Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]