Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών, Απολυτίκιο (15 Απριλίου)

Leonidis episkopos Athinwn Ψάλλει ο Αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός

 


Εκτύπωση   Email