Γλυκερίας παρθενομάρτυρος – Απολυτίκιο (13 Μαΐου) [ψάλλει ο αρχιμ. Νικόδημος Καβαρνός]

13