Γέννηση

 

Πρόγραμμα  λατρευτικῶν  ἐκδηλώσεων ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015  –  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2016  –  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

ΚΥΡΙΑΚΗ  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
09:30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία στο Ἱερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ  23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
04:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων

ΠΕΜΠΤΗ 24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  Παραμονή Χριστουγέννων
(ΠΡΟΣΟΧΗ: καί ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡμέρα νηστείας)
07:00 π.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  Χριστούγεννα
05:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων
08:45 – 10:15 π.μ. Ἡ Β’ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

τι σοι προσενεγκωμεν

ΣΑΒΒΑΤΟ  26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ  27  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
ΔΕΝ θά τελεσθεῖ  Θ. Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς
05:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Περιτομη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015,   Πρωτοχρονιά
07:15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10:15 π.μ. Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἒτει καί ἡ κοπή τῆς ἐνοριακῆς Βασιλόπιτας
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ  2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ  3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, πρό τῶν Φώτων
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
ΔΕΝ θά τελεσθεῖ  Θ. Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ  4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
04:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων

ΤΡΙΤΗ  5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  Παραμονή τῶν Θεοφανείων
(ἡμέρα  αὐστηρῆς  νηστείας)
07:00 π.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καθώς καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων
(Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἔλθει Ἱερεύς νά ἁγιάσει τό σπίτι τους τήν ἡμέρα αὐτή, παρακαλοῦμε νά μᾶς τό δηλώσουν συμπληρώνοντας τό εἰδικό ἔντυπο πού ὑπάρχει στόν Ἱ. Ναό)

Θεοφανεια

ΤΕΤΑΡΤΗ  6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  Τά Ἅγια Θεοφάνεια
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Μέγας  Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

ΠΕΜΠΤΗ 7  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
07:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Μετά τά Φῶτα
07:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία
09:30 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία στο Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
05:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 stolidi

 

 

Τήν εὐλογημένη ἐκείνη νύχτα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅσοι ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν τόν Νεογέννητο ἐπιχείρησαν τό πιό ὄμορφο ταξίδι τῆς ζωῆς τους.
Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ἀνέβη ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ ... ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.
Οἱ ποιμένες πού δέχθηκαν τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ ... καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
Οἱ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα ... καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ...καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
Εὐχή μας ὁλόψυχη τό φετεινό ταξίδι τῶν Χριστουγέννων νά ὁδηγήσει τά βήματα ὅλων μας στή φάτνη τῆς εἰρήνευσης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς συμφιλίωσης, τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κάθε ἄλλου πού γίνεται ἀδελφός.

Καλό καί εὐλογημένο Ἅγιο Δωδεκαήμερο!


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ