πίταΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

 

ΤΡΙΤΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά
7.15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10.15 π.μ. Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἒτει καί ἡ κοπή τῆς ἐνοριακῆς Βασιλόπιτας


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ