ΣυναυλίαΧριστουγεννιάτικη συναυλία βυζαντινής μουσικής από τη Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ. στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.

Η συναυλία δίδεται στα πλαίσια της προετοιμασίας όλων μας για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και θα περιλαμβάνει εόρτιους ύμνους της χαρμόσυνης αυτής περιόδου.

Διευθυντής της Χορωδίας είναι ο Άρχων Υμνωδός του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Πρωτοψάλτης του Ι. Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.

 

Πρόγραμμα συναυλίας

Εἴσοδος Χορωδίας
«Ἡ Παρθένος σήμερον», ἦχος γ ́, Κοντάκιον Χριστουγέννων

❅❅❅

Παρουσίαση ὕμνων

❅❅❅
Ἀνοιξαντάρια, ἦχος γ ́, Γεωργίου Χατζηχρόνογλου

❅❅❅

«Βηθλεὲμ ἐτοιμάζου», ἦχος πλ. δ ́, Πέτρου Φιλανδίδου (+1915)

❅❅❅

«Αὐγούστου μοναρχήσαντος», ἦχος β ́, Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

❅❅❅

«Δεύτε χριστοφόροι λαοὶ», ἦχος πλ. α ́, Πέτρου Φιλανδίδου (+1915)

❅❅❅

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» -«Τί θαυμάζεις Μαριάμ;» Καθίσματα Ὄρθρου Χριστουγέννων, ἦχος δ ́, μέλος ἐπείσακτον Νενανω

Καταβασίες Χριστουγέννων, ἦχος α ́, Τὴν Θ ́ ̓ῼδὴ ψάλλει ὁ Λαμπαδάριος κ. Διονύσιος Θανασούλης

❅❅❅
Πασαπνοάριον, ἦχος δ ́, Αἷνοι Ὄρθρου Χριστουγέννων

❅❅❅

Δοξολογία, ἦχος πλ. β ́ (στὶχοι), Γεωργίου Χατζηχρόνογλου

❅❅❅

Πολυέλεος, ἦχος πλ. β ́ (Νενανω), Πέτρου Μπερεκέτου τοῦ Γλυκέως (+1715)

❅❅❅

«Ἄστρον ἢδη ἀνατέταλκεν» Καλοφωνικὸς εἱρμὸς, ἦχος α ́, Βαλασίου ἱερέως (ΙΖ ́ αἰ.)
Ψάλλει ὁ Χοράρχης τῆς ΒΧΑ κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Ἄρχων Ὑμνωδὸς τῆς Μ.τ.Χ.Ε.

 

Κείμενα προλόγησεως ὕμνων: Εὐάγγελος Σταυρόπουλος

Προβολή παρουσίασης: Κωνσταντίνα Ζηκούλη
Μεταγραφή μουσικῶν κειμένων: Εὐθύμιος Ἀγαπητὸς καὶ Λεωνίδας Τσούκαλας

 

Με τίτλο «ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών κυκλοφόρησε πρόσφατα ψηφιακό δίσκο (cd) με 13 εκκλησιαστικούς ύμνους: 1. Αδελφοί χαίρετε. Β΄ προς 29112018 3Κορινθίους Επιστολή. 2. “Κύριε εκέκραξα” ήχος Β΄ “Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ” ήχος Β΄ . 3. Δοξαστικό “Αυγούστου μοναρχήσαντος” ήχος Β΄ . 4. Απολυτίκιον. “Η Γέννησίς σου Χριστέ” . 5. Καθίσματα του Όρθρου, ήχος πλ. Β΄ (Νενανώ) “Δεύτε ίδωμεν πιστοί”. “Τί θαυμάζεις Μαριάμ” . 6. “Τα σύμπαντα σήμερον”, εις τον Ν΄ ψαλμό . 7. Καταβασίες Χριστουγέννων ήχος Α΄ . 8. Η Θ΄ Ωδή των Κανόνων . 9. Εξαποστειλάριον. “Επεσκέψατο ημάς” . 10. Πασαπνοάριον. Αίνοι της Εορτής, ήχος Δ΄ λέγετος . 11. Και νύν. “Σήμερον ο Χριστός” ήχος Β΄ . 12. Δοξολογία ήχος Β΄ . 13. “Άστρον ήδη ανατέταλκεν”. Βαλασίου ιερέως ήχος πλ. Α΄. Καλοφωνικός ειρμός μετά κρατήματος τεριρέμ.

Τα μέλη της Χορωδίας είναι : π. Αργύριος Στουραΐτης - Αναδιώτης Δημήτριος - Δάρας Γεώργιος - Καμαριάρης Γεώργιος - Καρανδρέας Λάζαρος - Κατινιώτης Μιχάλης - Κοντοφρύδης Ζαχαρίας - Κοτίκης Αθανάσιος - Κωνσταντινόπουλος Δημ. - Λιάτος Κων/νος - Παπαχριστοδούλου Κων. - Τσιμίνης Γεώργιος - οι εκ Ρουμανίας İulian Agache και İon Andrei Târlescu.
  

Χορωδία

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ