Αγρυπνία στον Άκάθιστο Ύμνο

ΑγρυπνίαἹερά Κατανυκτική Ἀ γ ρ υ π ν ί α

στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου» (Ἐλ. Βενιζέλου 59 Α)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαρτίου

8:30 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

στή διάρκεια τῆς λατρευτικῆς συνάξεως θά τεθοῦν εἰς προσκύνησιν τεμάχια ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων, πού φυλάσσονται στό Ἱερό Παρεκκλήσιο


Εκτύπωση   Email