ΘεοτόκοςΑὔγουστος: ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας!

 

Ἀπό 1ης Αὐγούστου (ἀρχή τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου)
ἕως καί 23 Αὐγούστου  (πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας)

 

Κάθε πρωί, 7.00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία

Κάθε ἀπόγευμα, 6.30 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση τῆς Παναγίας

 

Σάββατο 1η Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς

Κυριακή 2 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 3 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τρίτη 4 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 5 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως

Πέμπτη 6 / 8, ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 7 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Σάββατο 8 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς

Κυριακή 9 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 10 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τρίτη 11 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 12 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Πέμπτη 13 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 14 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Σάββατο 15/ 8, ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Κυριακή 16 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 17 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τρίτη 18 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 19 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Πέμπτη 20 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ ή Θ. Λειτουργία

6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 21 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ ή Θ. Λειτουργία

6.30  μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Σάββατο 22 Αὐγούστου

07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ ή Θ. Λειτουργία

7.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ