εξωκκλήσιΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 1η Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγνώμης

 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

 

ΤΡΙΤΗ 3 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7.00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΠΕΜΠΤΗ 5 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ Τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
5.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α΄ Στάση)
7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α΄ Στάση)
8.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (Α΄ Στάση) στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου), καθώς καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὀρθοδοξίας), 8 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαρτίου, Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 10 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Μαρτίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

ΠΕΜΠΤΗ 12 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β΄ Στάση)
7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β΄ Στάση)
8.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (Β΄ Στάση) στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), 15 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 17 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Μαρτίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

ΠΕΜΠΤΗ 19 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Γ΄ Στάση)
7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Γ΄ Στάση)
8.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (Γ΄ Στάση) στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), 22 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ τελετή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο) καί ἡ τελετή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 24 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25η Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου - Ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου 1821
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

 

ΠΕΜΠΤΗ 26 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ΄ Στάση)
7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ΄ Στάση)
8.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (Δ΄ Στάση) στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»), 29 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 31 Μαρτίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί ὁ Ἁγιασμός τῆς 1ης τοῦ νέου μήνα

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος (τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)

 

ΠΕΜΠΤΗ 2 Ἀπριλίου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
8.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Ἀκαθίστου, 4 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), 5 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
9.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Σήμαντρο)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Ἀπριλίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 7 Ἀπριλίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Ἀπριλίου
7.00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

ΠΕΜΠΤΗ 9 Ἀπριλίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Κανών τοῦ Ἁγίου Λαζάρου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ἀπριλίου, τοῦ Λαζάρου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων

 

Τό πρόγραμμα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος θά κυκλοφορηθεῖ σέ ξεχωριστό ἔντυπο


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ