Κυριακή Γ΄ Ματθαίου – Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2015]


Εκτύπωση   Email