Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας [εσπέρας Μ. Πέμπτης]

Stavrwsis 03 

Ψάλλει 60μελής χορωδία του Θ. Βασιλικού, 2018

 

 

 


Εκτύπωση   Email