Κύριε εκέκραξα (Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών)

 

"Κύριε εκέκραξα", στιχολογία "Θου Κύριε" και στιχηρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Δευτέρας


Εκτύπωση   Email