Παταπίου οσίου Απολυτίκιο (8 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

12 08 OsiosPatapios 02

 


Εκτύπωση   Email