Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος – Απολυτίκιο (27 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]


Εκτύπωση   Email