Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου - Απολυτίκιο (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................


Εκτύπωση   Email