Κυριακή Ζ΄Λουκά – «Πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλει Αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού» Η παράκληση του Ιαείρου, η ευλογία της οικογένειας και το μυστήριο του γάμου [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2016]


Εκτύπωση   Email