Γέννηση

Δεύτε ίδωμεν πιστοί..., Τι θαυμάζεις Μαριάμ..., Ο αχώρητος παντί..

Χριστούγεννα, ύμνοι από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο

Ύμνοι χριστουγέννων, Χορωδία Κωνσταντινουπολιτών

Θεόδωρος Βασιλικός, Ύμνοι Χριστουγέννων

Χριστός γεννάται... Μυστήριον ξένον... Μεγάλυνον

Καταβασίες Χριστουγέννων - Λεωνίδας Αστέρης

Καταβασίαι Χριστουγέννων - Διπλαί Ιαμβικαί - Χαρίλαος Ταλιαδώρος

Καταβασίες αργές - Θ΄Ωδή Χριστούγεννα, Γ. Χατζηχρόνογλου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ