Γ΄ Κυριακή των Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως

Γ Κυριακή των ΝηστειώνΤην Κυριακή αυτή η Εκκλησία, προβάλλει μπροστά μας τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, που είναι η χαρά του κόσμου, η δύναμη των πιστών, το στήριγμα των δικαίων και η ελπίδα των αμαρτωλών.
Καθώς βρισκόμαστε στη μέση της Μ. Τεσσαρακοστής, έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε από την πνευματική προσπάθεια (νηστεία, προσευχή). Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια και ενθάρρυνση, για να σηκώσουμε τον προσωπικό μας σταυρό. Αυτή τη βοήθεια παίρνουμε ατενίζοντας το Σταυρό του Χριστού, που υψώνεται στο μέσο των ναών και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε.
Να τι λέει το συναξάρι της ημέρας για το λόγο της παραβολής μπροστά μας του Τιμίου Ξύλου:
«Κάθε κοπιαστικού έργου η εκτέλεση έχει δυσκολία. Αλλά αυτή η δυσκολία εμφανίζεται πιο μεγάλη κατά τη μέση του. Διότι ο κόπος που καταβάλαμε έως τότε, φέρνει αδυναμία. Η δε αδυναμία καθιστά δυσκολότερο το υπόλοιπο έργο. Και εμείς τώρα φθάσαμε, με τη Θεία Χάρη, στη μέση περίπου του δρόμου της νηστείας. Έτσι, η αδυναμία μας περικύκλωσε, και η δυσκολία αύξησε. Γι’ αυτό λοιπόν η Αγία Μητέρα μας, η Εκκλησία του Χριστού, μας προβάλλει σήμερα, σαν βοήθημα πανίσχυρο, τον πανάγιο Σταυρό. Ώστε, καταφιλώντας τον με ευλάβεια, να λάβουμε χάρη και δύναμη προς τελείωση του θείου της νηστείας αγώνος».

G Kyriaki NhstionΟ Σταυρός, λοιπόν, προβάλλεται ως στήριγμα και βοήθεια. Υμνείται ο Σταυρός, ο «της εγέρσεως Χριστού τας αυγάς φωτοβολείν». Ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στο Σταυρό. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού», είπε ο Κύριος. Πάνω στο ξύλο του Σταυρού ο Χριστός ολοκλήρωσε το έργο Του και θριάμβευσε εναντίον του διαβόλου. Διά του Σταυρού ήρθε η σωτηρία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Χριστός με την Σταύρωσή Του συμφιλίωσε τον άνθρωπο και όλη τη δημιουργία μεταξύ τους και με τον Θεό. Ο Σταυρός αποτελείται από δύο κεραίες: μία κάθετη και μία οριζόντια. Η κάθετη υποδηλώνει την κάθετη συμφιλίωση, δηλ. των ανθρώπων με τον Θεό. Η οριζόντια κεραία αναφέρεται στη συμφιλίωση των ανθρώπων μεταξύ τους και με όλη τη δημιουργία.

Η ζωή της Εκκλησίας στηρίζεται στον Σταυρό. Τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, το κέντρο της πνευματικής ζωής, γίνονται με την ενέργεια του Σταυρού. Ο Ιερέας ευλογεί σταυροειδώς το νερό της κολυμβήθρας. Μας χρίει σταυροειδώς με το Άγιο Μύρο. Μετέχουμε του Σταυρού του Χριστού με τη Θεία Ευχαριστία και το Βάπτισμα. Ο Ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε Σώμα και Αίμα Χριστού, σφραγίζοντάς τα με το σημείο του Σταυρού.
Προσκυνούμε το σημείο του Σταυρού γιατί είναι εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού. Αλλά και όλη η ζωή του Χριστιανού είναι σταυρική. Ο Χριστός καλεί όσους θέλουν να άρουν τον σταυρό τους, δηλαδή είτε –σε καιρό διωγμών- να μαρτυρήσουν για τον Χριστό είτε –σε καιρό ειρήνης- να αγωνίζονται να ζήσουν την ζωή της ευσέβειας, σταυρώνοντας τα πάθη και τις επιθυμίες τους.

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸν σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.