Τεύχος 74  26 Απριλίου 2013

            

  Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών : Μεγάλη Εβδομάδα και Διακαινήσιμη εβδομάδα 2013

  

   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 28 Ἀπριλίου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

7.30 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 Ἀπριλίου

7.00 π.μ.

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

7.30 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης)

Μ. ΤΡΙΤΗ, 30 Ἀπριλίου

7.00 π.μ.

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

7.30 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης)

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 Μαΐου

7.00 π.μ.

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

5.00 μ.μ.

Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

7.30 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης)

Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 2 Μαΐου

5.00 π.μ.

Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία

8.00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

7.00 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς)

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 Μαΐου

8.00 π.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν

10.00 π.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Ἀποκαθήλωσις

7.00 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (Ὁ Ὂρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου)

9.15 μ.μ.

Ἡ ἒξοδος τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου καί ἀκολούθως ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Χολαργοῦ στήν πλατεία τοῦ Δημαρχείου

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ4 Μαΐου

5.00 π.μ.

Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία

8.00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Β΄ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

11.00 μ.μ.

Ἡ παννυχίς καί τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως

12.00 μεσάνυκτα

Ἡ ἱερά τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία
Ἄς προσπαθήσουμε φέτος νά κάνουμε μία μικρή θυσία καί νά παραμείνουμε ἕως τέλους στήν ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία, τήν ὡραιότερη καί λαμπρότερη Θ. Λειτουργία ὅλου τοῦ ἔτους!
Ὁ Ἀναστημένος Χριστός περιμένει ὅλους μας...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ5 Μαΐου

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 6 Μαΐου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός  –μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος–  τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 7  Μαΐου

7.00 π.μ.

Ὁ Ὂρθρος καί ἡ  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός  καί  ὁ  Παρακλητικός  Κανών  τῶν  νεοφανῶν  Ἁγίων Μαρτύρων  Ραφαήλ,  Νικολάου  καί  Εἰρήνης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 8  Μαΐου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 9  Μαΐου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 10  Μαΐου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 11  Μαΐου

7.00 π.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ), 12 Μαΐου

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

6.30 μ.μ.

Ὁ Ἑσπερινός

 

Ενοριακά

Επίκαιρα


          

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ