Τεύχος 505  31 Δεκεμβρίου 2020    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

http://www.faneromenihol.gr/etoimasia/Eikones/30122016_3.jpg

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Προς Κολοσσαείς Επιστολή Παύλου (β΄ 8-12)

[Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης]

  

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (β΄ 20-21, 40-52)

[Ο Ἰησοῦς διδάσκων 12ετής ἐν τῷ Ναῷ - «…καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς…»]

           

  

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 – ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο Ἀπόστολος

Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 5 – 8)

[Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος]

 
Το Ευαγγέλιο

Κατά Μάρκον (α΄ 1 – 8)

[Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ]

                           

Βάπτισις

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 – ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ο Ἀπόστολος

Προς Τίτον Επιστολή Παύλου (β΄ 11 – 14, γ΄ 4 – 7)

[Επεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι]

  
Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (γ΄ 13 – 17)

[οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα]

                              

AgiosIoannis_1

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 – ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (ιθ΄ 1-8)

[Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν]

  

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (α΄ 29-34)

[Βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου]

                           

   

Πρωτοχρονιά στην Φανερωμένη Χολαργού

Η περιτομή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
   

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία -Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων (Παρεκκλήσιο)

5:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά

7:15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

10:15 π.μ. Ἡ πανηγυρική Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἒτει καί ἡ κοπή τῆς ἐνοριακῆς Βασιλόπιτας

  

 

Άγια Θεοφάνεια στην Φανερωμένη Χολαργού

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας και με σκοπό να αποφευχθεί συνωστισμός των πιστών για τη λήψη του Μεγάλου Αγιασμού, στον Ιερό Ναό μας, η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, εκτός της ημέρας των Θεοφανείων, θα τελεσθεί και την παραμονή το απόγευμα στο παρεκκλήσιο του Ναού (κεκλεισμένων των θυρών) και, εν συνεχεία, θα τοποθετηθεί στην ειδική μαρμάρινη φιάλη κάτω από το κωδωνοστάσιο του Ι. Ναού μας, ώστε οι πιστοί να μπορούν να αντλούν τον Μέγα Αγιασμό αποβραδίς από τις ειδικές μαρμάρινες βρύσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων (Παρεκκλήσιο)
 

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Παραμονή τῶν Θεοφανείων

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μετά τῆς Θ. Λειτουργίας (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ (Παρεκκλήσιο)

5:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς τῶν Θεοφανείων καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός

(οἱ πιστοί μποροῦν να ἀντλοῦν Μ. Ἁγιασμό μετά τήν Ἀκολουθία αὐτή)
  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Θ ε ο φ ά ν ε ι α

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων

5:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
  

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Σύναξις Τιμίου Προδρόμου

7:00 π.μ. Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία (Παρεκκλήσιο)

Το παραπάνω πρόγραμμα λατρευτικών ευκαιριών, μπορείτε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού μας.

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

"Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι"

του Μητροπ. Πατρών Νικόδημου Βαλληνδρά (†) [6 Ιανουαρίου 2013]

Όταν γίνεται λόγος περί αγιασμού, είναι φανερόν ότι προϋποτίθεται αγιάζων και αγιαζόμενοι. Η πράξις του αγιασμού προϋποθέτει εκείνον ο οποίος ενεργεί και εκείνους διά τους οποίους ενεργείται. Δεν πρόκειται διά τον αγιασμόν των υδάτων, αλλά περί της ουσίας του αγιασμού, δηλαδή περί της αγιοποιήσεως των ανθρώπων. (Άλλωστε, υπέρ του αγιασμού ημών τελείται ο αγιασμός των υδάτων) Ο απόστολος Παύλος εξηγεί σχετικώς ποίος είναι ο αγιάζων και ποίοι οι αγιαζόμενοι. Και είναι επίκαιρον σήμερον, ομολογουμένως, να ομιλήσωμεν περί του αγιάζοντος και των αγιαζομένων.
1. «Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες». Ο αγιάζων, φυσικά, είναι ο Χριστός και αγιαζόμενοι, προφανώς, είναι οι πιστοί εις Αυτόν, οι χριστιανοί. Όμως ο Χριστός είναι υιός του Θεού, τέκνα δε Θεού, κατά χάριν, είναι και οι διά του Χριστού «την υιοθεσίαν απολαύοντες». Και διά τούτο ο Παύλος λέγει, ότι είναι «εξ ενός (Πατρός) πάντες».
Ο αγιάζων: Εκεί εις τον Ιορδάνην ποταμόν παρουσιάσθη ο αγιάζων Κύριός μας. Και το Πνεύμα το άγιον, εμφανισθέν εν είδει περιστεράς, και η φωνή του Πατρός συγχρόνως τον παρουσίασαν εις τους ανθρώπους: «ούτος εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησα». Πρέπει δε να γνωρίζωμεν ότι ο αγιάζων Χριστός έχει τρεις ιδιότητας: είναι προφήτης, βασιλεύς και αρχιερεύς.
Παρουσιάσθη τω όντι ο Κύριος με το προφητικόν του αξίωμα, εν πρώτοις. Ως διδάσκαλος δηλαδή, διδάσκων τας υψίστας αληθείας και διαφωτίζων τα μεγάλα εκείνα ζητήματα, τα οποία όσον και αν ανιχνεύη ο άνθρωπος, τα ψηλαφά μόνον, χωρίς να δύναται να τα γνωρίση πληρέστερον. Ο Κύριος είναι, διά την γνώσιν των ζητημάτων αυτών, «η οδός και η αλήθεια». Κατήλθεν εκ του ουρανού, διά να φέρη εις ημάς την γνώσιν της αληθείας· της αληθείας εκείνης η οποία δεν είναι ξηρά γνώσις, αλλά κατευθύνει και καθοδηγεί εις ζωήν ανάλογον και αγίαν, διά να γίνη πραγματικότης εκείνο το οποίον είπε εν τη προσευχή του προς τον ουράνιον Πατέρα ο Κύριος: «αγίασον αυτούς τη αληθεία σου· ο λόγος ο σός αλήθεια εστιν». Αγίασέ τους διά της αποκαλυφθείσης αληθείας σου, ώστε να έχουν την αλήθειαν αυτήν ως γνώμονα και οδηγόν της ζωής των.
Αλλά παρουσιάσθη ο Κύριος και ως Βασιλεύς: «και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος». Αυτός είναι «ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων». Αυτός είναι ο βασιλεύς, ο Άρχων της «βασιλείας των ουρανών», της οποίας οι χριστιανοί εκλήθησαν να είναι πολίται. Είναι ο ηγεμών, ο οποίος κελεύει και ημείς ως υπήκοοί του οφείλομεν να εκτελώμεν πιστώς τον νόμον και τας εντολάς του.
Ενεφανίσθη ακόμη ο Σωτήρ και ως Αρχιερεύς. Είναι ο «αρχιερεύς ο μέγας ο διεληλυθώς τους ουρανούς». Όλοι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης κυριώτερον έργον είχον να προσφέρουν εις τον Θεόν θυσίας. Αλλά ο Κύριος προσέφερεν την ανεκτίμητον θυσία του Εαυτού του· και δι’ αυτό είναι ο μέγιστος Αρχιερεύς.
Αυτός λοιπόν είναι ο αγιάζων, ο Ιησούς Χριστός, Όστις διά τον άνθρωπον είναι ο κατεξοχήν Προφήτης (δηλαδή διδάσκαλος), Βασιλεύς και Αρχιερεύς.
2. Και οι αγιαζόμενοι ημείς, πρέπει να ανταποκριθώμεν εις τας τρεις αυτάς ιδιότητας του Κυρίου.
Εάν Εκείνος είναι ο κατ’ εξοχήν διδάσκαλος, ημείς οφείλομεν να είμεθα οι μαθηταί του, οι δεχόμενοι τους λόγους του με υπακοήν και διάθεσιν συμμορφώσεως προς αυτούς. Τότε είμεθα όντως αγιαζόμενοι. Εάν όμως ο Κύριος διδάσκη και ημείς δεν θέλομεν να τον υπακούσωμεν, τότε δεν έχομεν μετ’ Αυτού σχέσιν ως αγιαζόμενοι. Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι συναντώνται εις το αυτό σημείον: ο αγιάζων διδάσκει την αλήθειαν και οι αγιαζόμενοι την ακολουθούν.
Και ως βασιλεύς ο Χριστός θα διατάσση και οι αγιαζόμενοι θα δέχωνται τας εντολάς του και θα τας εφαρμόζουν. Εκείνος με το βασιλικόν αξίωμα θα διευθύνη τους πάντας· και τα πάντα θα ανήκουν εις την δικαιοδοσίαν του. Υπό τας προϋποθέσεις δε αυτάς και ο χριστιανός καθίσταται μέτοχος του βασιλικού αξιώματος του Κυρίου. Δεν θα παρουσιάζη δηλαδή αδυναμίαν να χαλιναγωγήση τον εαυτόν του. Χριστιανός ο οποίος οικειοποιείται τας θείας αληθείας της διδασκαλίας του Κυρίου και θέλει να έχη τον Χριστόν άρχοντα εις την ζωήν του, γίνεται ικανός να κυριαρχή επί της προσωπικότητός του και να ηγεμονεύη επ’ αυτής, με την χάριν του Αγιάζοντος, αξιοποιούσαν τας ατομικάς του προσπαθείας.
Διότι, μη λησμονώμεν, τέλος, ότι ο Χριστός, παρουσιαζόμενος και ως Αρχιερεύς ημών, προσέθεσεν εις την προσευχήν Του: «υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν αληθεία». Εγώ θυσιάζω, λέγει, τον εαυτόν μου, και η πράξις αυτή πρέπει να έχη συνέπειαν και συνέχειαν, τ.έ., πρέπει και οι αγιαζόμενοι, ενισχυόμενοι από την αγιαστικήν χάριν και δύναμιν που πηγάζει εκ της θυσίας ταύτης, να θυσιάζουν κάθε τι το κακόν και αμαρτωλόν επί του βωμού της προσπαθείας, ώστε και αυτοί να είναι «ηγιασμένοι εν αληθεία». Κατ’ αυτόν τον τρόπον πράγματι ο πιστός επωφελείται της θυσίας του Κυρίου και μετέχει ως «βασίλειον ιεράτευμα» της αρχιερατικής ιδιότητος του Χριστού.
Αγαπητοί! Αυτό είναι το νόημα του αγιασμού, τον οποίον εν συνεχεία θα τελέσωμεν. Εθεωρήσαμεν σκόπιμον να εκτεθούν επικαίρως σήμερον αι απόψεις αύται, διά να καταλάβωμεν, ότι εάν ποθώμεν τον αγιασμόν ημών, απαιτείται να παρακολουθήσωμεν, όπως ανεπτύχθη, τας τρεις ιδιότητας του Κυρίου, ο Οποίος ενεφανίσθη εις ημάς ως Προφήτης, ως Βασιλεύς και ως Αρχιερεύς.
Είθε να τον ακολουθήσωμεν πράγματι, ώστε και οι αγιαζόμενοι να ευρεθώμεν μαζύ με τον αγιάζοντα εις την βασιλείαν των ουρανών, και να Του αναπέμπωμεν δόξαν, συν τω Πατρί και τω αγίω Πνεύματι.
  

Βρείτε το άρθρο και  εδώ

        

Διαβάστε επίσης:

Η Περιτομή του Χριστού

Ομιλία στον Άγιο Βασίλειο, του Μητροπ. Π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Η Βάπτιση του Χριστού

Η εορτή των Θεοφανείων

Γιατί ο Χριστός βαπτίσθηκε τριάντα χρονών; , του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (Λόγος Μ΄ «εις το Άγιον Βάπτισμα»)

Ομιλία εἰς τά Ἅγια Φῶτα, Ἀπόσπασμα ὁμιλίας του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Λόγος Μ΄ «εις το Άγιον Βάπτισμα»)

Εἰς τὰ Ἁγια Θεοφάνεια, Λόγος του Ἁγίου Ἰωάννου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, του Χρυσοστόμου

Τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Η βάπτιση του Ιησού Χριστού, του Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Μπλούμ (1914 -2003)

Η Εικόνα της Βάπτισης του Κυρίου, της Δέσποινας Ιωάννου–Βασιλείου, Εκπαιδευτικού

Τα Θεοφάνεια, του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Διον. Δράγα

Ο Μεγάλος Αγιασμός των Θεοφανείων

Γρηγορίου Νύσσης "Περί κατασκευῆς του ἀνθρώπου", Παρουσίαση και σχόλια του Δημητρίου Βογιατζή, Διδάκτορος Θεολογίας

  

Ακούσματα - Video:
Περιτομή του Κυρίου – Απολυτίκιο (1 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο Θ. Βασιλικός]

Βασιλείου, Επισκόπου Καισαρείας & Καπαδοκίας του Μεγάλου – Απολυτίκιο (1 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινή Χορωδία]

«Ο λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2015]

Η Ακολουθία των Μεγάλων & Βασιλικών Ωρών των Θεοφανείων [μετάδοση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 2015]

Θεοφάνεια - Όρθρος (6 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο Θρ. Στανίτσας]

Θεοφάνεια - Ύμνοι (6 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο Θ. Βασιλικός]

Ιωάννου Προδρόμου & Βαπτιστού Σύναξις – Απολυτίκιο (7 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινή Χορωδία]

 

και άλλα πολλά, προπαρασκευαστικά και ψυχωφέλιμα στο Ειδικό Αφιέρωμά μας στα Χριστούγεννα

                       

  

        

  

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

ProfitisMalahias

Ὁ Προφήτης Μαλαχίας
Ὁ Ἅγιος Γόρδιος
Ἡ Ὁσία Γενεβιέβη ἐκ Παρισίων
Ἡ Ὁσία Θωμαΐς ἐκ Λέσβου

                              

     

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου

Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων
Οἱ Ὅσιοι Εὐάγριος καὶ Σίος ἐκ Γεωργίας
Ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νέος ὁ ἐν Χίῳ
Ἡ Ὁσία Ἀπολλιναρία ἡ Συγκλητική

                           

    

Τρίτη 5 Ιανουαρίου

AgioiTheopemptos_Theonas

Οἱ Ἅγιοι Θεόπεμπτος καὶ Θεωνᾶς
Ἡ Ἁγία Συγκλητική
Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ ἐν Ἀκρίτᾳ
Ὁ Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Ὁσιομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

                        

   

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

       

 

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου

Σύναξις του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
     
        

 

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου

Ἡ Ὁσία Δομνίκη
Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
Οἱ Ἅγιοι Θεόφιλος καὶ Ἑλλάδιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Καρτέριος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Ἰουλιανός, Βασίλισσα, Κέλσιος, Ἀναστάσιος καὶ Ἀντώνιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀττικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ Θαυματουργός
Ὁ Ὅσιος Μακάριος Μακρής

                                    

 
Σάββατο
9 Ιανουαρίου

AgiosPoliefkos

Ὁ Ἅγιος Πολύευκτος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Εὐστράτιος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Πέτρος Ἐπίσκοπος Σεβαστείας

                                    

         

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ