Τεύχος 535  30 Ιουλίου 2021    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 – ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία παραλυτικού)

Ο Ἀπόστολος

Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 6 – 14)

[Έχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα / Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (θ΄ 1 – 8)

[Θεραπεία παραλυτικού / Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;]

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Β΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (α΄ 10 – 19)

[Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1 – 9)

[Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ]

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 – Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΥΦΛΩΝ)

Ο Ἀπόστολος

Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιε΄ 1 – 7)

[ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (θ΄ 27 – 35)

[Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού / Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε]

Κυριακή 15 Αυγούστου 2021 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία]

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)

Ο Ἀπόστολος

Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 9 – 17)

[Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22 – 34)

[Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;]

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]

Πανήγυρις του καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού

        

Πρόσκλησις

 

Τιμῶντες εὐλαβῶς τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό (Κοιμήσεως Θεοτόκου) Φανερωμένης Χολαργοῦ,

οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί οἱ συνεργάτες αὐτοῦ

σᾶς προσκαλοῦμε

νά συμμετάσχετε στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις,

πού θά πραγματοποιηθοῦν τό διήμερο 22 και 23 Αὐγούστου 2021

theotokos2

Λατρευτικό πρόγραμμα Ἱεράς Πανηγύρεως

 

Κυριακή 22 Αὐγούστου 2021

7:30 μ.μ.:   Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὡρεῶν κ. Φιλοθέου

- Ἡ λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας καί τῆς Ἱεράς Εἰκόνος τῆς Φανερωμένης ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

-  Ἡ Ἱερά  Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο).

11:00 μ.μ.:  Ἱερά Ἀγρυπνία (έως 1:.30 π.μ.)

 

Δευτέρα  23 Αὐγούστου

7:00 π.μ. :  Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

7:00 μ.μ. :  Ὁ Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός -μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος - καί ἡ Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

 

Ἀπολυτίκιον Ἱεροῦ Ναοῦ [Ἦχος πλ. δ΄].

Ποίημα Δανιήλ ἐπισκόπου Βονίτζης (+1852), Πρωτεύοντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Πεφανερωμένης

Ἐν τῷ Ναῷ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ'εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· καί δι'αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον

Εικών ηλιόμορφε Φανερωμένη σεπτή, αγκάλαις κατέχουσα τον του παντός Ποιητήν, την ποίμνην σου φύλαττε. Έχουσα τας ακτίνας των λαμπρών Σου θαυμάτων, φρούρει την πόλιν Σου αεί, ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις Σου.

 

Αὔγουστος: ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας! [Ιερές Ακολουθίες 1-21/8/2021] 

 

Ἀπό 1ης Αὐγούστου (ἀρχή τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου)

ἕως καί 23 Αὐγούστου (πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας):

  • Κάθε πρωί, 7:00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία

  • Κάθε ἀπόγευμα, 6:30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκλησις στήν Παναγία μας

                 

Διαβάστε το αναλυτικό
Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Δεκαπενταύγουστου

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 "Για τη Θεομήτορα"

του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

   

theotokos1

Oταν η ψυχή κατέχεται από την αγάπη του Θεού, τότε, ώ, πώς είναι όλα ευχάριστα, αγαπημένα και χαρούμενα. Αυτή η αγάπη όμως συνεπάγεται θλίψη· κι όσο βαθύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι κι η θλίψη.
Η Θεοτόκος δεν αμάρτησε ποτέ, ούτε καν με το λογισμό, και δεν έχασε ποτέ τη Χάρη, αλλά κι Αυτή είχε μεγάλες θλίψεις. Όταν στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, τότε ήταν η θλίψη Της απέραντη σαν τον ωκεανό κι οι πόνοι της ψυχής Της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτεροι από τον πόνο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο, γιατί κι η αγάπη Της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από την αγάπη του Αδάμ στον Παράδεισο. Κι αν επέζησε, επέζησε μόνο με τη Θεία δύναμη, με την ενίσχυση του Κυρίου, γιατί ήταν θέλημά Του να δει την Ανάσταση κι ύστερα, μετά την Ανάληψή Του, να παραμείνη παρηγοριά και χαρά των Αποστόλων και του νέου χριστιανικού λαού.
Εμείς δεν φτάνουμε στην πληρότητα της αγάπης της Θεοτόκου, και γι᾽ αυτό δεν μπορούμε να εννοήσωμε πλήρως το βάθος της θλίψεώς Της. Η αγάπη Της ήταν τέλεια. Αγαπούσε άπειρα τον Θεό και Υιό Της, αλλ᾽ αγαπούσε και το λαό με μεγάλη αγάπη. Και τι αισθανόταν τάχα, όταν εκείνοι, που τόσο πολύ αγαπούσε η Ίδια και που τόσο πολύ ποθούσε τη σωτηρία τους, σταύρωναν τον αγαπημένο Υιό Της;
Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβωμε, γιατί η αγάπη μας για τον Θεό και τους ανθρώπους είναι λίγη. Κι όμως η αγάπη της Παναγίας υπήρξε απέραντη και ακατάληπτη, έτσι απέραντος ήταν κι ο πόνος Της που παραμένει ακατάληπτος για μας.
Ασπιλε Παρθένε Θεοτόκε, πες σ᾽ εμάς τα παιδιά Σου, πώς αγαπούσες τον Υιό Σου και Θεό, όταν ζούσες στη γη; Πώς χαιρόταν το πνεύμα Σου για τον Θεό και Σωτήρα Σου; Πώς αντίκρυζες την ομορφιά του προσώπου Του; Πώς σκεφτόσουν ότι Αυτός είναι Εκείνος, που Τον διακονούν με φόβο και αγάπη όλες οι Δυνάμεις των ουρανών;
Πες μας, τι ένοιωθε η ψυχή Σου, όταν κρατούσες στα χέρια Σου το Θαυμαστό Νήπιο; Πώς το ανέτρεφες; Πώς πονούσε η ψυχή Σου, όταν μαζί με τον Ιωσήφ Τον αναζητούσες τρεις μέρες στην Ιερουσαλήμ; Ποιάν αγωνία έζησες, όταν ο Κύριος παραδόθηκε στην σταύρωση και πέθανε στο Σταυρό;
Πες μας, ποια χαρά αισθάνθηκες για την Ανάσταση ή πώς σπαρταρούσε η ψυχή Σου από τον πόθο του Κυρίου μετά την Ανάληψη;
Οι ψυχές μας λαχταρούν να γνωρίσουν τη ζωή Σου με τον Κύριο στη γη, αλλά Συ δεν ευδόκησες να τα παραδώσης όλ᾽ αυτά στη Γραφή, αλλά σκέπασες το μυστήριό Σου με σιγή.
Πολλά θαύματα και ελέη είδα από τον Κύριο και τη Θεοτόκο, αλλά μου είναι τελείως αδύνατο ν᾽ ανταποδώσω κάπως αυτή την αγάπη.
Τι ν᾽ ανταποδώσω εγώ στην Υπεραγία Θεοτόκο, που δεν με περιφρόνησε ενώ ήμουν βυθισμένος στην αμαρτία, αλλά μ᾽ επισκέφθηκε σπλαγχνικά και με συνέτισε; Δεν Την είδα, αλλά το Αγιο Πνεύμα μου έδωσε να Την αναγνωρίσω από τα γεμάτα χάρη λόγια Tης και το πνεύμα μου χαίρεται κι η ψυχή μου παρασύρεται τόσο από την αγάπη προς Αυτήν, ώστε και μόνη η επίκληση του ονόματός Tης γλυκαίνη την καρδιά μου.
Όταν ήμουν νεαρός υποτακτικός, προσευχόμουν μια φορά μπροστά στην εικόνα της Θεομήτορος και μπήκε τότε στην καρδιά μου η προσευχή του Ιησού κι άρχισε από μόνη της να προφέρεται εκεί.
Μιά άλλη φορά άκουγα στην εκκλησία την ανάγνωση των προφητειών του Ησαΐα, και στις λέξεις «Λούσασθε και καθαροί γίνεσθε» (Ησ. α ́ 16) σκέφτηκα: «Μήπως η Παναγία αμάρτησε ποτέ, έστω και με το λογισμό;». Και, ώ του θαύματος! Μέσα στην καρδιά μου μια φωνή ενωμένη με την προσευχή πρόφερε ρητώς: «Η Θεοτόκος ποτέ δεν αμάρτησε, ούτε καν με την σκέψη». Έτσι το Αγιο Πνεύμα μαρτυρούσε στην καρδιά μου για την αγνότητά Της.
Εν τούτοις κατά τον επίγειο βίο Tης δεν είχε ακόμα την πληρότητα της γνώσεως και υπέπεσε σ᾽ ορισμένα αναμάρτητα λάθη ατέλειας. Αυτό φαίνεται από το Ευαγγέλιο· όταν επέστρεφε από την Ιερουσαλήμ, δεν ήξερε πού είναι ο Υιός Της και Τον αναζητούσε τρεις μέρες με τον Ιωσήφ (Λουκ. β ́ 44-46).
Η ψυχή μου γεμίζει από φόβο και τρόμο, όταν αναλογίζωμαι τη δόξα της Θεομήτορος.
Είναι ενδεής ο νους μου και φτωχή κι αδύναμη η καρδιά μου, αλλά η ψυχή μου χαίρεται και παρασύρομαι στο να γράψω έστω και λίγα λόγια γι᾽ Αυτήν.
Η ψυχή μου φοβάται να το αποτολμήση, αλλά η αγάπη με πιέζει να μην κρύψω τις ευεργεσίες της ευσπλαγχνίας Tης.
Η Θεοτόκος δεν παρέδωσε στη Γραφή ούτε τις σκέψεις Tης ούτε την αγάπη Tης για τον Υιό και Θεό Tης ούτε τις θλίψεις της ψυχής Tης, κατά την ώρα της σταυρώσεως, γιατί ούτε και τότε θα μπορούσαμε να τα συλλάβωμε. Η αγάπη Tης για τον Θεό ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ κι όλες οι Δυνάμεις των Αγγέλων και Αρχαγγέλων εκπλήσσονται μ᾽ Αυτήν.
Παρ᾽ όλο όμως που η ζωή της Θεοτόκου σκεπαζόταν, θα λέγαμε, από την αγία σιγή, ο Κύριος όμως φανέρωσε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας πως η Παναγία μας αγκαλιάζει με την αγάπη Tης όλο τον κόσμο και βλέπει με το Αγιο Πνεύμα όλους τους λαούς της γης και, όπως και ο Υιός Tης, έτσι κι Εκείνη σπλαγχνίζεται και ελεεί τους πάντες.
Ώ, και να γνωρίζαμε πόσο αγαπά η Παναγία όλους, όσους τηρούν τις εντολές του Χριστού, και πόσο λυπάται και στενοχωριέται για κείνους που δεν μετανοούν! Αυτό το δοκίμασα με την πείρα μου.
Δεν ψεύδωμαι, λέω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, πως γνωρίζω πνευματικά την Αχραντη Παρθένο. Δεν Την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίσω Αυτήν και την αγάπη Tης για μας. Χωρίς την ευσπλαγχνία Tης η ψυχή θα είχε χαθή από πολύν καιρό. Εκείνη όμως ευδόκησε να μ᾽ επισκεφθή και να με νουθετήση, για να μην αμαρτάνω. Μου είπε: «Δεν μ᾽ αρέσει να βλέπω τα έργα σου». Τα λόγια Της ήταν ευχάριστα, ήρεμα, με πραότητα και συγκίνησαν την ψυχή. Πέρασαν πάνω από σαράντα χρόνια, μα η ψυχή μου δεν μπορεί να λησμονήση εκείνη τη γλυκειά φωνή και δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω την αγαθή και σπλαγχνική Μητέρα του Θεού.
Αληθινά, Αυτή είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο τ᾽ όνομά Της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά κι όλος ο ουρανός κι όλη η γη χαίρονται με την αγάπη Tης.
Αξιοθαύμαστο κι ακατανόητο πράγμα. Ζη στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα την δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί κι εμάς τους φτωχούς κι αγκαλιάζει με την ευσπλαγχνία Της όλη τη γη κι όλους τους λαούς.
Αυτή την Αχραντη Μητέρα Του ο Κύριος την έδωσε σ᾽ εμάς.
Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας.
Αυτή είναι η πνευματική μας Μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη πρός Αυτήν.

Βρείτε το άρθρο και εδώ

        

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 – ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία παραλυτικού)

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ - Ένα σημείο κι ένα θαύμα, του Μητροπολίτου Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος της Ι.Μ. Κηφισίας

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ - Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι,  Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2006

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ (Ματθ. 9, 1-8), Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 1985

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου (Ματθ. θ΄ 1-8)

 

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας (1956)

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, Προσεγγίσεις στην εορτή

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (ομιλία π. Ανανία Κουστένη+)

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Το γεγονός και η σημασία του (αφήγηση)

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Στην κορυφή του Αθω για αγρυπνία (οδοιπορικό)

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Ακολουθία εσπερινού (ψάλλει ο Θεόδ. Βασιλικός)

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Απολυτίκιο (ψάλλει ο Αρχιμ. Νικόδημος Καβαρνός)

 

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 – Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΥΦΛΩΝ)

Η θεραπεία των τυφλών, Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου - Η ανταμοιβή της πίστης, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2002

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη Ἱεροκήρυκος της Ι. Μ. Κηφισίας

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9, 27–35) (Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης)

 

Κυριακή 15 Αυγούστου 2021 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Αξιον εστίν...», Αρχιμ. Βασιλείου, Προθηγουμένου Ι. Μονής Ιβήρων

«Η των απελπισμένων μόνη ελπίς», Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου

Κάθε Δεκαπενταύγουστος κι ένα… δημοψήφισμα, του π. Αθανασίου Γιουσμά

Εγκώμιον στη Κοίμηση της Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Η χαρά των χριστιανών, του Φώτη Κόντογλου

Η Θεοσκέπαστη, του Ηλία Βενέζη

Και άλλα πολλά και ψυχωφέλημα για το Πάσχα του Καλοκαιριού, στο ειδικό αφιέρωμά μας στον Δεκαπενταύγουστο

 

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Ολιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14, 22-34) - Ο Πέτρος περιπατών επί της θαλάσσης

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Κύριε, σῶσον με»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - Η πίστη που σώζει

«Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού έστε καί τό πνεύμα τού Θεού οικεί εν υμίν;» (Α' Κορ. γ', 16)

 

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 – ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου», του Αρχιμανδρίτου π. Συμεών Βενετσιάνου, προϊσταμένου του Ι. Ναού μας

 

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 – Μνήμη Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Α'

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Β'

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Γ'

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Δ'

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Ε'

κι επειδή… οι καλοκαιρινές διακοπές μας δίνουν την ευκαιρία ν’ αφιερώσουμε λίγο χρόνο σ’ όλα όσα τον υπόλοιπο χρόνο…

παραμελούμε:

Η παραμελημένη συζυγία μας και οι επιπτώσεις στα παιδιά μας , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Βίος ανεόρταστος; , π. Αντώνιος Καλιγέρης

Τα μυστικά της καλής επικοινωνίας, ή όλα όσα δυσκολευόμαστε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις σημαντικές, προσωπικές μας σχέσεις, π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Επικοινωνία - Διάλογος - Ψυχική επαφή. Τι είναι αυτά; , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Θέλω κάποιος να με αγαπήσει γι’ αυτό που είμαι , Γρηγόρης Βασιλειάδης - Ψυχολόγος

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου:

«Για το γάμο & την οικογένεια».
 

ή τηρούμε απλά σαν μια συνήθεια:

Γιατί εκκλησιάζομαι;

Θεία Λειτουργία: έργο του λαού του Θεού

Οι λειτουργικοί τύποι που έχουμε σήμερα στην Εκκλησία μας

Οι Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας (τακτικές και έκτακτες)

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου:

«Ορθόδοξη λατρεία».
 

Και… μη λησμονούμε ότι, έχουμε ανάγκη την προσευχή να μας συντροφεύει ακόμα και στις διακοπές:

Η προσευχή όπλο ισχυρό, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

 

 

Η Παναγιά της Ελληνικής Ποίησης

  09082013 9

Καλό Δεκαπενταύγουστο!!!

 

Κυριακή 1 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι
Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

Δευτέρα 2 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
Ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Φώτου ἡ Κυπρία

Τρίτη 3 Αυγούστου

Οἱ Ὅσιοι Δαλμάτιος, Φαῦστος, καὶ Ἰσαάκιος

Ἡ Ἁγία Σαλώμη ἡ Μυροφόρος
Ἡ Ὁσία Θεοκλητῶ ἡ Θαυματουργός

Τετάρτη 4 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ
Ἡ Ὁσία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων της

Πέμπτη 5 Αυγούστου

metamorfosis

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἡ Ἁγία Νόννα (μητέρα του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ὁ Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Πρέβεζα
Ὁ Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς

Παρασκευή 6 Αυγούστου

 

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Σάββατο 7 Αυγούστου

 

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του
Ὁ Ὅσιος Ὢρ
Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Μίκαλλος

Κυριακή 8 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Μύρων

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου
Ὁ Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Ζαγορά
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Βουλγαρία

                                    

         

Δευτέρα 9 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος
Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴ Χάλκη

                              

     

Τρίτη 10 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξύστος καὶ Ἰππόλυτος
                           

    

Τετάρτη 11 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος
Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα
Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος Πανερὰς καὶ Δημήτριος ὁ Μπεγιάζης οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἰᾶς ἡ Μάρτυς
                    

     

Πέμπτη 12 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες
                             

       

Παρασκευή 13 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Βασίλισσα (μετονομασθείσα σε Μοναχὴ Ξένη)
Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα

                                            

               

Σάββατο 14 Αυγούστου

Προεόρτια (παραμονή) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης Μιχαίας
Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας
Ὁ Ἅγιος Οὐρσίκιος ὁ Μάρτυρας

 

               

Κυριακή 15 Αυγούστου

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

                                    

         

Δευτέρα 16 Αυγούστου

 

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία
Ὁ Ἅγιος Διομήδης
Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος
Ὁ Ἅγιος Σταμάτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος

                              

     

Τρίτη 17 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Μάρτυρας

Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοίς Μαρτυρήσαντες (δήμιοι)

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Μοναχὸς

                           

    

Τετάρτη 18 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος  ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ Ἅγιοι Ἔρμος (ἢ Ἑρμῆς), Σεραπίων καὶ Πολύαινος οἱ Μάρτυρες

                    

     

Πέμπτη 19 Αυγούστου

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 2.593 Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ Μάρτυρες

                             

       

Παρασκευή 20 Αυγούστου

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ
Ὁ Ἅγιος Λούκιος ὁ βουλευτὴς

                                            

               

Σάββατο 21 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ἡ Ἁγία Βάσσα ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
                         

               

Κυριακή 22 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόνικος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας
Ἡ Ὁσία Ἀνθοῦσα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Ὢρ καὶ Ὀρόψις οἱ Μάρτυρες

                                    

         

Δευτέρα 23 Αυγούστου

theotokos11

Απόδοσις Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ὁ Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου

                              

     

Τρίτη 24 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Ὁ Ἅγιος Εὐτυχὴς ὁ Ἱερομάρτυρας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου

                           

    

Τετάρτη 25 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου
Ὁ Ἅγιος Τίτος ὁ Ἀπόστολος
                    

     

Πέμπτη 26 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι 23 Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός ὁ Μάρτυρας

                             

       

Παρασκευή 27 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ποιμὴν
Ὁ Ἅγιος Λιβέριος ὁ Ὁμολογητής Πάπας Ρώμης
Ὁ Ἅγιος Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούης τῆς Ἱσπανίας

                                            

               

Σάββατο 28 Αυγούστου

Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας
Ὁ Ἅγιος Ἐζεκίας ὁ Δίκαιος Βασιλιὰς

                                            

 

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ