Τεύχος 437  26 Ιουλίου 2019

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

  

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 – ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία παραλυτικού)
Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 6 – 14)

[Έχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα / Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (θ΄ 1 – 8)

[Θεραπεία παραλυτικού / Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;]

         

          

Αύγουστος: ο μήνας της Παναγίας μας!

         

             

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες του Δεκαπενταύγουστου στον Ιερό Ναό μας

           
Από την 1η Αυγούστου (αρχή της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου) έως και την 23η Αυγούστου

(Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και
Πανήγυρις του Ιερού Ναού μας)

 
Καθημερινά

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο
 
Ο προϊστάμενος, οι εφημέριοι, το εκκλησιαστικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι
του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού
ευχόμαστε ολόψυχα
η Υπεραγία Θεοτόκος να σκέπει και να ευλογεί όλους.
Καλό Δεκαπενταύγουστο!

       

       

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 – Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού)
Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιε΄ 1 – 7)

[ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (θ΄ 27 – 35)

[Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού / Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε.]

           

 

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Β΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (α΄ 10 – 19)

[Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1 – 9)
[Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
.]
          

 

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 – Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (χορτασμός πεντακισχιλίων)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (α΄ 10 – 17)

[Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 14 – 22)
[Ο χορτασμός πεντακισχιλίων ανδρών με πέντε άρτους και δύο ιχθύες.]
          

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία
.]

             

 

Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 9 – 17)
[Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;]

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22 – 34)
[Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;]

     

     

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]

    

    

Πανήγυρις του καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού

        

                                

Έως και το πρωί της Πέμπτης 22 Αὐγούστου 2019 θα τελούνται καθημερινά:
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο

    
                                 

                 

Πρόσκλησις

                   
Τιμῶντες εὐλαβῶς τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργοῦ,
οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί οἱ συνεργάτες αὐτοῦ
σᾶς προσκαλοῦμε
νά συμμετάσχετε στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις,
πού θά πραγματοποιηθοῦν τό διήμερο 22 και 23 Αὐγούστου 201
9

   

                              

Λατρευτικό πρόγραμμα Ἱεράς Πανηγύρεως

 

Πέμπτη 22 Αὐγούστου 2019
7:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.
9.15 μ.μ. λιτάνευση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας καί τῆς Ἱεράς Εἰκόνος τῆς Φανερωμένης διά τῶν ὁδῶν Φανερωμένης, Λ. Μεσογείων, Πυθαγόρα, Χίου και Βουτσινᾶ.
Μέ τήν ἐπιστροφή μας ἀπό τήν ἱερά λιτανεία:
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
11.00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία (μέχρι 1.30 π.μ.)
     
Παρασκευή 23 Αὐγούστου 2019
7.00 π.μ.Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός - μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος - καί ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
         
Ἀπολυτίκιον Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἦχος πλ. δ΄.
Ποίημα Δανιήλ ἐπισκόπου Βονίτζης (+1852), Πρωτεύοντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Πεφανερωμένης
Ἐν τῷ Ναῷ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ'εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· καί δι'αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα.
    
Έτερον Ἀπολυτίκιον
Εικών ηλιόμορφε Φανερωμένη σεπτή, αγκάλαις κατέχουσα τον του παντός Ποιητήν, την ποίμνην σου φύλαττε. Έχουσα τας ακτίνας των λαμπρών Σου θαυμάτων, φρούρει την πόλιν Σου αεί, ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις Σου.

 

 

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 – Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Θεραπεία σεληνιαζομένου νέου)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9 – 16)

[ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14 – 23)
[ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.]
          

  

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (νηστεία)
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιγ΄ 25 – 32)

[Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (στ΄ 14 – 30)
[Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου
.]

     

  

    

Σάββατο 31 Αυγούστου 2019
ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (θ΄ 1 – 7)
[εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν· σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια]
 
Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]
          

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Άξιον εστίν...»

Αρχιμ. Βασιλείου, Προθηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων

               

theotokos2«Παρθενική πανήγυρις σήμερον αδελφοί, …συνεκάλεσε γάρ ημάς η αγία Θεοτόκος,…το εργαστήριον των δύο φύσεων, …η παστάς, εν ή ο Λόγος ενυμφεύσατο την σάρκα…».
Όλος αυτός ο Παράδεισος της θείας Λειτουργίας και του ναού τούτου, όλη η καινή κτίσις οφείλεται στην Κυρία Θεοτόκο. Και όποιος δεν ομολογεί την Παναγία, Παρθένο Θεότοκο, «χωρίς εστι της Θεότητος». Αυτό το όνομα της Θεοτόκου όλον συνιστά το μυστήριον της θείας οικονομίας.
Και προ ημερών κάποιος νέος μοναχός ρώτησε ένα γέροντα ογδόντα ετών, που ζή χρόνια στο Όρος: «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που ζής εδώ; Τι πρέπει να προσέξη ο μοναχός, για να σωθεί;» Η απάντησις του αγράματου και σοφού γέροντα ήταν σύντομη και σαφής: «Να πιστεύης ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Μητέρα Του Θεοτόκος και Παρθένος».
Μα γιατί να δίδεται τόση σημασία στην ορθή πίστι στον Θεάνθρωπο Κύριο και στην αειπάρθενο Θεοτόκο; Γιατί τόσο να επιμένη σ᾽ αυτό το σημείο ολόκληρη η ορθόδοξη Εκκλησία, από τους μεγάλους Πατέρας μέχρι τον τελευταίο μοναχό;
Σ᾽ αυτό το σημείο μας βοηθά πολύ ο Απόστολος Παύλος με όσα γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Πρό του ελθείν την πίστιν υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εις την μέλλουσαν πίστιν αποκαλυφθήναι». Πριν έλθη η πίστις, η καινή κτίσις μέσα στην οποία ζούμε τώρα, ήμασταν κλεισμένοι και εφρουρούμεθα από το νόμο αναμένοντας «την μέλλουσαν πίστιν». Αλλά ο νόμος δεν μπορεί να μας σώση. Δεν μπορεί να μας δώση αυτό που ζητάμε. Ο νόμος είναι μια κατάρα. Είναι μια φυλακή. Το πολύ-πολύ να αποδειχθή, να γίνη μια φρουρά, μια προφύλαξι. Δεν μπορεί όμως να μας δώση αυτό που βαθειά λαχταρά η φύσι μας.
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ᾽ εικόνα ιδική Του και ομοίωσι. Όπως λέει ο αββάς Ισαάκ, «εκ των αρχεγόνων στοιχείων» έπλασε το σώμα μας. Και ενεφύσησε σ᾽ αυτό πνεύμα ζωής. Μας έδωσε «μοίραν Θεού», κατά τον Μέγα Βασίλειο. Έτσι θα μπορούσαμε εμείς, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού, να φτάναμε στο καθ᾽ ομοίωσιν, στη θέωσι. Εμείς όμως δεν το κάναμε. Παρακούσαμε του Κτίσαντος ημάς. Αμαυρώσαμε την εικόνα του Θεού με την ιλύν των παθών. Και δεν μπορούσαμε πια να ελευθερωθούμε. Δεν μπορούσαμε να επανέλθωμε στον παράδεισο, να βρούμε το δρόμο προς τη θέωσι.
Και γεννάται το ερώτημα: Ο Θεός δεν μπορούσε να μας σώση; Αυτός είναι Θεός. Σ᾽ αυτόν όλα είναι δυνατά. Δεν θα μπορούσε να μας επαναφέρη πάλι στον παράδεισο που εχάσαμε;
Η απάντησι δεν είναι τόσο εύκολη και απλή. Ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο, όπως ελέχθη. Είναι προικισμένος με την ελευθερία. Είναι κατ᾽ εικόνα Θεού. Και πρέπει να συνεργήση για τη σωτηρία του. Αλλοιώς η διά της βίας και παρά τη θέλησί του σωτηρία είναι κόλασι για τον άνθρωπο, εξαφάνισι και εξουδετέρωσι της δυνατότητας που του χάρισε ο Θεός να μπορέση να γίνη Θεός κατά χάριν. Γι᾽ αυτό ο Θεός περίμενε αιώνες και γενεές. Για να βρεθή το κατάλληλο πρόσωπο, εκείνο που οικείᾳ βουλή, με τη θέλησί του, ελεύθερα θα έλεγε ναι στο Θεό. Θα υπάκουε στο θείο θέλημα για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν Αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος. Σκοπός της δημιουργίας ήταν να γεννηθή η Παρθένος. Όταν αυτή παρουσιάστηκε, όταν αυτή γεννήθηκε, βρέθηκε ο άνθρωπος εκείνος που θα διόρθωνε το πταίσμα των πρωτοπλάστων. Θα γεννούσε τον Σωτήρα. Θα ανεδεικνύετο Θεοτόκος. «Θεοτόκε Παρθένε, η τεκούσα τον σωτήρα, ανέτρεψας την πρώην κατάραν της Εύας…»
Αυτή είναι η καλή εν γυναξί. Η τω Θεώ προορισθείσα γενέσθαι μήτηρ αυτού. Η προεκλεχθείσα από πασών των γενεών. Αυτή που ήταν άμωμος και αμόλυντος. Που από τη βρεφική ἡλικία εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων. «Των Αγίων εις Άγια η Αγία και άμωμος εν Αγίῳ Πνεύματι εισοικίζεται…».
Εκεί μένει. Τρέφεται κατά το σώμα με τροφή αγγέλων. Τρέφεται κατά τον νουν με ουράνια νοήματα. Δεν ζή για τον εαυτό της. Ζή για το Θεό. Και φθάνει στην ωριμότητα εκείνη να δεχθή τον αρχαγγελικό ασπασμό. Να πει ναι στο Θεό. Να πει το «γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» στον Αρχάγγελο Γαβριήλ: Ας γίνη σε μένα, στην ψυχή και στο σώμα μου, κατά το ρήμα σου, κατά την θέλησι του Θεού. Και αρχίζει να σαρκοποιή τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Και αναδεικνύεται Θεοτόκος.
Δεν διήλθε δι᾽ αυτής ως διά σωλήνος ο Υιός του Θεού. Δεν είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Ο Θεάνθρωπος, ο εις Θεός με δύο φύσεις, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου. Και όποιος αυτό δεν πιστεύει, εκπίπτει της υιοθεσίας που έχει επαγγελθεί, που είναι υποσχεμένη στους πιστούς.
Αυτή σαρκοποιεί διά των ιδίων αχράντων αιμάτων της, τη επισκιάσει του Αγίου Πνεύματος τον Υιόν και Λόγον του Θεού, την ευδοκία του Πατρός. Αυτή αναδεικνύεται η κλίμαξ δι᾽ ης κατέβη ο Θεός και η γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν. Αυτή είναι το μεθόριον της κτιστής και ακτίστου φύσεως και ουδείς αν έλθοι προς Θεόν, ει μη δι᾽ αυτής τε και του εξ αυτής Μεσίτου.
Είναι η ουρανώσασα το γεώδες ημών φύραμα. Διά της προσφοράς του καθαρού και αμόλυντου εαυτού της αρτοποιήθηκε ο άρτος της ζωής. Μπήκε στο ανθρώπινο φύραμα η ζύμη της Βασιλείας. Έκαμε τη γη ουρανό, την κτίσι δυνάμει παράδεισο.
Αυτή είναι το πέρας των προφητικών προρρήσεων. Αυτήν προκατήγγειλαν άνωθεν οι Προφήται στάμνον, ράβδον, τράπεζαν, χρυσούν θυμιατήριον, όπως ακούσαμε να ψάλουν οι ψάλται κατά την ώρα που ενεδύετο την αρχιερατική στολή ο Αρχιερεύς. Και αυτή η ένδυσις του Αρχιερέως την ανάληψι της ανθρωπίνης φύσεως υπό του Υιού και Λόγου του Θεού εικονίζει. Και όπως δεν ήταν δυνατή η πλάσις του ανθρώπου πριν υπάρξη ο πηλός, έτσι και μετά την πτώσι δεν ήταν δυνατή η ανάπλασι, χωρίς να γίνη η φύσι μας ένδυμα του κτίσαντος. Σ᾽ αυτήν λοιπόν την Παναγία Παρθένο καταλήγουν και πέρας λαμβάνουν όλες οι προφητείες και προτυπώσεις. Η βάτος, η κλίμαξ του Ιακώβ, η θάλασσα η ερυθρά, το αλατόμητον Όρος αυτήν προεμήνυαν.
Αλλά και όλη η δημιουργία -χρόνος και ιστορία- σ᾽ αυτή βρίσκει την καταξίωσι και χαρά της. «Επί σοί χαίρει, κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις…». Είναι εκείνη εν ή θεωρούσα η κτίσις αγάλλεται.
Και οι θείοι μελωδοί, για να εκφράσουν το άρρητο κάλλος της Παρθένου, επιστρατεύουν όλη τη δημιουργία, φέρουν όλες τίς λαμπρές εικόνες της φύσεως. Και την ονομάζουν άρουραν εύκαρπον, θάλασσαν και πέλαγος χαρισμάτων του Πνεύματος, όρθρον φαεινόν, φωτεινήν νεφέλην, άμπελον ευκληματούσαν, ελαίαν κατάκαρπον, περιστεράν αμόλυντον. Και καταλήγουν και καταλαβαίνουν οι ψαλμωδοί την αδυναμία τους, και ομολογούν: «Ὑπερίπταται, Θεοτόκε ἁγνή, το θαύμα σου την δύναμιν των λόγων».
Ξεπερνά το θαύμα και το άρρητον κάλλος της Παρθένου το θαύμα και το κάλλος της δημιουργίας. Και ένας Πατήρ της Εκκλησίας ερμηνεύει το λόγο του Θεού, διά του οποίου χαρακτηρίζει τα δημιουργήματά Του «καλά λίαν», με το πρόσωπο της Παρθένου: Το «καλά λίαν» αναφέρεται στο κάλλος και την καλωσύνη της Παρθένου. Είναι καλά, γιατί οδηγούν στην Παρθένο, καταλήγουν σ᾽ αυτήν που είναι η «καλλονή του Ιακώβ». Ο Θεός μέσω όλης της δημιουργίας διέκρινε το σκοπό, το τέλος, τον ανθό της, που είναι η Παρθένος. Γι᾽ αυτό είδε και ονόμασε καλά λίαν τα πάντα.
Σ᾽ αυτήν και δι᾽ αυτής χρόνος και φύσις καινοτομούνται. Τότε λοιπόν που παρουσιάζεται η Παρθένος, ξαναμπαίνομε στον παράδεισο της ελευθερίας και του θείου κάλλους. Ξαναπαίρνουμε την υιοθεσία. Μπορούμε να γίνωμε παιδιά του Θεού. Καταγλαΐζεται όντως ο κόσμος. Είναι η «μόνη κοσμήσασα την ανθρωπότητα τῷ τόκῳ αυτής». Όλο το κάλλος της Παρθένου είναι έσωθεν. Είναι ο καρπός της κοιλίας της, είναι ο Υιός της, το φώς του κόσμου. Τώρα ο κόσμος φωτίστηκε, έγινε καινός. Έγινε το σπίτι μας. Μπορούμε να ζήσωμε, να τραφούμε, να σωθούμε από τον Υιόν της Παρθένου και Θεόν ἡμών.
Τώρα δεν είμαστε δούλοι του νόμου, αλλά φίλοι του Χριστού. «Εγώ δεν σάς λέω δούλους, αλλά φίλους, γιατί όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου σάς τα εγνώρισα». Μπορούμε να απολαύσωμε την υιοθεσία, να ξαναγίνωμε παιδιά του Θεού και κατά θέσι παιδιά της Αειπαρθένου, την οποία μας εμπιστεύθηκε διά του ἁγίου Ιωάννου ως Μητέρα. Τώρα όλα κινούνται, ιερουργούνται πνευματικώς με άλλους νόμους. Τώρα προχωρούμε προς το Πάσχα, τον Χριστό. Την οδό, την διάβασι, το ξεπέρασμα, την επέκτασι. Και ο μακαρισμός της γυναικός εκ του όχλου, πού είπε για τον Ιησού: «μακαρία η βαστάσασά σε και μαστοί ούς εθήλασας», συνεπληρώθη από τον Κύριον και τον Υιόν της με το: «Μενούνγε, μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν».
Και τούτο πολλές φορές ερμηνεύεται από τους εκτός της ορθοδόξου Εκκλησίας σάν υποτίμησι της Παρθένου, ενώ είναι επαύξησι του μακαρισμού της και επέκτασι και άπλωμα της ευλογίας της Θεοτόκου σ᾽ όλους: Δεν είναι μόνον αυτή μακαρία. Δι᾽ αυτής, της αειμακαρίστου και παναμώμου, μπορούν όλοι να γίνουν μακάριοι. Αυτή είναι που άκουσε το Λόγο του Θεού διά του αγγέλου, τον δέχτηκε υπάκουα και αγνά. Και δεν τον φύλαξε μόνο, αλλά συνεκράθη με αυτόν και σαρκοποίησε και γέννησε τον Θεάθρωπο Κύριο. Και αγιάστηκε η ίδια εξ αυτού. Και έγινε Παναγία. Γιατί ο Λόγος του Θεού παρθενικήν μήτραν ηγίασεν τω τόκῳ αυτού. Και τώρα κάθε άνθρωπος μπορεί να ακούση τον Λόγο του Θεού. Να τον φυλάξη μέσα του. Και, κατά το υπόδειγμα της Παρθένου, να συλλάβη τη χαρά την άφατη και να γίνη κατά χάριν μήτηρ Θεού. Και μας διαβεβαιώνει ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: «Μακάριος ο το φώς του κόσμου εν εαυτώ μορφωθέν θεασάμενος, ότι αυτός ως έμβρυον έχων τον Χριστόν, μήτηρ αυτού λογισθήσεται, καθώς εκείνος ο αψευδής επηγγείλατο· «Μήτηρ μου» λέγων «και αδελφοί και φίλοι οὗτοί εισι». Ποίοι; «Οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και ποιούντες αυτόν». Αυτή είναι η Θεοτόκος δι᾽ ής έλαμψεν ἡμίν ο Εμμανουήλ που ανέτρεψεν την πρώην κατάραν της Εύας. Αυτή είναι που έγινε μήτηρ της ευδοκίας του Πατρός. Και ήλθε η καινή κτίσις. Και φωτίζει τα πάντα ο Χριστός, το φως του κόσμου. Και σκέπει τα πάντα η Θεομητορική στοργή της Παναγίας. Και υπάρχουν οι φίλοι του Χριστού, τά υπάκουα παιδιά της Παναγίας. Που μιμούνται τη ζωή της κατά δύναμιν, που δέχονται την ευλογία του Υιού της. Και έλκονται και νικώνται από τη στοργή της. «Χαίρε, στοργή, πάντα πόθον νικώσα». Και δέχονται επισκέψεις αρχαγγελικές.
Ένα τέτοιο υπάκουο παιδί της Παναγίας, εκλεκτός εν μοναχοίς, είναι και ο ανώνυμος υποτακτικός που δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον ουράνιο ύμνο στο λάκκο της Καψάλας. Σταματάνε οι σκέψεις, οι ιδέες, και εκβλύζουν τά πάντα σ᾽ ένα ύμνο δοξολογίας, αίνο και μακαρισμό της Παρθένου Θεοτόκου: «Ἄξιον εστίν ως αληθώς…». Είναι ο ύμνος που εψάλη από τον Αρχάγγελο. Είναι το μεγαλυνάριο που συγκεντρώνει όλους τους ύμνους και προχωρεί από το λάκκο του Άδειν στη θάλασσα των χαρισμάτων της Παναγίας. Έκαμε δώρο την πέτρα που χαράκτηκαν τα λόγια του ύμνου, τον αγγελοδίδακτο ήχο, και την άγια εικόνα της Θεοτόκου μπροστά στην οποία έψαλε ο άγγελος.
Και αυτός έφυγε. Έμεινε άγνωστος και ανώνυμος. Του φτάνει να ζή με τους αγγέλους εσαεί και να ψάλλη με τις ουράνιες χοροστασίες τον ύμνο της Παρθένου, το «Ἄξιον εστί». Και να μετέχη της χάριτος του ανωνύμου ονόματος, που είναι ο Κύριος. Και ο ανώνυμος μοναχός χαίρεται μόνον όταν εμείς χαιρώμαστε τη χαρά των αγγέλων και υμνούμε τη Θεομήτορα και δεχόμαστε τη θεία της ευμένεια. Και αυτό είναι το όνομα του, ο πλούτος του, η ζωή του, η τρυφή του, η δόξα και η ανάπαυσί του· να μην έχη ανάπαυσι (Αποκ. δ’, 8) και να ψάλλη διά παντός μετά των μακαρίων πνευμάτων το «Ἄξιον εστί» της Παρθένου. Και το «άξιον το αρνίον» της Αποκαλύψεως (ε’, 12).
Και ο ύμνος αυτός έγινε ύμνος παναγιορείτικος. Ύμνος πανορθόδοξος. Ύμνος που μπήκε στην καρδιά της θείας Λειτουργίας. Και η εικόνα του «Ἄξιον εστίν τοποθετήθηκε στην κεντρικώτερη και ψηλότερη θέσι του συνθρόνου στο ναό του Πρωτάτου. Και στην θεία αναφορά, αφού θα υμνήση ο Ιερεύς τον Θεό με τους λόγους: «Ἄξιον και δίκαιον σέ υμνείν, σέ αινείν, σοί ευχαριστείν…», και μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων ο λαός εκφώνως και εμμελώς ψάλει το «Ἄξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον…». Αφού δοξολογηθή και υμνηθή, αναπεμφθή ευχαριστία στον αόρατο και ακατάληπτον Θεό, δοξολογούμε και την αειπάρθενο κόρη, τη Θεοτόκο Μαρία, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλώπισμα. Αυτή είναι η προσφορά της ανθρωπότητος στο Θεό, η καθαρότητι αγγέλους υπεράρασα. «Ημείς προσφέρομεν Μητέρα Παρθένον».
Και τώρα που γιορτάζουμε τα χίλια χρόνια του αγγελοδίδακτου ύμνου, δεν κάνουμε απλή ιστορική αναδρομή. Ζούμε εδώ εκείνο το θαύμα τώρα. Έχομε την ίδια άγια εικόνα μπροστά μας. Έχομε τον αρχάγγελο Γαβριήλ που ψάλλει μετά των μακαρίων πνευμάτων. Έχομε τον ανώνυμο μοναχό και τον άγνωστο αγιογράφο. Έχομε συγκεντρωμένους όλους τους επωνύμους και ανωνύμους, οι οποίοι στους αιώνες που πέρασαν, ταπεινώθηκαν, έκλαψαν, πόνεσαν, αγάπησαν και άκουσαν ύμνους ανάκουστους, είδαν οράματα μυστικά, τράφηκαν με ουράνιο μάννα, ενετρύφησαν στη χαρά του παραδείσου, νίκησαν τη φθορά και μπήκαν θεία χάριτι στην ελευθερία της μελλούσης Βασιλείας.
Εδώ, διά της Θεοτόκου και του Θεανθρώπου, στη θεία Λειτουργία είναι παρόντα πάντα. Αυτή είναι που κατήργησε τους φραγμούς, είναι η εν χρόνῳ τον άχρονον αφράστως κυήσασα, η τω θείῳ τόκῳ της τυπώσασα τον έξω τόπου τη θεότητι υπάρχοντα. Και τους κοσμικώς και χρονικώς διεσπαρμένους ομοχώρους και συγχρόνους ποιεί. Διά του θείου τόκου της ανήχθημεν εν υπερώῳ λειτουργικώ τόπῳ όπου τα φοβερά τελεσιουργείται.
Για όλα αυτά άξιον ως αληθώς, μακαρίζειν την Θεοτόκον.
Και μείς αξιωνόμαστε να μένομε στο περβόλι της. Και είναι κατά χάριν μεθ᾽ ημών. Ενώ μετέστη προς την ζωήν, τον κόσμον ου κατέλιπε. Και γέμισε τους λάκκους και τα υψώματα του Όρους με παιδιά δικά της, ταπεινά και άγια, που ψάλλουν με αγγέλους. Και τους κάνει συντροφιά η Θεομήτωρ. Και γράφονται στις καρδιές και τις πέτρες θείοι ύμνοι. Και μένουν στην ατμόσφαιρα και στά κελλιά και τά χώματα και τη μνήμη αρώματα ουράνιας ευωδίας. Και φωτίζουν τον ορίζοντα τη νύχτα και τη μέρα θείες οπτασίες. Και καθημερινώς υμνούμε «την καθαράν οι ακάθαρτοι».
Είναι τα κελλιά, τα μοναστήρια, τα ἡσυχαστήρια, τα μονοπάτια, τα κοιμητήρια γεμάτα θεομητορική παρουσία και κατάνυξι, που νίκησε το θάνατο, καταργεί τις αποστάσεις και γεμίζει τα πάντα παρηγοριά. Γι᾽ αυτό δοξολογούμε, ευγνωμονούμε και νοιώθουμε ότι είναι φοβερός ο τόπος ούτος. Δεν είναι τίποτα άλλο, αλλ᾽ οίκος Θεού. Και αύτη η πύλη του ουρανού.
Είναι αναρίθμητα τά θαύματα της Παναγίας, της Παρθένου, της φοβεράς προστασίας του Όρους, της Πορταϊτίσσης, της Γλυκοφιλούσης, της Οδηγητρίας, της Γοργοϋπηκόου, της Εσφαγμένης, της Κουκουζέλισσας. Της χάριτος της φανεράς και αγνώστου της Παναγίας.
Παρ᾽ όλες τις αδυναμίες μας, παρ᾽ όλες τις επιθέσεις διά των αιώνων, των πειρατών, των κουρσάρων, των κατακτητών, των δαιμόνων, των ποικίλων πειρασμών, το Όρος μένει άγιο και ιερό, μοναχικόν καταγώγιον, ιδιαίτατον ενδιαίτημα της Παρθένου. Και είναι σ᾽ αυτό κατά την αψευδή υπόσχεσί της η Θεοτόκος άμαχος σύμμαχος, των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, τροφεύς, κηδεμών και ιατρός.
Και εφ᾽όσον τόσες φορές κάθε μέρα, τώρα και χίλια χρόνια, έμεινε η Κυρία Θεοτόκος πιστή στην υπόσχεσί της, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η όντως φιλόστοργος μητέρα θα μας συμπαρασταθή και την ώρα τη φοβερά της δίκης και θα γίνη πρέσβυς προς τον Υιόν της, όπως μας υποσχέθηκε, όταν εκείνος έλθη κρίναι ζώντας και νεκρούς.
Έτσι, εκτός από τά μέγιστα γεγονότα της σωτηρίας του κόσμου, τα οποία δι᾽ αυτής διεπράχθη, είναι άξιον και δίκαιον να πούμε και να ψάλωμε και για τά χίλια χρόνια της παρουσίας της Κυρίας Θεοτόκου στο Περβόλι της ακόμη μια φόρα μ᾽ όλη μας την καρδιά το: «Ἄξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον…»
                   

Βρείτε το άρθρο και εδώ   

    

Διαβάστε επίσης:

  
Η Παναγιά της Ελληνικής Ποίησης

 

09082013 9

 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ:

    

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 – ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία παραλυτικού)

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου: Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ - Ένα σημείο κι ένα θαύμα, του Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος της Ι.Μ. Κηφισίας

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου «Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. θ΄ 1-8)

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2006

Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 1985

                           

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 – Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού)

Η θεραπεία των τυφλών, Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου - Η ανταμοιβή της πίστης, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2002

                       
Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας (1956)
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, Προσεγγίσεις στην εορτή
                                    
Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 – Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (χορτασμός πεντακισχιλίων)

Κυριακή Η΄ Ματθαίου (ιδ΄ 14-22), του Πρωτοπρ. Γεωργίου Σούλου

Λόγος εις τους εκ πέντε άρτων τραφέντας πεντακισχιλίους, του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου Σελευκείας

Κυριακή Η΄ Ματθαίου - Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων, [Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)]

Πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5), Μήνυμα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του Μακ. Αρχιεπ. Αθηνών & πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου (+) (2002)

                                  
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Η των απελπισμένων μόνη ελπίς», Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου

Κάθε Δεκαπενταύγουστος κι ένα… δημοψήφισμα, του π. Αθανασίου Γιουσμά

Εγκώμιον στη Κοίμηση της Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Για τη Θεομήτορα, Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
Η χαρά των χριστιανών, του Φώτη Κόντογλου
Η Θεοσκέπαστη, Ηλία Βενέζη

                              
Και άλλα πολλά και ψυχωφέλημα για το Πάσχα του Καλοκαιριού, στο ειδικό αφιέρωμά μας στον Δεκαπενταύγουστο
                               
Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Ολιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14, 22-34) - Ο Πέτρος περιπατών επί της θαλάσσης

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Κύριε, σῶσον με»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - Η πίστη που σώζει

«Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού έστε καί τό πνεύμα τού Θεού οικεί εν υμίν;» (Α' Κορ. γ', 16)

                                                         
Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

«Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου», του Αρχιμανδρίτου π. Συμεών Βενετσιάνου, προϊσταμένου του Ι. Ναού μας
                                         
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 – Μνήμη Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Α'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Β'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Γ'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Δ'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Ε'
                                       
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 – Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία σεληνιαζομένου νέου)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι΄ - Η δύναμη της πίστης (Ματθ. ιζ΄ 14-23), του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
                                         
κι επειδή… οι καλοκαιρινές διακοπές μας δίνουν την ευκαιρία ν’ αφιερώσουμε λίγο χρόνο σ’ όλα όσα τον υπόλοιπο χρόνο…
παραμελούμε:

Η παραμελημένη συζυγία μας και οι επιπτώσεις στα παιδιά μας , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Βίος ανεόρταστος; , π. Αντώνιος Καλιγέρης

Τα μυστικά της καλής επικοινωνίας, ή όλα όσα δυσκολευόμαστε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις σημαντικές, προσωπικές μας σχέσεις, π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Επικοινωνία - Διάλογος - Ψυχική επαφή. Τι είναι αυτά; , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Θέλω κάποιος να με αγαπήσει γι’ αυτό που είμαι , Γρηγόρης Βασιλειάδης - Ψυχολόγος

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου: «Για το γάμο & την οικογένεια».

  

ή τηρούμε απλά σαν μια συνήθεια:

Γιατί εκκλησιάζομαι;

Θεία Λειτουργία: έργο του λαού του Θεού

Οι λειτουργικοί τύποι που έχουμε σήμερα στην Εκκλησία μας

Οι Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας (τακτικές και έκτακτες)

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου: «Ορθόδοξη λατρεία».
  

Και… μη λησμονούμε ότι, έχουμε ανάγκη την προσευχή να μας συντροφεύει ακόμα και στις διακοπές:

Η προσευχή όπλο ισχυρό, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

  

Καλό Δεκαπενταύγουστο!!!

                                              

                    

        

       

Κυριακή 28 Ιουλίου

  

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χριστόδουλος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κασσανδρείας
Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός

 
                                            

 

Δευτέρα 29 Ιουλίου

          

Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ στρατιώτης
Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τρία παιδιά της
Ὁ Εὐσεβὴς Βασιλιὰς Θεοδόσιος Β’ ὁ Νέος ἢ Μικρός

                                               

  

Τρίτη 30 Ιουλίου

 

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Ἰουλίττη ἀπὸ τὴν Καισαρεία

 

 

Τετάρτη 31 Ιουλίου

       

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας
Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος
Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχερναὶς καὶ Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυροῦ

                                    


Πέμπτη
1 Αυγούστου

   

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι
Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

                                    

         

Παρασκευή 2 Αυγούστου

          

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
Ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Φώτου ἡ Κυπρία
                              

     

Σάββατο 3 Αυγούστου

        

Ἡ Ἁγία Σαλώμη ἡ Μυροφόρος
Οἱ Ὅσιοι Δαλμάτιος, Φαῦστος, καὶ Ἰσαάκιος
Ἡ Ὁσία Θεοκλητῶ ἡ Θαυματουργός

                           

    

Κυριακή 4 Αυγούστου

           

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ
Ἡ Ὁσία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων της
                    

     

Δευτέρα 5 Αυγούστου

     

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἡ Ἁγία Νόννα (μητέρα του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ὁ Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Πρέβεζα
Ὁ Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς

                             

       

Τρίτη 6 Αυγούστου

 

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

                                            

             

Τετάρτη 7 Αυγούστου

       

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του
Ὁ Ὅσιος Ὢρ
Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Μίκαλλος

                                    

         

Πέμπτη 8 Αυγούστου

       

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου
Ὁ Ἅγιος Μύρων
Ὁ Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Ζαγορά
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Βουλγαρία

                                    

         

Παρασκευή 9 Αυγούστου

          

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος
Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴ Χάλκη

                              

     

Σάββατο 10 Αυγούστου

        

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξύστος καὶ Ἰππόλυτος
                           

    

Κυριακή 11 Αυγούστου

           

Ὁ Ἅγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος
Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα
Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος Πανερὰς καὶ Δημήτριος ὁ Μπεγιάζης οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἰᾶς ἡ Μάρτυς
                    

     

Δευτέρα 12 Αυγούστου

     

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες
                             

       

Τρίτη 13 Αυγούστου

          

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Βασίλισσα (μετονομασθείσα σε Μοναχὴ Ξένη)
Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα

                                            

               

Τετάρτη 14 Αυγούστου

            

Προεόρτια (παραμονή) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης Μιχαίας
Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας
Ὁ Ἅγιος Οὐρσίκιος ὁ Μάρτυρας

 

               

Πέμπτη 15 Αυγούστου

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

                                    

         

Παρασκευή 16 Αυγούστου

 

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία
Ὁ Ἅγιος Διομήδης
Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος
Ὁ Ἅγιος Σταμάτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος

                              

     

Σάββατο 17 Αυγούστου

        

Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοίς Μαρτυρήσαντες (δήμιοι)

Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Μοναχὸς

                           

    

Κυριακή 18 Αυγούστου

           

Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος  ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ Ἅγιοι Ἔρμος (ἢ Ἑρμῆς), Σεραπίων καὶ Πολύαινος οἱ Μάρτυρες

                    

     

Δευτέρα 19 Αυγούστου

     

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 2.593 Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ Μάρτυρες

                             

       

Τρίτη 20 Αυγούστου

 

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ
Ὁ Ἅγιος Λούκιος ὁ βουλευτὴς

                                            

               

Τετάρτη 21 Αυγούστου

 

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ἡ Ἁγία Βάσσα ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
                         

               

Πέμπτη 22 Αυγούστου

       

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόνικος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας
Ἡ Ὁσία Ἀνθοῦσα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Ὢρ καὶ Ὀρόψις οἱ Μάρτυρες

                                    

         

Παρασκευή 23 Αυγούστου

          

Απόδοσις Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ὁ Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου

                              

     

Σάββατο 24 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Ὁ Ἅγιος Εὐτυχὴς ὁ Ἱερομάρτυρας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου

                           

    

Κυριακή 25 Αυγούστου

           

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου
Ὁ Ἅγιος Τίτος ὁ Ἀπόστολος
                    

     

Δευτέρα 26 Αυγούστου

     

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι 23 Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός ὁ Μάρτυρας

                             

       

Τρίτη 27 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ποιμὴν
Ὁ Ἅγιος Λιβέριος ὁ Ὁμολογητής Πάπας Ρώμης
Ὁ Ἅγιος Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούης τῆς Ἱσπανίας

                                            

               

Τετάρτη 28 Αυγούστου

            

Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας
Ὁ Ἅγιος Ἐζεκίας ὁ Δίκαιος Βασιλιὰς

                                            

               

Πέμπτη 29 Αυγούστου (νηστεία)

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ὁ Ἅγιος Ἀρκάδιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης Κύπρου

                                    

         

Παρασκευή 30 Αυγούστου

          

Μεθεόρτια ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ὅσιος Φαντῖνος ὁ Θαυματουργός
Ἡ Ὁσία Βρυαίνη
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Φιλωνίδης (ἢ Φιλονείδης) ὁ Ἱερομάρτυρας

                              

     

Σάββατο 31 Αυγούστου

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου
                           

      

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ