Τεύχος 517  26 Μαρτίου 2021    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 – Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)

Ο Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (α΄ 10 – β΄ 3)

[Εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.]

  

Το Ευαγγέλιο

Κατά Μάρκον (β΄ 1-12)

[Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ ἐν Καπερναούμ]

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες την 3η ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

 

grogoriospalamas

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Μαρτίου, Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Μαρτίου

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ 30 Μαρτίου

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί ὁ ἀγιασμός τῆς πρωτομηνις

 

ΠΕΜΠΤΗ 1 Απριλίου

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Απριλίου

7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

4:00 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (1η Ἀκολουθία)

5:30 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (2η Ἀκολουθία)

7:00 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (3η Ἀκολουθία)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Απριλίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Απριλίου, Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως)

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος και ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ Τελετή τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τελοῦνται στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.

Τά Ἱερά Μνημόσυνα καί Τρισάγια τελοῦνται στόν κυρίως Ναό μέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων (βάσει τῆς Κ.Υ.Α. 3/3/2021).

 

 

 

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

"Κυριακή Β΄ Νηστειών - Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ"

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

 

Τί μᾶς λείπει;

Ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο, ὅτι ἐνῶ ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός βρισκόταν σέ ἕνα χωριό καί δίδασκε, τοῦ πῆγαν ἕναν ἄρρωστο ἄνθρωπο, παράλυτο, νά τόν θεραπεύσει. Ἀλλά δέν ὑπῆρχε τρόπος νά ἀνοίξουν δίοδο ἀνάμεσα στόν κόσμο, γιά νά περάσουν τόν ἄρρωστο μέσα στό σπίτι. Τόσοι πολλοί ἄνθρωποι ἦταν καί μέ τόση ἀφοσίωση ἄκουγαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τότε οἱ ἄνθρωποι πού τόν μετέφεραν, ἀνέβηκαν στή στέγη, ὑπολόγισαν ποῦ πάνω-κάτω βρίσκεται ὁ Χριστός, ἄνοιξαν τά κεραμίδια, τίς πλάκες, καί κατέβασαν τόν ἄρρωστο μέ τά σχοινιά κάτω, μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ.

Φανταστεῖτε ἀναστάτωση! Τραβοῦν σχοινιά, μεριάζουν κεραμίδια, ξεκαρφώνουν καδρόνια... Καί ὁ κόσμος ἀκούνητος προσέχει τόν Χριστό.

Ἐρώτημα: Ἄν εἴμαστε ἐμεῖς, θά εἴχαμε τήν ἴδια καλή διάθεση νά ἀκοῦμε μέ τόση ἀφοσίωση τόν λόγο τοῦ Θεοῦ;

Ὄχι; Τότε τί μᾶς λείπει ἐκτός ἀπό τήν καλή διάθεση; Πίστη; Ὑπομονή; Ταπείνωση; Ὅλα; Ὅτι καί νά μᾶς λείπει κακό εἶναι.

Πρέπει νά καλλιεργοῦμε τόν ἑαυτό μας, ὥστε μέσα στήν Ἐκκλησία τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, τήν ὥρα τῆς διδασκαλίας, ὅλα νά εἶναι στραμμένα στό Θεό, τίποτε στόν κόσμο. Τίποτε στόν ἄλλο ἄνθρωπο, ἐκείνη τήν στιγμή. Ὅλα στό Θεό. Καί μέ τά αὐτιά τοῦ σώματος καί τῆς καρδιᾶς ἀνοιχτά. Γιά νά μπεῖ μέσα μας τό φῶς τοῦ Θεοῦ καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 

Θά ἐλέγξουμε τόν Θεό ἄν τά λέει καλά;

Κατέβασαν λοιπόν τόν ἄρρωστο γιά ποιό σκοπό; Γιά νά τόν θεραπεύσει ὁ Χριστός. Καί ὁ Χριστός λέει:

—Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Παιδί μου, συχωρεμένος νά εἶσαι. Συχωρεμένες οἱ ἁμαρτίες σου.

Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἄκουσαν τά λόγια αὐτά ἀπόρησαν.

—Μά Χριστέ μου, δέν στόν φέραμε ἐδῶ γιά νά τοῦ συγχωρήσεις τίς ἁμαρτίες, γιά νά τοῦ πεῖς «συγχωρεμένες οἱ ἁμαρτίες σου». Ἐμεῖς φέραμε τόν παράλυτο, γιά νά τόν κάνεις καλά. Ἄσ’ τίς ἁμαρτίες στήν ἄκρη. Καί πέσε καμιά ἄλλη κουβέντα. Ἅπλωσε τό χεράκι σου ἐπάνω του. Σταύρωσέ τον. Διάβασέ του ὅτι θέλεις. Πέσ’ του ὅτι θέλεις. Γιά τήν ὑγεία του· νά γίνει καλά. Παράλυτος εἶναι. Στό κρεβάτι. Τέσσεροι τόν φέραμε. Δέν ἦρθε μέ τά πόδια του.

Ὁ Χριστός εἶπε «τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου», γιατί ἤθελε νά μᾶς διδάξει. Καί ἐκείνους τότε καί ἐμᾶς σήμερα πού διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο, κάτι τό πολύ βαθύτερο. Ὅτι δηλαδή αἰτία τῆς ἀρρώστιας εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἄν δέν ὑπῆρχε ἁμαρτία, δέν θά ὑπῆρχαν ἀρρώστιες. Γιατί ὁ Θεός ἔφτειαξε τόν ἄνθρωπο νά ζεῖ στόν Παράδεισο χωρίς ἀρρώστιες, χωρίς πίκρες, χωρίς λύπες, χωρίς στενοχώριες, χωρίς θάνατο. Γι' αὐτό ὅταν διαβάζουμε τίς εὐχές στούς κεκοιμημένους, καί μιλᾶμε γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία θά ἀποκατασταθεῖ ἐκεῖνο πού χάσαμε μέ τήν ἁμαρτία στόν Παράδεισο, λέμε «θά πᾶμε ἐκεῖ ὅπου οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, οὔτε θάνατος ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος».

Αὐτό ἤθελε ὁ Θεός. Ἀλλά ἦλθε ἡ ἁμαρτία καί ἔφερε ἀρρώστιες, στενοχώριες καί ὅλα τά κακά. Καί τό χειρότερο ἀπό ὅλα τόν θάνατο.

Ὅταν ἀκούει κανείς τά λόγια αὐτά τοῦ Χριστοῦ, μέ τά κριτήρια τά ὁποῖα ἔχει μέσα στό μυαλουδάκι του, σάν φτωχός ἄνθρωπος, λέει: «Ἄκου πράγματα. Αὐτά τά λένε οἱ παπᾶδες; Ἄλλη εἶναι ἡ πραγματικότητα».

Ἀδελφοί. Τό θέμα δέν εἶναι τί λένε οἱ παπᾶδες, σάν ἄνθρωποι. Ὅτι καί νά πεῖ ὁ παπάς σάν ἄτομο, εἶναι λόγια ἴδια μέ τά δικά σας. Ἴσα γνώμη ἔχουμε, ἴσα μυαλό ἔχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἴσα εἴμαστε ὅλοι. Ἀλλά ἐκεῖνα πού λέει ὁ Θεός, μετρᾶνε διαφορετικά. Καί τό ἐρώτημα εἶναι:

—Ἐσύ ἄνθρωπε, τήν σοφία σου τήν βάζεις ἴσα μέ τοῦ Θεοῦ τήν σοφία; Καί πᾶς νά ἐλέγξεις τόν Θεό ἄν τά λέει καλά; Καί νά τοῦ πεῖς ὅτι κάνει λάθος; Αὐτό δέν εἶναι κάτι τό πολύ στραβό; Δέν εἶναι πιά ἀπιστία; Δέν εἶναι τυφλωση;

Λέει λοιπόν ὁ Χριστός: Προϋπόθεση καί ἀρχή καί αἰτία τῆς ἀρρώστιας, γιά ὅλες τίς ἀρρώστιες πού ὑπάρχουν στόν κόσμο, εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἐάν δέν σβύσει ὁ ἄνθρωπος ἀπό μέσα του τήν ἁμαρτία, πού εἶναι ἡ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς, καί τό σῶμα δέν θεραπεύεται.

Ἀλλά ὑπάρχει ἀρρώστια τῆς ψυχῆς; Καί τί εἶναι;

Ὅταν ἔχουμε κάτι, πηγαίνουμε στό γιατρό. Τί ἔχουμε, δέν ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε μόνο ὅτι δέν πᾶμε καλά. Γιατί ἔχουμε ἀτονία, γιατί μᾶς πονάει κάτι κτλ. Πᾶμε στό γιατρό καί ἐκεῖνος μᾶς τό λέει. «Αὐτό ἔχεις». Μερικές φορές, νομίζουμε πονάει τό δόντι μας. Ἄλλο νομίζουμε ὅτι πονάει, ἄλλο πονάει στήν πραγματικότητα. Ἔτσι βρίσκει ὁ γιατρός.

Ἄλλο σκεπτόμαστε ὅτι μᾶς φταίει, ἄλλο βρίσκει ὁ γιατρός ὅτι φταίει. Γιατί τό βρίσκει ὁ γιατρός; Γιατί ξέρει καλύτερα ἀπό μᾶς, πού ἁπλά προσπαθοῦμε νά φαντασθοῦμε.

Καί στά πνευματικά τό ἴδιο συμβαίνει.

Ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος πού ὑπολογίζει ὅτι κάτι τόν πονάει, ἐσωτερικά, πνευματικά, ψυχικά, ἀλλά κάτι ἄλλο πονάει πιό πολύ. Καί πρέπει νά καταφύγει σέ ἕναν ἔμπειρο πνευματικό γιατρό. Γιά νά τόν βοηθήσει νά ἐλευθερωθεῖ πραγματικά ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς ψυχῆς του. Ἐκεῖνοι πού δέν πηγαίνουν σ’ αὐτό τόν πνευματικό γιατρό τῆς Ἐκκλησίας, τόν ἐξομολόγο, κάνουν λάθος εἰς βάρος τοῦ ἑαυτοῦ τους.

 

Μή παραμελεῖτε τά τσέκ ἄπ. Σώζουν ψυχές

Τί λένε τώρα τελευταῖα οἱ γιατροί ὅταν μιλᾶνε γιά τήν ὑγεία;

—Δέν κάνεις καλά πού δέν προσέχεις τόν ἑαυτό σου.

Καί τονίζουν κατηγορηματικά: «Πότε-πότε νά κάνετε ἕνα τσέκ ἄπ, μιά γενική ἐξέταση». Καί κάνει καμιά φορά ὁ ἄνθρωπος τήν ἐξέταση καί ἐνῶ δέν ὑποψιαζόταν τίποτε, τοῦ βρίσκουν, τίς χειρότερες ἀρρώστιες. Σ’ αὐτόν πού φανταζόταν τόν ἑαυτό του ὑγιέστατο.

Μᾶς λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: Ἄς μεταφερθοῦμε τώρα στά πνευματικά. Φανταζόμαστε τόν ἑαυτό μας ὑγιή, ἀλλά δέν εἴμαστε. Ξέρετε τί λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες; Ὅσο πιό πολύ ὁ ἄνθρωπος φαντάζεται τόν ἑαυτό του, ὅτι δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό πνευματικό γιατρό καί ἀπό πνευματική θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν τῆς ψυχῆς του, τῆς ἁμαρτίας του, τόσο πιό πολύ εἶναι ἄρρωστος.

Ὑπάρχει ἀκόμη μιά περίπτωση ἀσθένειας πού ὁ ἄρρωστος νομίζει πώς εἶναι πιό καλά ἀπ' ὅλους τούς ἄλλους. Ὅλους τούς ἄλλους τούς νομίζει ἄρρωστους. Ἔ, αὐτός εἶναι γιά δέσιμο. Γιατί ὅταν ὁ ἄνθρωπος χάσει τά λογικά του, ἔχει τούς ἄλλους τρελλούς, ἀνόητους, παράλυτους. Ἀλλά ἐκεῖνος εἶναι γιά δέσιμο. Καί μάλιστα γιά ἐντατική παρακολούθηση. Καί γιά ἀπομόνωση.

Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί μέ τήν ψυχή μας. Μερικές φορές εἴμαστε ἄρρωστοι καί δέν θέλουμε νά τό καταλάβουμε. Ἀλλά τό ἐπαναλαμβάνομε. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος δέν θέλει νά τό καταλάβει, τόσο πιό πολύ εἶναι ἄρρωστος. Ὁ Χριστός, μᾶς ξέρει καλύτερα, βλέπει καλύτερα καί εἶναι ὁ μόνος σοφός ἰατρός πού μπορεῖ νά μᾶς διδάξει. Καί κάθε ἄνθρωπος πού παίρνει ἀπό τήν σοφία τοῦ Χριστοῦ καί τήν βάζει μέσα στήν καρδιά του καί στό πνεῦμα του, ἔχει τά μάτια τοῦ Χριστοῦ καί βλέπει καλύτερα.

[...]

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

        

Διαβάστε επίσης:

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως συνεχιστής της Πατερικής Παραδόσεως, Βασιλείου Σκιάδα, θεολόγου

Οι Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής – Β΄ Νηστειών

Οριοθέτηση Ορθοδοξίας και αιρέσεως - Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, του Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, καθηγητού

Ο Βυζαντινός Μυστικισμός (κυριώτερα ρεύματα) - Γρηγόριος Παλαμάς

Οι πατέρες της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν για τη νηστεία

Η νηστεία: Οι Αγιοι τρεις Παίδες και ο προφήτης Δανιήλ

Νηστεία και φαρισαϊσμός

Η νηστεία της Εκκλησίας

   

Ακούσματα - Video:
Κυριακή Β΄ Νηστειών – Τίς δύναται αφιέναι αμαρτίας; [Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνος, 2015]

Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου Παλαμά [Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνος, 2014]

Κυριακή Β΄ Νηστειών – Σκέψεις πάνω στη θεραπεία του Παραλυτικού της Καπερναούμ / Η προσφορά αίματος ως θεραπεία ψυχής και σώματος [ομιλία πρωτ. Ιωάννη Καλογερόπουλου, 2017]

“Χαλινοὺς ἀποπτύσας τοὺς πατρικούς” Ιδιόμελον, από τον Γ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό (απόγευμα της Κυριακής Β' Νηστειών). Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου [ψάλλει η Παλαιά Χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως, υπο τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε Θρασύβουλο Στανίτσα, Ηχογράφηση 1961-1964]

Ο Αγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (2014)

 
Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό Αφιέρωμα στο Τριώδιο και στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή

 

1821-2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Αφιέρωμα

Κυριακή 28 Μαρτίου

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος
Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Ἱεροσολυμίτης
Ὁ Ἅγιος Εὐστράτιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νηστευτής
Ὁ Ὅσιος Διονύσιος ὁ Ἐλεήμων

Δευτέρα 29 Μαρτίου
 

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἄνδρες καὶ γυναῖκες Μάρτυρες ἐν Ἀσκαλώνι καὶ Γάζῃ
Οἱ Ἅγιοι Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος, Ἄβιβος, Ζανιθᾶς, Ἠλίας, Λάζαρος, Μάρης, Μαρουθᾶς, Ναρσῆς, Σάββας καὶ Σιμιάθος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος Ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου

Τρίτη 30 Μαρτίου

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
Ὁ Ἅγιος Ἰωὴλ ὁ Προφήτης
Ὁ Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κορίνθου
Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος Ἰρκούτσκ καὶ πάσης Σιβηρίας

Τετάρτη 31 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ πρίγκιπας
Ὁ Ἅγιος Ἰωνᾶς Μητροπολίτης Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Μελιτινῆς
Ὁ Ἅγιος Θεόφιλος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες ἐν Κρήτῃ
Οἱ Ἅγιοι Μένανδρος καὶ Σαβίνος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τριάντα ὀκτῶ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Ἰννοκέντιος Μητροπολίτης Μόσχας καὶ Ἱεραπόστολος Ἀλάσκας

Πέμπτη 1 Απριλίου

Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
Οἱ Ἅγιοι Βασιλείδης καὶ Γερόντιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς
Ὁ Ἅγιος Ἀβραάμιος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βουλγαρίας
Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Φιλόσοφος ἐκ Γεωργίας
Ὁ Ὅσιος Εὐλόγιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός

Παρασκευή 2 Απριλίου

G Hairetismoi

Ακάθιστος Ύμνος – Γ΄ Στάσις

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος
Οἱ Ἅγιοι Βιθύνιος, Γάλυκος καὶ Δίος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ἀπελεύθερος

Σάββατο 3 Απριλίου

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ
Οἱ Ἅγιοι Φιλητὸς, Λυδία, Θεοπρέπιος, Μακεδόνας, Ἀμφιλόχιος καὶ Κρονίδης οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀνανὶ ὁ Προφήτης
Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ Ἀρχιεπίσκοπος Ροστὼβ τῆς Ρωσίας

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ