Τεύχος 424  25 Απριλίου 2019

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

Κυριακή 28 Απριλίου 2019ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-8)

[Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 1-17)

[Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.]
    

 

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019
ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιβ΄ 1-11)

[Άγγέλος Κυρίου απελευθερώνει τον Πέτρον από την φυλακήν του Ηρώδου]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 18 – 28)

[Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο]
    

   

Τρίτη 30 Απριλίου 2019
ΜΝΗΜΗ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ
    

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού μας
και τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων.
Ενημερωθείτε στη συνέχεια για το πρόγραμμα του εορτασμού

  
Ο Ἀπόστολος
Α΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (ε΄ 6-14)

[…ταπεινώθητε ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν…]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κδ΄ 12 - 35)

[Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται εἰς τὴν ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς.]
    

 

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (γ΄ 1-8)

["Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀναβαίνοντες εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην" θεραπεύουν "χωλὸν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχοντα"]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (β΄ 12 - 22)

[Ὁ Ἰησοῦς αποκαθαίρει τον Ναό, εκδιώκοντας τους εμπόρους.]
    

  

«Χρειασθήκαμε Θεὸ ποὺ σαρκώθηκε καὶ πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε. Νεκρωθήκαμε μαζί Του, γιὰ νὰ καθαρισθοῦμε. Ἀναστηθήκαμε μαζί Του, ἐπειδὴ μαζί Του καὶ νεκρωθήκαμε. Συνδοξασθήκαμε, ἐπειδὴ συναναστηθή-καμε... Τίποτε ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει σὰν τὸ θαῦμα τῆς σωτηρίας μου: λίγες σταγόνες αἵματος Ἐκείνου ἀναπλάθουν τὸν κόσμο ὅλο καὶ γίνονται σὰν χυμὸς γάλακτος γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ συνδέουν καὶ συνάγουν ἐμᾶς σὲ μία ἑνότητα.
Ὧ, Πάσχα! τὸ μέγα καὶ ἱερό, ποὺ καθαρίζεις τὸν κόσμο ὅλο!».
Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου - Λόγος με´ εἰς τὸ Πάσχα (ἀπόσπασμα)

  

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας

 

Ἄς προσπαθήσουμε κι εφέτος νά κάνουμε μία μικρή θυσία καί νά παραμείνουμε ἕως τέλους στήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τήν ὡραιότερη καί λαμπρότερη Θεία Λειτουργία ὅλου τοῦ ἔτους! Ὁ Ἀναστημένος Χριστός περιμένει ὅλους μας.

   

      
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (28 Απριλίου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
                           
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (29 Απριλίου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
6:30 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός –μετ’ ἀρτοκλασίας και λιτανείας– τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας καί ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Νταοῦ Πεντέλης καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (30 Απριλίου)
(Μνήμη τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριο και εἰς τούς Ἁγίους Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο & Εἰρήνη, στό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (1
Μαΐου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2 Μαΐου)

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
                        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (
3 Μαΐου)
(τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
                       
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (4 Μαΐου)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
                   
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (5 Μαΐου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

    

    

 

Ἡ Β΄ Θεία Λειτουργία ἐπαναρχίζει στό ἱερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στό «Σήμαντρο» (Ἐλ. Βενιζέλου 59Α) τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων (12 Μαΐου) ἕως καί τήν Κυριακή τῶν θεοφόρων Πατέρων (9 Ιουνίου):
Στίς 9:00 π.μ. ὁ Ὄρθρος καί στίς 10:30 ἡ Θεία Λειτουργία.

  

 

Οι δραστηριότητες του Ενοριακού Φιλοπτώχου
κατά τις ημέρες του Πάσχα


Kαλός ΣαμαρείτηςΜεγάλη Δευτέρα: Επίσκεψη μελλών του Δ.Σ. στο γηροκομείο της ενορίας Αγίας Παρασκευής Αττικής , στην οδό Ηπείρου, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

         
Μεγάλη Τετάρτη: Ώρα 9:00 π.μ. Επίσκεψη στο Ν. Ί. Μετροπόλιταν (οδός Μεσογείων, εντός της ενορίας μας) για Εξομολόγηση και μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους ασθενείς αδελφούς μας.

   
Μεγάλη Τετάρτη: Ώρα 9:00 π.μ. Επίσκεψη στον «Αμερικανικό Οίκο Ευγηρίας» (οδός Περικλέους, εντός της ενορίας μας), για την τέλεση των Μυστηρίων του Αγίου Ευχελαίου και της Ι. Εξομολογήσεως αλλά και μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους κατάκοιτους γέροντες.

   
Μεγάλη Τετάρτη: Ώρα 12 μ. Το Ιερό μυστήριο του ευχελαίου στο Ν. Ί. Μετροπόλιταν (οδός Μεσογείων, εντός της ενορίας μας) εις τη μεγάλη αίθουσα του νοσοκομείου, προς ενίσχυση όλου του Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενούντων αδελφών μας.

  
Μεγάλη Πέμπτη: Διανομή από το Κέντρο Ενοριακής Αγάπης του Ε.Φ.Τ., επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59 Α, όλων των δεμάτων αγάπης, με τρόφιμα πρώτης ανάγκης και εορταστικά δώρα προς όλους τους βοηθουμένους.
  
Το Κέντρο Ενοριακής Αγάπης θα είναι ανοικτό την Μ. Πέμπτη & το Μ. Σάββατο, από 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. για να προσφέρει σε κάθε προσερχόμενο αδελφό μας κάθε δυνατή βοήθεια.
Από την Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη της Λαμπρής ΔΕΝ θα προσφέρεται το ενοριακό συσσίτιο.

 

  

Προσκυνηματική εκδρομή σε Μονές των Μετεώρων

με φροντίδα του Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
 

meteora


Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Μαΐου
Δηλώσεις Συμμετοχής: π. Συνέσιος, τηλ. 694 77 86 181
 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

  

«Υπήκοος μέχρι θανάτου»

Από το βιβλίο «Ο Ορθόδοξος Δρόμος»,
του Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ

           

Η ενσάρκωση του Χριστού είναι ήδη μια πράξη σωτηρίας. Προσλαμβάνοντας τη διασπασμένη ανθρώπινη φύση μας, ο Χριστός την ανακαινίζει και, με τα λόγια ενός άλλου Χριστουγεννιάτικου ύμνου, ανασταίνει «την πριν πεσούσαν εικόνα». Αλλά τότε γιατί ήταν αναγκαίος πάνω στο Σταυρό; Δεν ήταν αρκετό για έναν από την Τριάδα να ζήσει σαν άνθρωπος πάνω στη γη, να σκέπτεται, να αισθάνεται και να επιθυμεί σαν ένας άνθρωπος, χωρίς να πρέπει επίσης να πεθάνει σαν άνθρωπος;
Σ' ένα κόσμο που δεν θα είχε πέσει, η Ενσάρκωση του Χριστού πραγματικά θα ήταν αρκετή σαν τέλεια έκφραση της αγάπης του Θεού που εκτείνεται προς τα έξω. Αλλά μέσα σ' ένα πεσμένο και αμαρτωλό κόσμο η αγάπη του έπρεπε να φτάσει ακόμη πιο πέρα. Εξ αιτίας της τραγικής παρουσίας της αμαρτίας και του κακού, το έργο της αποκατάστασης του ανθρώπου χρειαζόταν μια θυσιαστική πράξη θεραπείας, μια θυσία τέτοια που μόνον ένας οδυνώμενος και σταυρωμένος Θεός μπορούσε να προσφέρει.
Η Ενσάρκωση, έχει ειπωθεί, είναι μια πράξη ταύτισης και μετοχής. Ο Θεός μας σώζει καθώς ταυτίζεται μαζί μας, γνωρίζοντας την ανθρώπινη εμπειρία μας εκ των ένδον. Ο Σταυρός συμβολίζει με τον πιο τέλειο και απόλυτο τρόπο, ότι αυτή η πράξη της μετοχής φτάνει ως τα έσχατα όρια. Ο ενσαρκωμένος Θεός εισχωρεί σ' όλες μας τις εμπειρίες.
Ο Ιησούς Χριστός, ο σύντροφός μας, δεν μετέχει μόνο σ' ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή αλλά και σ'ολόκληρο τον ανθρώπινο θάνατο: «ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται» (Ησ. 53,4) -σ' όλες τις θλίψεις μας, όλες τις λύπες μας.
«Το απρόσληπτον και αθεράπευτον»· ο Χριστός, όμως, ο γιατρός μας, έχει επωμισθεί το κάθε τι, ακόμη και το θάνατο.
Ο θάνατος έχει και φυσική και πνευματική όψη, και από τις δυο η πνευματική είναι η πιο τρομερή. Φυσικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα του - πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε «υπήκοος μέχρι θανάτου» (Φιλ. 2,8), δεν πρέπει να περιορίσουμε αυτά τα λόγια μόνο στο φυσικό θάνατο. Δεν θάπρεπε ν' αναλογιζόμαστε μόνο τις σωματικές οδύνες που ο Χριστός υπέφερε στο Πάθος του -το μαστίγωμα, το τρέκλισμα κάτω απ' το βάρος του Σταυρού, τα καρφιά, τη δίψα και τη ζέστη, το μαρτύριο του να κρέμεται τεντωμένος πάνω στο ξύλο. Το αληθινό νόημα του Πάθους πρέπει να βρεθεί όχι μόνο μέσα σ' αυτό, αλλά πιο πολύ μέσα στην πνευματική οδύνη- στο συναίσθημα της αποτυχίας, της απομόνωσης και της έσχατης μοναξιάς, τον πόνο της αγάπης που προσφέρθηκε κι αποκρούστηκε.
Τα Ευαγγέλια είναι, δικαιολογημένα επιφυλακτικά όταν μιλούν γι' αυτή την εσωτερικήν οδύνη, αλλά μας δίνουν ορισμένες νύξεις. Πρώτα, υπάρχει η Αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή, όπου κατακλύζεται από τρόμο και απόγνωση, όταν προσεύχεται με αγωνία στον Πατέρα του, «ει δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο» (Ματθ. 26,39), και όταν ο ιδρώτας του πέφτει στο έδαφος «ωσεί θρόμβοι αίματος» (Λουκ. 22,44). Η Γεθσημανή, καθώς τόνισε ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Κιέβου, δίνει το κλειδί για όλο το δόγμα της εξιλαστήριας θυσίας του Θεού. Εδώ ο Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με μια εκλογή. Δίχως νάναι καταναγκασμένος να πεθάνει, διαλέγει ελεύθερα να το κάνει· και μ' αυτή την πράξη της εκούσιας αυτοπροσφοράς μεταβάλλει αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει μια αυθαίρετη βία, μια δολοφονία από δικαστική πλάνη, σε μια λυτρωτική θυσία. Αλλ' αυτή η πράξη της ελεύθερης εκλογής είναι τρομερά δύσκολη. Αποφασίζοντας να προχωρήσει στη σύλληψη και τη σταύρωση, ο Ιησούς νιώθει την εμπειρία, με τα λόγια του William Law, «του γεμάτου αγωνία τρόμου μιας χαμένης ψυχής... της πραγματικότητας του αιώνιου θανάτου». Πρέπει να δοθεί πολύ βάρος στα λόγια του Χριστού στη Γεθσημανή: «Περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου» (Ματθ. 26,38). Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή αποκτά ολοκληρωτική εμπειρία του πνευματικού θανάτου. Αυτή τη στιγμή ταυτίζεται μ' ολόκληρη την απόγνωση και την πνευματική οδύνη της ανθρωπότητας κι αυτή η ταύτιση είναι πολύ πιο σημαντική για μας από τη συμμετοχή του στο φυσικό μας πόνο.
Μια δεύτερη νύξη μας δένεται στη Σταύρωση, όταν ο Χριστός φωνάζει δυνατά: «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι με εγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46). Άλλη μια φορά, μεγάλη σημασία θάπρεπε να δοθή σ' αυτά τα λόγια. Εδώ είναι το έσχατο σημείο της απελπισίας του Χριστού, όταν νιώθει αποδιωγμένος όχι μόνο από τους ανθρώπους αλλά κι απ' το Θεό. Δεν μπορούμε ν' αρχίσουμε να εξηγούμε πώς είναι δυνατόν, για κάποιον που είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός, να χάσει την επίγνωση της θείας παρουσίας. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι φανερό. Στο Πάθος του Χριστού δεν παίζεται θέατρο, δεν γίνεται τίποτε για εξωτερική επίδειξη. Η κάθε λέξη από το Σταυρό εννοεί αυτό που λέει. Κι αν η κραυγή: «Θεέ μου, Θεέ μου...» θέλει κάτι να δείξει, πρέπει να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Ιησούς αληθινά νιώθει την εμπειρία του πνευματικού θανάτου που είναι ο χωρισμός από το Θεό. Δεν χύνει μόνο το αίμα του για μας, αλλά για χάρη μας δέχεται ακόμη και την απώλεια του Θεού.
«Κατήλθεν εις τον Άδην» (Αποστ. Σύμβολο). Αυτό σημαίνει απλώς ότι ο Χριστός πήγε να κηρύξει στα πνεύματα των κεκοιμημένων, στο διάστημα ανάμεσα στη Μ. Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα (βλ. Α' Πετρ. 3,19); Σίγουρα έχει κι ένα βαθύτερο νόημα. Η κόλαση είναι ένα σημείο όχι μέσα στο χώρο αλλά μέσα στην ψυχή. Είναι ο τόπος όπου δεν βρίσκεται ο Θεός. (Κι όμως ο Θεός βρίσκεται παντού!) Αν στ' αλήθεια ο Χριστός «κατήλθεν εις τον Άδην», αυτό σημαίνει ότι κατέβηκε στα βάθη της απουσίας του Θεού. Ολοκληρωτικά, ανεπιφύλακτα, ταυτίστηκε με όλη την αγωνία και την αλλοτρίωση του ανθρώπου. Την προσέλαβε και προσλαμβάνοντάς την τη γιάτρεψε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τη γιατρέψει παρά κάνοντάς την δική του.
Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού στον καθένα μας. Όσο μακριά κι αν πρέπει να ταξιδέψω μεσ' από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, δεν είμαι ποτέ μόνος. Έχω ένα σύντροφο. Κι αυτός ο σύντροφος δεν είναι μόνο ένας αληθινός άνθρωπος όπως εγώ, αλλά και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Τη στιγμή της πιο βαθειάς ταπείνωσής του πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός είναι ο ίδιος αιώνιος και ζωντανός Θεός όπως στη Μεταμόρφωσή του μέσα σε δόξα στο Όρος Θαβώρ. Ατενίζοντας το σταυρωμένο Χριστό, δεν βλέπω μόνο έναν οδυνώμενο άνθρωπο αλλά ένα Θεό οδυνώμενο.

Βρείτε το άρθρο και εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Εις το Άγιον Πάσχα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου

Το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου, του Αρχιμ. Χριστοδούλου Φάσσου (†)

Θάνατος και χαρά, του αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη, ομιλία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κυριακή του Πάσχα: «Το Άγιον Πάσχα»
Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Ανάσταση σημαίνει νίκη, του Κωνσταντίνου Χολέβα
      
Ακούσματα:
Πάσχα το τερπνόν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Πάσχα Ιερόν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Εβραίοι συνέκλεισαν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Εις το μνήμα, Σε επεζήτησεν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Ζωοδόχος Πηγή – Απολυτίκιο (Παρασκευή Διακαινησίμου) [Ψάλλει Βυζαντινός χορός]
  
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Μεγάλη Παρασκευή
Μέγα Σάββατον
Κυριακὴ Πάσχα
Κατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Δευτέρα Πάσχα και Διακαινήσιμος εβδομάς
     

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στα ειδικά αφιερώματά μας στην Αγία & Μεγάλη Εβδομάδα και στο Άγιο Πάσχα

    

        

        

 

Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες ἐν Κυζίκῳ
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἐπίσκοπος Τούρωφ

Ὁ Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός

     

            
Δευτέρα Διακαινησίμου 29 Απριλίου

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος
Ἡ Ἁγία Πολυχρονία ἡ Μάρτυς (μητέρα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου)

Οἱ Ἅγιοι Ἰάσονας καὶ Σωσίπατρος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Κέρκυρα ἡ Μάρτυς

                                    

         

Τρίτη Διακαινησίμου 30 Απριλίου

Οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι ἐν τῇ μονῇ Νταοὺ Πεντέλης οἱ Ὁσιομάρτυρες
Ἅγιος Γρηγόριος Ε’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (10 Απριλίου)

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος
                              

     

Τετάρτη Διακαινησίμου 1 Μαΐου

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας
Ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή
Ἡ Ἁγία Ταμάρα ἡ βασίλισσα
Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Πανάρετος Ἐπίσκοπος Πάφου
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Ὁσιομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ἐκ Χίου
Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Νεομάρτυς

                           

    

Πέμπτη Διακαινησίμου 2 Μαΐου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Οἱ Ἅγιοι Ἕσπερος καὶ Ζωὴ οἱ Μάρτυρες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν Κυριάκος καὶ Θεόδουλος
Ὁ Ἅγιος Βόρις–Μιχαὴλ ὁ Ἱσαπόστολος ὁ πρίγκιπας καὶ Φωτιστῆς τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελλάριος
Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἐκ Ρωσίας

                    

     

Παρασκευή Διακαινησίμου 3 Μαΐου

Zoodohos Pigi

Ἡ Ζωοδόχος Πηγή

Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαύρα οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ξενία ἡ Μεγαλομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρίκκης
Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

                                                 

       

Σάββατο Διακαινησίμου 4 Μαΐου

AgiaPelagia

Ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Μάρτυς
Ἡ Ἁγία Μόνικα μητέρα τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου
Ὁ Ἅγιος Φλωριανὸς ὁ Μάρτυρας

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ