Τεύχος 411 25 Ιανουαρίου 2019

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 – ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ζ΄ 26 – η΄ 2)

[Τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς.]

 

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιθ΄ 1-10)

[Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. / Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.]

          

   

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 – ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7-16)

[Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.]
  

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19)

[Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.]

           

     

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 – ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ypapanti 2

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ζ΄ 7-17)

[χωρὶς πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται]
  

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (β΄ 22-40)

[Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.]

           

Ypapanti

Ιερά Αγρυπνία στο Ναό μας για την εορτή της Υπαπαντής

                
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ θα τελεσθεί στο Ναό μας στην εορτή της μεγάλης δεσποτο - θεομητορικής εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου.
Η Αγρυπνία θα τελεσθεί την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου (προς Σάββατο 2 Φεβρουαρίου), από τις 8:30 μ.μ. έως τις 12:30 μετά τα μεσάνυκτα (στη διάρκεια της θα τεθούν σε προσκύνηση τα τίμια Λείψανα των Αγίων, που φυλάσσονται στο Ναό μας).

 

 

Ιερά Aγρυπνία στην εορτή της Αγίας Φιλοθέης

Αγία Φιλοθέη

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ στην εορτή της Αγίας Φιλοθέης, προστάτιδος του φιλανθρωπικού έργου, θα τελεσθεί στο ιερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο "Σήμαντρο" (Ελ. Βενιζέλου 59Α, Χολαργός)
Δευτέρα 18 (προς Τρίτη 19) Φεβρουαρίου, 8:30 μ.μ. έως 12:30 μετά τα μεσάνυκτα
Η Αγία Οσιομάρτυς Φιλοθέη η Αθηναία, μετά το θάνατο των γονέων της, ίδρυσε το 1550 τη γυναικεία μονή του Αγίου Ανδρέα στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η Μονή διέθετε νοσοκομείο, ξενώνα, εστιατόριο, υφαντουργικό εργαστήριο κ.ά. Για τις ανάγκες του Μοναστηριού διέθεσε ολόκληρη την πατρική της περιουσία, αλλά και πολλοί ευλαβείς χριστιανοί, αναγνωρίζοντας το έργο της, ενίσχυσαν οικονομικά το φιλανθρωπικό της έργο. Στο Μοναστήρι έβρισκαν κοινωνικό, ηθικό και οικονομικό καταφύγιο, φτωχά κορίτσια της Αθήνας και γυναίκες που καταδιώκονταν ή απειλούνταν από τους Τούρκους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το μεγάλο αυτό έργο της Οσίας Φιλοθέης προκάλεσε την αντίδραση των Τούρκων, οι οποίοι τη συνέλαβαν, την βασάνισαν απάνθρωπα και μετά από τα πολλά τραύματά της παρέδωσε την αγία ψυχή της στις 19 Φεβρουαρίου του 1589.

                               

 

«Η τέχνη στην αγωγή των παιδιών και των νέων»

  
Τριήμερες εκδηλώσεις με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών
1, 2 & 3 Φεβρουαρίου 2019

  
Oι Τρεις Ιεράρχες αποτελούν αναμφίβολα φωτεινά ορόσημα της ευρωπαϊκής και οικουμενικής σκέψης, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Μαζί με μία πλειάδα φωτόμορφων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όχι μόνο διέσωσαν ό,τι πολύτιμο είχε δημιουργήσει η ανθρώπινη διάνοια ως τότε, κυρίως των Ελλήνων, αλλά συνέθεσαν και διαμόρφωσαν το νέο πολιτισμό του κόσμου, τον ελληνοχριστιανικό.
Ο Μέγας Βασίλειος κατείχε όλη σχεδόν τη γνώση της εποχής του, ήταν θεολόγος, φιλόλογος, ιατρός, γεωμέτρης, φυσιοδίφης, νομικός, ρήτορας, μουσικός κ.λ.π. Ο Γρηγόριος υπήρξε μέγας θεολόγος, απαράμιλλος ποιητής αρχαϊκών στίχων, συγγραφέας 17.000 ποιητικών στίχων, ρήτορας και φιλόσοφος, καθηγητής των ονομαστών φιλοσοφικών σχολών των Αθηνών. Ο Ιωάννης υπήρξε ονομαστός ρήτορας, νομικός, θεολόγος, άριστος φιλόλογος και απαράμιλλος χειριστής του λόγου, γι’ αυτό ονομάστηκε και Χρυσόστομος.
Οι Τρείς Ιεράρχες υπήρξαν φορείς υψηλής μορφωτικής στάθμης. Παράλληλα καλλιέργησαν και την αρετή και τη βίωση της διδασκαλίας του Χριστού στην καθημερινή τους ζωή.
Γι’ αυτό και έχουν καθιερωθεί ως προστάτες των γραμμάτων και του πολιτισμού, ήδη από τον 10ο κιόλας αιώνα από τον φωτισμένο επίσκοπο Ευχαΐτων Ιωάννη Μαυρόποδα. Από τότε στην ιερή κοινή μνήμη τους (30 Ιανουαρίου) μαζί με αυτούς τιμώνται τα γράμματα, ο πολιτισμός και οι τέχνες, και εορτάζουν όσοι παιδαγωγικά και δημιουργικά συμμετέχουν σε αυτά.
Με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πραγματοποιεί μία σειρά εκδηλώσεων, με γενικό θεματικό άξονα «Η τέχνη στην αγωγή των παιδιών και των νέων». Εάν είναι ανυπολόγιστη η προσφορά της τέχνης στον άνθρωπο, πόσο μάλλον, από εκπαιδευτική άποψη, η διδασκαλία των τεχνών συνιστά παραγωγική δύναμη, κινητοποιώντας τη φαντασία, τη γνώση, τον ψυχισμό και τη δεξιότητα κάθε παιδιού, αφού δε σταματά στο στάδιο της νοητικής σύλληψης, αλλά προχωρά και στη μορφολογική πραγμάτωση.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν λατρευτικές ευκαιρίες (στον Ι. Ναό Αγ. Βασιλείου Ρουφ), συνεδριακές συναντήσεις, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, εργαστήρια, οπτικοακουστική αφήγηση (στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής), και θα κορυφωθούν με μία μεγάλη μουσική συναυλία (στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Βρείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

  

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η επικαιρότητα του λόγου των Τριών Ιεραρχών׃
Ένα μήνυμα ανθρωπισμού και παρρησίας
»

Δημήτριος Κανελλόπουλος Φιλόλογος – Θεολόγος, Ομιλία προς εκπαιδευτικούς

                                

Tρεις ΙεραρχεςΤο να μιλήσει κάποιος για τους Τρεις Ιεράρχες δεν είναι μια εύκολη υπόθεση καθώς πρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να σκιαγραφηθούν 16 αιώνες επίδρασης τής πνευματικής τους παρουσίας στην Οικουμένη. Ο ομιλητής κινδυνεύει να βρεθεί και πάλι στη δίνη των μεγαλόστομων εκφράσεων και των πολυειπομένων πληροφοριών και λεπτομερειών. Μελετώντας αναλυτικότερα όμως το έργο τους και την εν γένει βιοτή τους, θεωρώ πως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η αναγωγή στο σήμερα και κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για όλους μας στην πολυεπίπεδη κρίση που διέρχεται η χώρα.
Η εποχή μας έχει πολλά κοινά, με αυτή των Τριών Ιεραρχών. Πόλεμοι, άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κοινωνικές διακρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες κλπ. Το μήνυμα τους επίκαιρο, έρχεται να μας θυμίσει τη χριστιανική αυθεντικότητα, να προτείνει λύσεις που γεμίζουν ελπίδα.
Ο Μ. Βασίλειος πριν δεκαεφτά αιώνες περιγράφει με χαρακτηριστικό τρόπο τη σημερινή οδυνηρή πραγματικότητα και τα λόγια του αποκτούν προφητική σημασία. «Γεγενήμεθα καθάπερ η ψάμμος, διηρημένοι, ού συνημμένοι αλλήλοις». Έχουμε φτάσει δηλαδή εξαιτίας της ατομικότητας μας να είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, όπως η άμμος, φαίνεται από μακριά σαν κάτι ενιαίο, αλλά από κοντά είναι κόκκοι διηρημένοι. Λείπει η κατακόρυφη κίνηση κοινωνίας με το Θεό από όπου αντλείται η οριζόντια, με τον κάθε άνθρωπο.
Οι Τρεις Ιεράρχες ζητάνε από τους χριστιανούς της εποχής τους, να ανακαλύψουν την αυθεντική θρησκευτικότητα, αυτή που απελευθερώνει τον άνθρωπο από δεισιδαιμονίες και προλήψεις. Ενδιαφέρονται για την ερμηνεία των Γραφών, βοηθώντας έτσι τους χριστιανούς στην κατανόηση και εμπέδωση των ιερών κειμένων. Ο ιερός Χρυσόστομος θέλοντας να είναι ακριβής στο έργο της ερμηνείας της Βίβλου κάνει 7.000 παραπομπές στην Παλαιά και 11.000 στην Καινή Διαθήκη. Όσοι έχουν ασχοληθεί με στοιχειώδη επιστημονική έρευνα κατανοούν το μέγεθος του παραπάνω εγχειρήματος.
Οι Τρεις Ιεράρχες δεν ήθελαν τους χριστιανούς νέους, ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη και ευρύτητα γνώσεων. Άνθρωποι με ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες τονίζουν κατ’ επανάληψη στα κείμενά τους την αξία της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Ο Γρηγόριος αντιδρώντας στις απόψεις ακραίων χριστιανών που αρνούνταν τη μελέτη της κλασικής παιδείας, υποστηρίζει πως είναι «αγροίκοι και αγράμματοι» όσοι δε δέχονται την αξία της. Αποκαλεί την πόλη των Αθηνών που ήταν κέντρο σπουδής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, «Χρυσή Αθήνα των Γραμμάτων». Ο Χρυσόστομος προτείνει να σπουδάσουν πρώτα στα δημόσια ειδωλολατρικά σχολεία κι όχι στα μοναστήρια ενώ ο Μ. Βασίλειος στέλνει στον εθνικό Λιβάνιο φτωχούς χριστιανούς νέους για να σπουδάσουν κοντά του και δε χάνει ευκαιρία να υμνήσει την προσφοράς της φιλοσοφίας στη διατύπωση των χριστιανικών δογμάτων.
Οι Τρεις αντιδρούν στην επιφανειακή πίστη και σε μια εκκλησία που είναι μέσο στα χέρια των ισχυρών για χειραγώγηση ανθρώπων και λαών. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την υποκρισία κάποιων χριστιανών: «ξέρω πολλούς», λέει ο Χρυσόστομος, «που νηστεύουν, προσεύχονται και στενάζουν, επιδεικνύοντας κάθε λογής αδάπανη ευλάβεια, ενώ ούτε έναν οβολό δε δίνουν στους θλιβομένους. Τι κέρδος έχουν από την υπόλοιπη αρετή τους; Γι’ αυτούς η βασιλεία των ουρανών είναι κλειστή». Και ο Γρηγόριος συμπληρώνει: «Μην τεντώνεις τα χέρια σου στον ουρανό αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν εκτείνεις τα χέρια σου στα χέρια των φτωχών έπιασες την κορυφή του ουρανού».
Η παιδεία είναι γι’ αυτούς ένα είδος ποιμαντικής αγωγής. Ο δάσκαλος κατευθύνει, οδηγεί, μεταδίδει ζωή, όχι μόνο γνώσεις, παραδίδοντας τη σκυτάλη στους μαθητές του. Η παιδεία δεν είναι “ξηρή πολυμάθεια”, αλλά κατά τον Βασίλειο, «ανατροφή μετ’ ευλαβείας και μετάληψις αγιότητος». Πέρασαν δεκαεφτά περίπου αιώνες στην Ιστορία της ανθρωπότητας για να φτάσει η σύγχρονη Παιδαγωγική επιστήμη να προσεγγίσει τις βασικές βιωματικές αρχές πάνω στις οποίες θεμελίωσαν τα παιδαγωγικά τους αξιώματα.
Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν πανεπιστήμονες με την κυριολεκτική σημασία του όρου και δε διακρίθηκαν σ’ έναν τομέα γνώσης. Χαρακτηρίζονταν για τη θεολογική αλλά και την ευρύτερη επιστημονική τους συγκρότηση, τη ριζοσπαστική κοινωνική τους παρουσία, το ελεύθερο πνεύμα και την κριτική στάση τους απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι την επιστημονική τους κατάρτιση δεν τη χρησιμοποίησαν για ατομική προβολή, αλλά για να προσφέρουν στο συνάνθρωπο.
Ο Βασίλειος, γιατρός ο ίδιος, ιδρύει τη γνωστή σε όλους μας Βασιλειάδα μια «πόλη φιλανθρωπίας». Εκεί οργανώνει το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο υπάρχουν κατοικίες γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικές πτέρυγες για λεπρούς και πάσχοντες από επιδημικές ασθένειες. Από τα κείμενα βλέπουμε ότι ο ίδιος παρότι καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια «έδινε το χέρι στους λεπρούς, τους φιλούσε αδελφικά και τους φρόντιζε ο ίδιος προσωπικά». Συνιστούσε μάλιστα στους επισκόπους της δικαιοδοσίας του, την ίδρυση παρόμοιων με την Βασιλειάδα ιδρυμάτων. Σιγά-σιγά οργάνωσε ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.
Ο Χρυσόστομος που σπούδασε κι αυτός γιατρός χτίζει πολλά νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, στα οποία όπως και ο Βασίλειος περιποιείται ο ίδιος τους ασθενείς. Η επιστημονική έρευνα έχει καταδείξει ότι ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος είναι ουσιαστικά οι εμπνευστές ενός δημόσιου συστήματος υγείας που με την πάροδο του χρόνου απλώνεται σε ολόκληρη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Οι Τρεις Ιεράρχες στηρίζουν με κάθε τρόπο τους φτωχούς, τους κυνηγημένους και τους απροστάτευτους της εποχής τους. Θεωρούν αυτονόητο να θυσιαστούν για τον κάθε έναν από αυτούς. Η περιθωριοποίηση των κοινωνικά αδύνατων δεν συνάδει με το ορθόδοξο ήθος. Κάθε άνθρωπος αποτελεί ανεπανάληπτη προσωπικότητα, είναι εικόνα του Θεού. «Με ποιο δικαίωμα» αναρωτιέται ο Χρυσόστομος «μπορεί κανείς να περιφρονεί εκείνους τους οποίους ο Θεός τόσο τιμά ώστε τους δίνει το Σώμα και το Αίμα του Υιού του». Η επιμονή του μάλιστα να κτίσει το λεπροκομείο, όχι σε υποβαθμισμένη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αλλά στην πλουσιότερη συνοικία έξω απ’ την πόλη, εκεί που ζούσαν μεγάλοι γαιοκτήμονες και οι οποίοι έβλεπαν την οικονομική αξία των πολυτελών οικημάτων να μειώνεται λόγω της γειτνίασης με το κτήριο, αποτέλεσε την αφορμή για την οριστική δίωξή του, που θα τον οδηγούσε στην εξορία και στο βασανιστικό θάνατο.
Στο μεγάλο λιμό που έπληξε την περιοχή του ο Βασίλειος στηλιτεύει τη δράση των μαυραγοριτών, που θέλουν να πλουτίσουν σε βάρος των λιμοκτονούντων συμπατριωτών τους, οργανώνει συσσίτια για όλο το λαό προσφέροντας βοήθεια χωρίς καμιά διάκριση σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες, Ιουδαίους και αιρετικούς σώζοντας χιλιάδες από βέβαιο θάνατο. Άλλοτε παρακαλώντας και άλλοτε δυναμικά ζητάει από τους άρχοντες την απαλλαγή των φτωχών από τη φορολογία, ενώ δεν παραλείπει να παρέμβει για τα συμφέροντα των εργαζομένων στα ορυχεία του Ταύρου.
Ο Χρυσόστομος μόλις ανέρχεται στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, πουλάει τα πολυτελή σκεύη και έπιπλα της Αρχιεπισκοπής χάρη των παλαιών και νέων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Διακόπτει άμεσα τη διοργάνωση επίσημων και πλούσιων δείπνων στο χώρο της Αρχιεπισκοπής και με τα χρήματα που εξοικονομεί οργανώνει συσσίτια για 7.000 φτωχούς καθημερινά, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι ξένοι και αυτοί που για κάποιο διάστημα βρίσκονταν στην πόλη. Υποστηρίζει όποιον αδικείται από την πολιτική εξουσία, φτάνοντας στο σημείο να συγκρουστεί με την αυτοκράτειρα, όταν εκείνη καταπατά το κτήμα μιας φτωχής χήρας. Ο ίδιος ζει λιτά και ασκητικά, όπως αρμόζει σ’ έναν ιεράρχη, προκαλώντας το θαυμασμό του απλού λαού, αλλά και την περιφρόνηση των πλούσιων. Ανυποχώρητος στα πιστεύω του δε συγκαλύπτει νοσηρές καταστάσεις στον εκκλησιαστικό χώρο. Δε διστάζει να καθαιρέσει μεγάλο αριθμό επισκόπων με την κατηγορία του χρηματισμού κατά την άσκηση της ιεροσύνης. Αντιμετωπίζει δραστικά το σκανδαλισμό που προκαλούσαν στους πιστούς με τον πολυτελή βίο τους, απερίσκεπτοι κληρικοί. Η θέση των μοναχών κατά τον ιερό Πατέρα είναι στα μοναστήρια και όχι σε κοσμικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις που οδηγούν σε σχέσεις διαπλοκής με την εξουσία, γι’ αυτό και επέβαλε την παραμονή τους στις μονές.
Βασικό στοιχείο της αγιότητάς τους ήταν η στάση τους σε θέματα αρχών και πίστης. Ασυμβίβαστοι, δε δίστασαν να συγκρουστούν με την εξουσία προκειμένου να υπερασπιστούν την δικαιοσύνη ή την ορθόδοξη πίστη γεγονός που τους οδήγησε σε πικρίες, εξορίες, διωγμούς. Δεν γνώριζαν τη γλώσσα των συμβιβασμών και δε σκέφτηκαν αν αντίπαλοί τους ήσαν αυτοκράτορες ή ισχυροί κατά κόσμον. Έμειναν ακλόνητοι στην ορθή πίστη αψηφώντας τις συνέπειες.
[…]

      Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

   

                       

Διαβάστε επίσης:

 

Κυριακή ΙΕ’ Λουκᾶ: Διόρθωση καί σωτηρία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαῖου, Ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
Η μετάνοια του Ζακχαίου (Κυριακή ΙΕ’ Λουκᾶ), Μητροπολίτου π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
Κυριακή ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) - Ζῆλος καί πραγματικότης, του Ἀρχιμανδρίτου Ἰωήλ Γιαννακόπουλου
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών. Υπάρχει λόγος; Ομιλία του Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου προς εκπαιδευτικούς, σε εκδήλωση του Δήμου Χολαργού την ημέρα των Τριών Ιεραρχών (2014)
Λόγος εις τους Τρεις Ιεράρχες, Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Γρηγορίου Παπαθωμά, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Φανάρι (2009)
Σχολείο Ελληνικό ή κατάστημα νεωτερισμών;
Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: Μικρό σχόλιο στη βυζαντινή εικόνα
Ὁμιλία στήν ῾Υπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†)
Υπαπαντή και Σαραντισμός
Υπαπαντή: Γιορτή της ΜΗΤΕΡΑΣ όχι από «μόδα», αλλά από εσωτερική ψυχική ανάγκη

  
Ακούσματα:

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά – Η συνάντηση με τον Χριστό, πρόσκληση για μετάνοια [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά – Η συνάντηση του Ζακχαίου με τον Κύριο: Έξοδος, Αναληψη, Μεταμόρφωση [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2016]
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά – Ζακχαίε, εν τω οίκω σου δεί με μείναι [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]
Η αναζήτηση του Ζακχαίου (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά) [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Ανακομιδή Λειψάνων Ιωάννη Χρυσοστόμου – Απολυτίκιο (27 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
Τριών Ιεραρχών – Απολυτίκιο (30 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]
Υπαπαντής – Απολυτίκιο (2 Φεβρουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]
Υπαπαντής – Καταβασίες & Μεγαλυνάρια [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός υπό τον Θρ. Στανίτσα]

                           
Λειτουργικά αναγνώσματα:

Κυριακὴ ΙΕ´ Λουκᾶ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἀνακομιδή)
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος
Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

   

                  

        

 

Κυριακή 27 Ιανουαρίου

    Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως
Ὁ Ἅγιος Δημητριανὸς ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ταμασσοῦ Κύπρου
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας

                              

    

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος
Ὁ Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος Ἐπίσκοπος Νινευΐ
Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ ἐκ Κιέβου

                                           

    

Τρίτη 29 Ιανουαρίου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Χιοπολίτης
Οἱ Ἅγιοι Σάρβηλος καὶ Βεβαία οἱ Μάρτυρες οἱ ἐν Ἐδέσσῃ
Ὁ Ἅγιος Βαρσιμαῖος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης

                                    

 
Τετάρτη
30 Ιανουαρίου

Μνήμη εὑρέσεως τῆς ἐν Τήνῳ Ἱερᾶς εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας
Οἱ Ἅγιοι Τρείς Ιεράρχες
Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Θεόφιλος ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Πέτρος Βασιλέας τῶν Βουλγάρων

                                    

         

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κορωνιωτίσσης ἢ Δακρυρροούσης

Οἱ Ἅγιοι Κύρος καὶ Ἰωάννης οἱ Θαυματουργοί Ἀνάργυροι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Νικήτας ἐκ Κιέβου
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρῳ
                              

     

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου

Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ἅγιος Τρύφων ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητής Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Ἡ Ἁγία Περπέτουα ἡ Μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ναυπλιώτης

                            

    

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Ypapanti 2

Η Υπαπαντή του Κυρίου υμών Ιησού Χριστού
Ὁ Ἅγιος Ἰορδάνης ὁ Νεομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ Ὁσιομάρτυρας
                    

     

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ