Τεύχος 485  24 Ιουλίου 2020

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 – Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού)
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  

Ο Ἀπόστολος

Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (γ΄ 23 – δ΄ 5)

[πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ / ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (θ΄ 27 – 35)

[Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού / Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε]

      

 

  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
ΑΓΙΟΥ και ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

       
Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή Παύλου (β΄ 1 – 10)

[Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιε΄ 17 – ιστ΄ 2)
[ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν]

   

 

         

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες κατά τόν μήνα Ἱούλιο στόν Ἱερό Ναό μας

        

Ὁ Ὂρθρος και ἡ Θεία Λειτουργία: ώρα 7:00 π.μ.

  • Σάββατο 25 Ἰουλίου, Κοίμησις Ἁγίας Άννης

  • Κυριακή 26 Ἰουλίου, Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής

  • Δευτέρα 27 Ἰουλίου, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος

Ὁ Ἑσπερινός: Καθημερινά ώρα 7:00 μ.μ.

    

  

Ωράριο λειτουργίας τοῦ Ἱερού Ναού μας κατά τόν μήνα Ἱούλιο

 

Κατά τόν μήνα Ιούλιο, ὁ Ἱερός Ναός μας παραμένει ἀνοικτός:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
7:00 π.μ. – 2:30 μ.μ. και 5:00 μ.μ. – 8:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ:
7:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. και 5:00 μ.μ. – 8:30 μ.μ.

   

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου - Η ανταμοιβή της πίστης»

του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2002

         

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

  
Therapeia 2 tyflwnΜας περιγράφει τό ἅγιο εὐαγγέλιο, μιά πολύ ἁπλῆ ἱστορία:
Συνάντησαν τόν Χριστό δύο τυφλοί ζητιάνοι, πού ἐπιβίωναν μέ τήν ἐλεημοσύνη τῶν περαστικῶν. Ἄκουσαν ὅτι ἐκεῖ κοντά περνᾶ ὁ Χριστός. Ἀμέσως, ἅρπαξαν τήν εὐκαιρία, καί χωρίς νά ὑπολογίσουν τό πλῆθος πού Τόν ἀκολουθοῦσε ἄρχισαν νά φωνάζουν: «Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Δαυΐδ λυπήσου καί μᾶς».
Ὁ Κύριος, φαίνεται νά τούς ἀγνοεῖ. Αὐτοί δέν παραιτοῦνται. Μπαίνουν μαζί Του, ἀπρόσκλητοι, στό σπίτι πού θά φιλοξενηθεῖ.
Καί ἐμπρός στόν Χριστό πού δέν Τόν βλέπουν, ἀλλά Τόν πιστεύουν, ἐπαναλαμβάνουν θερμότερη τήν ἱκεσία: «Ἰησοῦ, υἱέ Δαυΐδ, ἐλέησον ἡμᾶς».
Τούς ρωτᾶ ὁ Κύριος, ὄχι γιά νά πληροφορηθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά γιά νά διδάξει τούς παρευρισκόμενους: «Πιστεύετε ὅτι μπορῶ νά κάνω αὐτό πού ζητᾶτε»; «Ναί Κύριε», ἀπαντοῦν.
Καί ὁ Χριστός τούς εἶπε μόνο δυό λόγια: «Νά γίνει σύμφωνα μέ τήν πίστη σας». Καί ἀμέσως βρῆκαν τό φῶς τους, ἀνταμοιβή τῆς μεγάλης πίστης τους.
Γιατί; Διότι ὁ Χριστός ὄντας παντοδύναμος Θεός πού δημιούργησε μέ σοφία τά πάντα, ὅλη τήν δημιουργία: τόν ἥλιο, τά ἄστρα, τούς ἀνθρώπους, τά ζῶα, μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες πού ἔχει ὁ κάθε ὀργανισμός, ἔχει τήν δύναμη, νά λέει κάτι νά γίνεται.
Οἱ νόμοι τῆς φύσεως, ὅπως τούς ξέρομε, τούς μελετᾶμε καί τούς ἐπισημαίνουν οἱ ἐπιστήμονες, δέν εἶναι νόμοι γιά τόν Θεό. Εἶναι νόμοι γιά τήν φύση. Ὁ Θεός εἶναι πάνω ἀπό τούς νόμους. Καί σάν παντοδύναμος, ὅποτε θέλει τούς τροποποιεῖ ἤ τούς καταργεῖ. Φυσικά, ἐκεῖνο πού θέλει, εἶναι πάντοτε καρπός τῆς ἀγάπης καί τῆς καλωσύνης Του. Γιατί ἔπλασε τόν κόσμο ἀπό ἀγάπη, καλωσύνη καί εὐσπλαγχνία.

                                 
Γιατί ὁ πόνος;
Καί ἄν ἐπιτρέπει κάτι κακό, εἶναι γιατί ἐμεῖς παθαίνομε μιά ἀλλοτρίωση. Ποιά εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση;
Νομίζομε ὅτι ὁλόκληρος ὁ κόσμος, μέ τά ἀγαθά του καί τίς ἀπολαύσεις του, εἶναι δικά μας. Καί ἅμα τά χορτάσομε, θά βροῦμε τήν εὐτυχία. Θά ἀποκτήσει νόημα ἡ ζωή μας.
Κυττᾶμε νά ξεπεράσει ὁ ἕνας τόν ἄλλο στό: ποιός θά φάει περισσότερο, ποιός θά πιεῖ περισσότερο, ποιός θά διασκεδάσει περισσότερο, ποιός θά ἀπολαύσει τά πιό πολλά.
Ἀποτέλεσμα: Ἔχοντας τέτοιο φρόνημα, χάνομε τόν Θεό, τήν ψυχή μας, τόν ἑαυτό μας. Κάνομε τήν ζωή, τήν δική μας καί τῶν ἄλλων κόλαση, μέ τήν κακία μας.
Ἐπιτρέπει λοιπόν ὁ Θεός καί ἔρχονται τά προβλήματα:
Πρῶτα ὁ θάνατος. Μετά οἱ ἀρρώστειες καί τά ἄλλα δυσάρεστα πού συναντᾶμε στή ζωή μας, γιά νά μᾶς ξυπνᾶνε. Νά καταλαβαίνουμε ὅτι εὐτυχία δέν εἶναι ἡ ἀπόλαυση. Ἀλλά εἶναι ἡ ζωή κοντά στό Θεό.
Μέ τόν πόνο μαλακώνει ἡ καρδιά μας. Ἀπομακρυνόμαστε πιό εὔκολα ἀπό τό κακό. Κάτι τό πολύ σημαντικό γιατί ὅποιος κολλάει στό κακό καί δέν ξεκολλᾶ ἀπό ἐκεῖ ἡ καρδιά του, δαιμονοποιεῖται.
Πνευματικά, εἶναι χίλιες φορές προτιμότερο, νά καταλαβαίνομε ὅτι κάναμε λάθος καί νά μετανοοῦμε, ἔστω καί κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν ὅποιων δοκιμασιῶν, παρά μέσα στά ἀγαθά μας, νά ξεχνᾶμε τόν Θεό καί νά ἰσχυριζόμαστε, ὅτι μέ τό Εὐαγγέλιο στό χέρι δέν γίνεται προκοπή.
Συναισθανόμενοι λοιπόν, μέσα στόν πόνο, τά λάθη μας ἔχομε ἐλπίδα σωτηρίας. Ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός δέχεται ἀκόμη καί τόν ληστή, τόν τελώνη καί τήν πόρνη ὅταν δηλώνουν ὅτι ἔκαναν λάθος. Τόση εἶναι ἡ εὐσπλαγχνία Του!

                                   
Τυφλοί, φωτίζοντες πολλούς
Γι’ αὐτό εἶχε ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά δοκιμάζονται οἱ δυό τυφλοί καί ὁ κωφός τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.
Ρωτᾶμε ἴσως: γιατί αὐτοί καί ὄχι κάποιοι ἄλλοι; Ἄς τό δεχθοῦμε μέ τήν βεβαιότητα ὅτι κάθε τί πού παραχωρεῖ ὁ Θεός, εἶναι πρός τό συμφέρον μας. Ἔπειτα τό μυαλό μας καί ἡ σοφία μας, δέν ἐπαρκοῦν νά ἐξιχνιάσουν τίς βουλές τοῦ Θεοῦ.
Τί εἶπε ὁ Ἄγγελος στόν μέγα Ἀντώνιο, ὅταν μέ πολλή ταπείνωση ὑπέβαλλε ἕνα ἀνάλογο ἐρώτημα; «Τόν ἑαυτό σου πρόσεχε Ἀντώνιε. Αὐτά εἶναι κρίματα τοῦ Θεοῦ καί δέν σέ συμφέρει νά τά μάθεις».
Ἐκεῖνο πού χρειάζεται νά κάνομε, εἶναι νά ἀνοίγομε τά μάτια μας γιά νά καταλαβαίνομε κάτι καλύτερο ἀπό τά θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Ὁ Χριστός ἄνοιξε τά μάτια τῶν τυφλῶν γιά νά δείξει ὅτι τό φῶς εἶναι δικό Του. Τό διαχειρίζεται ὅπως θέλει. Ὅποτε θέλει τό δίνει. Ἐμεῖς πρέπει νά τό καταλάβομε, ὅτι δέν μᾶς ἀρκεῖ τό φῶς πού ἔχομε ἀπό τά μάτια μας, ἀλλά χρειαζόμαστε καί ἕνα ἄλλο. Αὐτό μέ τό ὁποῖο βλέπομε τόν Θεό καί τά ἔργα Του.
Τόν Θεό καί τά ἔργα Του, τόν βλέπομε κυρίως μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς. Πού πρέπει νά τά διατηροῦμε ἀνοικτά καί φωτεινά.
[…]

                         
Πόθος γιά τά πολυτιμότερα
Γιά νά ἀνοίξουν τά μάτια μας:
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα χρειάζεται νά παρακαλέσομε τόν Κύριο ὅπως οἱ τυφλοί... «Κύριε, βοήθησέ με νά ἀνοίξω τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Νά καταλάβω τό θέλημά σου».
Σέ μιά εὐχή τῆς Λειτουργίας, ἀναφέρομε πιά εἶναι τά σημαντικότερα πράγματα. Λέγει ἡ εὐχή:
Στήν παροῦσα ζωή, εἶναι ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ.
Καί μετά τόν θάνατό μας, ἡ αἰώνια ζωή.
Πραγματικά! Τί τήν θέλεις τούτη τήν ζωή, ἄν χάσεις τήν αἰώνια; Ἄν πᾶς στήν αἰώνια κόλαση; Ὑπάρχει μεγαλύτερο φιάσκο; Μεγαλύτερο ξέπεσμα; Μεγαλύτερη ζημία; Μεγαλύτερη καταστροφή;
Τί νά τό κάνεις κι’ ἄν ἀπόλαυσες σάν νέος ἤ σάν μεγαλύτερος αὐτά πού λαχταρᾶ ὁ κόσμος; Γιά λίγες στιγμές ἤ ἔστω γιά μερικά χρόνια; Ὅλα ξεχάστηκαν τήν ἄλλη μέρα. Ἔπαψαν νά σοῦ δίνουν χαρά καί ἐνθουσιασμό. Ὄχι μετά ἀπό καιρό, ἀλλά τήν ἄλλη κιόλας μέρα!
Τά ἐπίγεια, δέν σέ χορταίνουν οὔτε σ΄ αὐτή τήν πρόσκαιρη ζωή! Εἶναι δυνατό νά σέ χορτάσουν στή μέλλουσα; Τήν αἰώνια; Νά σέ ἐφοδιάσουν μέ κάτι γι’ αὐτή;
Πόσο ἀπατώμεθα, ὅταν θαυμάζομε πράγματα πού ἅμα τά ἀξιολογήσεις, εἶναι ὄχι μόνο στρογγυλό μηδενικό, ἀλλά «ὑπό» τό μηδέν!
Σκεπασμένοι μέ τό τυφλοπάνι, κυνηγᾶμε τό «μηδενικό», καί ξεχνᾶμε τόν πλοῦτο, πού εἶναι ἡ ἁγιότητα, ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, ἡ πίστη καί ὅλες οἱ ἄλλες χριστιανικές ἀρετές, πού τίς καλλιεργοῦμε μέ τήν χριστιανική, τήν εὐσεβή ζωή.
Γι’ αὐτό ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τόν πλοῦτο καί τίς διασκεδάσεις, τίς λέει: «ἀπάτη». «Ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καί ἡ ἀπάτη τῶν ἡδονῶν».
Ποιός τά πρωτοεῖπε ἔτσι; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἄς τό πάρομε πολύ σοβαρά.
Τό καταλαβαίνομε πόσο δύσκολο εἶναι ἡ σωματική τύφλωση. Τό θεωροῦμε μεγάλη ζημιά.
Ἄς προσπαθήσομε νά καταλάβομε, πόσο μεγαλύτερο κακό εἶναι ἡ ἔλλειψη τοῦ θείου φωτός ἀπό τήν ψυχή μας.
Νά παρακαλέσομε τόν Κύριο νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς δυναμώνει νά ἀνοίγομε τά μάτια μας, νά βλέπομε τό φῶς Του. Γιατί διαφορετικά τόν ἑαυτό μας ζημιώνουμε.
Νά μήν ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά μείνομε στό σκοτάδι, ἀλλά ὅλοι νά γυρίσομε στό φῶς.
Καί κάνοντας ἔργα φωτός, νά λάβομε τό ἔλεός Του, τήν Ἀνάσταση καί τήν αἰώνια ζωή.
Ἀμήν.

                  Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ

                                   

Διαβάστε επίσης:

Η θεραπεία των τυφλών, Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν, του π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη Ἱεροκήρυκος της Ι. Μ. Κηφισίας

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9, 27–35) (Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης)

                      
Ακούσματα:

Κοίμησις Αγίας Άννης – Απολυτίκιο (25 Ιουλίου)
Απολυτίκιο Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής (26 Ιουλίου)
Απολυτίκιο Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού (27 Ιουλίου)

   

        

        

 

Κυριακή 26 Ιουλίου

Ἅγία Παρασκευή ἡ Ὁσιομάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Ἑρμόλαος, Ἕρμιππος καὶ Ἑρμοκράτης οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Γερόντιος ὁ Ἁγιορείτης

                    

     

Δευτέρα 27 Ιουλίου

Ἅγιος Παντελεήμων ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰαματικός
Ὁ Ἅγιος Τυφλός ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Ἀνθοῦσα ἡ Ὁμολογήτρια

             

 

Τρίτη 28 Ιουλίου

 

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χριστόδουλος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κασσανδρείας
Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός

 
                                            

 

Τετάρτη 29 Ιουλίου

Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ στρατιώτης
Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τρία παιδιά της
Ὁ Εὐσεβὴς Βασιλιὰς Θεοδόσιος Β’ ὁ Νέος ἢ Μικρός

                                               

  

Πέμπτη 30 Ιουλίου

 

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Ἰουλίττη ἀπὸ τὴν Καισαρεία

 

 

Παρασκευή 31 Ιουλίου

 

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας
Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος
Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχερναὶς καὶ Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυροῦ

                                    


Σάββατο
1 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι
Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

 

       

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ