Τεύχος 318  24 Φεβρουαρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 – ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ιγ΄11 – ιδ΄4)

          [Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (στ΄14-21)

[Η μέλλουσα κρίση]

[Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος / Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ / Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς.]

           

     

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Αρχή Σαρακοστής)
Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κα΄ 8 - 36)

          [Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι / Ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]

     

 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΒΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΥΡΩΝΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (β΄ 1 – 10)

          [Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (β΄23 – γ΄5)

[Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον.]

              

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 26 Φεβρουαρίου
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

9:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου»
5:30 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγνώμης
        
ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 Φεβρουαρίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός

5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΤΡΙΤΗ 28 Φεβρουαρίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7:00 μ.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου»
        
ΠΕΜΠΤΗ
2 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5:00 μ.μ.
Τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
5:30 μ.μ.
Ἡ Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (1η Ἀκολουθία)
7:30 μ.μ.
Ἡ Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (2η Ἀκολουθία)
        
ΣΑΒΒΑΤΟ
4 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου), καθώς καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
6:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός

      

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 5 Μαρτίου (τῆς Ὀρθοδοξίας)
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων
9:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου»
6:00 μ.μ.
Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

   

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η Μεγάλη Σαρακοστή και η οικογένεια»

του Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου

                                

paidiaΗ περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας προσφέρει ευκαιρίες πολύτιμες, στην πραγματικότητα μοναδικές, για πνευματική ανάταση, ψυχική κάθαρση, καθημερινή συμμετοχή στην ορθόδοξη λατρεία, oλοκληρωτική βίωση του γνήσιου ασκητικού πνεύματος της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές όμως οι γονείς –και μαζί τους οι παιδαγωγοί- αναρωτιούνται: Είναι δυνατόν, και πώς, να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους νέους να προσεγγίσουν αυτή την εξαιρετική περίοδο, σε καιρούς δύσκολους, μη πνευματικούς και μάλλον αποτρεπτικούς των διδαγμάτων της Σαρακοστής; Το έργο είναι δύσκολο, είναι αλήθεια αυτό, όχι όμως και ακατόρθωτο. Η Εκκλησία αβοήθητους δεν μας αφήνει. Μας χαρίζει πλούτο ασύγκριτο εφοδίων, στηριγμάτων, παραδειγμάτων και προτύπων, δρόμων και κατευθύνσεων για να φθάσουμε στο τέρμα, που δεν είναι άλλο από την προσωπική συνάντηση του καθενός με τον Σταυρωμένο και Αναστημένο Χριστό. Γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε με λόγους απλούς και κατανοητούς λίγες σκέψεις και προτάσεις να καταθέσουμε με πολλή αγάπη και ακόμη περισσότερη αγωνία.
Κατ’ αρχήν λοιπόν η υμνολογία των ημερών που διανύουμε, μας παρουσιάζει ζηλευτές εικόνες, που «μιλάνε» στις ψυχές των παιδιών και βοηθούν στην κατανόηση υψηλότατων εννοιών. Για παράδειγμα, μας λέγουν οι ύμνοι πως άνοιξε το στάδιο των πνευματικών αγώνων, που o χριστιανός διεξάγει για να κατακτήσει το μετάλλιο της αρετής -η παρομοίωση με τη σύγχρονη αθλητική ζωή μπορεί να μας επιτρέψει να συζητήσουμε με τους νέους για την κατάλληλη «προπόνηση» που απαιτείται καθώς «έχουμε αγώνα αύριο»! Αλλού η περίοδος της Σαρακοστής χαρακτηρίζεται ως πέλαγος, που διαπλέουμε για να φτάσουμε στο λιμάνι της αναστάσεως του Χριστού. Ή ως έρημος την oποία διερχόμαστε, και η Εκκλησία στα μισά της διαδρομής, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, μας προβάλλει ένα ευσκιόφυλλο δένδρο –τον Σταυρό τού Χριστού- για να ξαποστάσουμε και να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της κοπιαστικής διαδρομής. Ενώ μας παρουσιάζεται και μια στρατιωτική σκηνή, κατά την οποία o πιστός αντιμάχεται τον διάβολο και τα έργα του σκότους στα τείχη της πίστεως, φορώντας την πανοπλία του Σταυρού, το θώρακα της προσευχής, την περικεφαλαία της ελεημοσύνης και το πανίσχυρο όπλο της νηστείας.
Ακόμη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τα παιδιά τα ευαγγελικά αναγνώσματα του Τριωδίου. Οι Κυριακές του Τελώνου και του Φαρισαίου, του Ασώτου και τής Απόκρεω, με τρόπο όμορφο και απόλυτα κατανοητό, διδάσκουν στα παιδιά, αλλά και σε όλους μας, τις μεγάλες αρετές της ταπεινοφροσύνης, της μετάνοιας και της αγάπης. Και αργότερα η συνάντηση του Φιλλίπου και του Ναθαναήλ με τον Χριστό (Α΄ Νηστειών), η θαυματουργική θεραπεία του παραλυτικού (Β΄ Νηστειών) και του δαιμονισμένου νέου (Δ΄ Νηστειών) μας χειραγωγούν σε σφαίρες πνευματικές ανώτερες, ουράνιες. Τα υπόλοιπα ευαγγελικά αναγνώσματα μπορεί με τρόπο παιδαγωγικό να ερμηνευτούν σε νέους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, υπογραμμίζοντας τα θεία και υψηλά νοήματα που αυτά περιέχουν.
Εκτός από τις διδακτικές εικόνες και τα αγιογραφικά κείμενα, μας προβάλλει η Εκκλησία και τις μορφές αυτής της περιόδου, ως πρότυπα μετανοίας και πνευματικού αγώνα, παραδείγματα ασκητικού ήθους και θυσίας υπέρ της ακεραιότητος της ορθόδοξης πίστης μας, που μόνο αυτή λυτρώνει. Τα παιδιά και οι νέοι αρέσκονται να ακούνε ιστορίες, συνεπώς και να μαθαίνουν τους βίους των Αγίων, και η ζωή εκείνων που πρωταγωνιστούν αυτήν την περίοδο είναι συγκλονιστική. Ο άγιος Ανδρέας Κρήτης, o άγιος Ιωάννης συγγραφέας του βιβλίου «Κλίμαξ», η oσία Μαρία η Αιγυπτία, o άγιος Ἰωάννης o Δαμασκηνός, o άγιος Θεόδωρος o Στουδίτης, o άγιος Γρηγόριος o Παλαμάς και τόσοι άλλοι, o καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο μας oδηγεί στην ταπείνωση, μας στηρίζει στην ορθή πίστη, μας παρακινεί σε μετάνοια. Ένα πρώτο σημείο επαφής με τη Σαρακοστή μπορεί να είναι το αγιολόγιό της. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τις μορφές, που προβάλλονται αυτές τις ημέρες, και με διάκριση μεγάλη ας παρουσιάσουμε τις μορφές αυτές στα παιδιά, κρίνοντας τι από τη ζωή τους πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμίσουμε, ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών που απευθυνόμεθα.
Το ίδιο ισχύει για τα γεγονότα που ξαναθυμόμαστε, σαν φτάσουμε π.χ. στην Κυριακή της Ορθοδοξίας και διηγηθούμε στα παιδιά τα βασικά σημεία της Εικονομαχίας, μιας περιόδου σχεδόν ενός αιώνα που ταλαιπώρησε τους χριστιανούς, αλλά τελικώς ανέδειξε την αλήθεια γύρω από την προσκύνηση του Θεού και την τιμή των Αγίων και των ιερών εικόνων. Η αναφορά αυτή στις ιερές εικόνες, στις τελετές, τα σύμβολα και ακόμη στον Τίμιο Σταυρό, που προσκυνούμε τη Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, έχει πολύ να συναρπάσει και να ωφελήσει τα παιδιά.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

      

   

                       

Διαβάστε επίσης:

Η Κυριακή της Τυροφάγου
Μετάνοια και Νηστεία - Κυριακή της Τυρινής, του π. Γεωργίου Αλεντά
Ο Μακρυγιάννης μιλάει περὶ ...νηστείας
Στην είσοδο της αγίας Τεσσαρακοστής, του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Μεγάλη Σαρακοστή: Πορεία προς το Πάσχα, του π. Αλεξάνδρου Schmemann
Το νόημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann
Η Μεγάλη Σαρακοστή: «Ένας τρόπος ζωής», του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο ευπρόσδεκτος καιρός, του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
Σκέψεις για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ
Τα κατορθώματά μας, Ἀρχιμ. Π.Ἀ., από το Μηνιαίο Περιοδικό «ΛΥΧΝΙΑ», έκδοση της Ι. Μητροπ. Νικοπόλεως, τεύχος Φεβ. 2015    

       
Ακούσματα:

Η πηγή της ζωαρχίας [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός] {Ύμνος εις την συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα Αγία Φωτεινή (+26 Φεβρουαρίου, Κυριακή της Τυρινής)}
Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (2014)
Κυριακή της Απόκρεω – Το Ευαγγέλιο της Μελλούσης Κρίσεως: Παραβολή ή Αποκάλυψη; [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]
                 
Λειτουργικά αναγνώσματα:

Σάββατον Τυρινῆς
Κυριακὴ Τυρινῆς
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ 2017

  

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό Αφιέρωμα στο Τριώδιο και στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή
   

                  

        

    

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

 

Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Μεγαλομάρτυς ἡ Σαμαρείτιδα
Οἱ Ἁγίες ἀδελφὲς τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Φωτώ, Φῶτις, Παρασκευή, Κυριακὴ καὶ Ἀνατολὴ οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ δοῦκας
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος Ἐπίσκοπος Γάζης

                                    

 
Δευτέρα
27 Φεβρουαρίου

    

Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Δεκαπολίτης
Ὁ Ἅγιος Λέανδρος Ἐπίσκοπος Σεβίλλης
Ὁ Ὅσιος Τίτος ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ Ἐπίσκοπος Μπρούκλιν
Ὁ Ὅσιος Θαλλέλαιος

                                    

         

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

          

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητὴς
Ὁ Ἅγιος Νέστωρας ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Προτέριος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

Ὁ Ὅσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος
                              

     

Τετάρτη 1 Μαρτίου

        

Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς
Ἡ Ἁγία Ἀντωνίνα ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Δαβὶδ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ουαλίας
Ὁ Ὅσιος Μαρτύριος ἐκ Ρωσίας

                            

    

Πέμπτη 2 Μαρτίου

           

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Συγκλητικὸς
Ἡ Ἁγία Εὐθαλία ἡ Παρθενομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς
Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κυρηνείας Κύπρου
Ὁ Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Ἰθακήσιος

                    

     

Παρασκευή 3 Μαρτίου

   

Οἱ Ἅγιοι Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος καὶ Κλεόνικος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας

                              

       

Σάββατο 4 Μαρτίου

              

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης
Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες
                                           

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ