Τεύχος 326  21 Απριλίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 23 Απριλίου 2017 – ΤΟΥ ΘΩΜΑ

AΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Α΄ Καθολική Επιστολή Ιωάννου (α΄ 1 – 7)

[ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (κ΄ 19-31)

[Η ψηλάφισις του Θωμά]
    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Λόγος με´ εις τo Πάσχα (απόσπασμα)»

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

           

[...] Αν είσαι Σίμων Κυρηναίος, σήκωσε τo σταυρὸ και ακολούθησέ Τον. Αν σταυρωθείς μαζί Του ως λῃστής, γνώρισε τoν Θεὸ σαν ευγνώμων δούλος. Αν κι Εκείνος λογιάσθηκε με τους ανόμους για χάρη σου και την αμαρτία σου, γίνε συ έννομος για χάρη Εκείνου. Προσκύνησε αυτὸν που κρεμάσθηκε στo σταυρὸ για σένα, έστω κι αν κρέμεσαι κι εσύ. Κέρδισε κάτι κι απ την κακία. Αγόρασε τη σωτηρία με τo θάνατο. Μπες με τoν Ιησού στoν Παράδεισο, ώστε να μάθεις απὸ τί έχεις ξεπέσει. Δες τις εκεί ομορφιές. Άσε τo λῃστὴ που γογγύζει, να πεθάνει έξω μαζὶ με τη βλασφημία του. Κι αν είσαι Ιωσὴφ ο απὸ Αριμαθαίας, ζήτησε τo σώμα απ τo σταυρωτή. Ας γίνει δικό σου αυτὸ που καθάρισε τoν κόσμο. Κι αν είσαι Νικόδημος, ο νυκτερινὸς θεοσεβής, ενταφίασέ τον με μύρα. Κι αν είσαι κάποια Μαρία, ή η άλλη Μαρία, ή η Σαλώμη, ή η Ιωάννα, δάκρυσε πρωῒ-πρωΐ. Δὲς πρώτη την πέτρα σηκωμένη, ίσως δε και τους αγγέλους κι αυτὸν τoν ίδιο τoν Ιησού. Πὲς κάτι, άκουσε τη φωνή. Αν ακούσεις «Μη μ αγγίζεις», στάσου μακριά, σεβάσου τo Λόγο, αλλὰ μη λυπηθείς. Διότι ξέρει σε ποιοὺς θα φανερωθεί πρώτα. Καθιέρωσε την Ανάσταση. Βοήθησε την Εύα, που ῾πεσε πρώτη, και πρώτη να χαιρετήσει τo Χριστὸ και να τo ανακοινώσει στους μαθητές. Γίνε Πέτρος ή Ιωάννης. Σπεύσε στoν τάφο, τρέχοντας μαζὶ ή προπορευόμενος, συναγωνιζόμενος τoν καλὸ συναγωνισμό. Κι αν σε προλάβει στην ταχύτητα, νίκησε με τo ζήλο σου, όχι παρασκύβοντας στo μνημείο, αλλὰ μπαίνοντας μέσα. Κι αν σαν Θωμας χωρισθείς απ τους συγκεντρωμένους μαθητές, στους οποίους εμφανίζεται ο Χριστός, όταν τoν δείς, μην απιστήσεις. Κι αν απιστήσεις, πίστεψε σ αυτοὺς που στo λένε. Κι αν ούτε και σ αυτοὺς πιστέψεις, δείξε εμπιστοσύνη στα σημάδια των καρφιών. Αν κατεβαίνει στoν Άδη, κατέβα μαζί Του. Γνώρισε και τα εκεί μυστήρια του Χριστού, ποιὸ είναι τo σχέδιο της διπλής καταβάσεως, ποιὸς είναι ο λόγος της: απλώς σῴζει τους πάντες με την εμφάνισή Του, ή κι εκεί ακόμα αυτοὺς που τoν πιστεύουν;
Τώρα δε είμαστε αναγκασμένοι ν ανακεφαλαιώσουμε τo λόγο ως εξής: Δημιουργηθήκαμε, για να ευεργετηθούμε. Ευεργετηθήκαμε, επειδὴ δημιουργηθήκαμε. Μας δόθηκε ο Παράδεισος, για να ευτυχήσουμε. Λάβαμε εντολή, για να ευδοκιμήσουμε με τη διαφύλαξή της, όχι γιατί ο Θεὸς αγνοούσε αυτὸ που θα γινόταν, αλλὰ γιατί νομοθετούσε τo αυτεξούσιο. Απατηθήκαμε, γιατὶ μας φθόνησαν. Ξεπέσαμε, γιατί παραβήκαμε την εντολή. Είμαστε αναγκασμένοι σε νηστεία, γιατὶ δε νηστεύσαμε, καθὼς εξουσιασθήκαμε απ τo δένδρο της γνώσης. Γιατὶ ήταν παλιὰ η εντολὴ και σύγχρονη με μας, σαν κάποια διαπαιδαγώγηση της ψυχής και σωφρονισμὸ απ τις απολαύσεις. Την ελάβαμε εύλογα, για να απολαύσουμε με την τήρησή της αυτὸ που χάσαμε με τη μη διαφύλαξή της. Χρειασθήκαμε Θεὸ που σαρκώθηκε και πέθανε, για να ζήσουμε. Νεκρωθήκαμε μαζί Του, για να καθαρισθούμε. Αναστηθήκαμε μαζί Του, επειδὴ μαζί Του και νεκρωθήκαμε. Συνδοξασθήκαμε, επειδὴ συναναστηθήκαμε.
Είναι πολλὰ μεν λοιπὸν τα θαύματα της τότε εποχής: Θεὸς που σταυρώνεται, ήλιος που σκοτίζεται και πάλι ανατέλλει (γιατὶ έπρεπε και τα κτίσματα να συμπάσχουν με τoν Κτίστη). Καταπέτασμα που σχίζεται, αίμα και νερὸ ποὺ χύνεται απ την πλευρὰ (τo μεν αίμα, γιατί ήταν άνθρωπος, τo δε νερὸ γιατὶ ήταν πάνω απ τoν άνθρωπο). Γη, που σείεται, πέτρες που σχίζονται για χάρη της πέτρας (που είναι ο Χριστός), νεκροὶ που ανασταίνονται, ως επιβεβαίωση της τελευταίας και κοινής αναστάσεως. Τα σημεία δε στoν τάφο, τα μετὰ τoν τάφο, ποιὸς θα μπορούσε επάξια να τα υμνήσει; Τίποτε άλλωστε δεν υπάρχει σαν τo θαύμα της σωτηρίας μου: λίγες σταγόνες αίματος αναπλάθουν τoν κόσμο όλο και γίνονται σαν χυμὸς γάλακτος για όλους τους ανθρώπους, που συνδέουν και συνάγουν εμάς σε μία ενότητα.
Αλλ’ ώ Πάσχα, τo μέγα και ιερό, που καθαρίζεις τoν κόσμο όλο! Γιατὶ θα σού μιλήσω σαν κάτι έμψυχο. Ώ Λόγε Θεού και φώς και ζωὴ και σοφία και δύναμη! Γιατὶ χαίρομαι μ όλα σου τα ονόματα! Ώ γέννημα κι ορμὴ και σφραγίδα του μεγάλου νού! Ώ Λόγε που νοείσαι κι άνθρωπε που φαίνεσαι, ο οποίος φέρεις τα πάντα προσδεδεμένα στo λόγο της δυνάμεώς σου! Τώρα μεν ας δεχθείς τo λόγο αυτό, όχι ως απαρχή, αλλ ως συμπλήρωση ίσως της δικής μας καρποφορίας, ευχαριστία τo ίδιο κι ικεσία, για να μην κακοπάθουμε εμείς τίποτε περισσότερο πέρα απ τους αναγκαίους κόπους κι ιεροὺς πόνους για τις εντολές σου, με τους οποίους ζήσαμε μέχρι τώρα. Κι ας σταματήσεις την εναντίον μας τυραννία του σώματος (βλέπεις. Κύριε, πόσο μεγάλη είναι και πόσο μας λυγίζει), ή την κρίση σου, αν θέλαμε να καθαρισθούμε απὸ σένα. Αν δε τερματίσουμε άξια με τoν πόθο μας και γίνουμε δεκτοὶ στις ουράνιες σκηνές, αμέσως κι εδώ θα σού προσφέρουμε θυσίες δεκτὲς στo άγιό σου θυσιαστήριο. Πατέρα και Λόγε και Πνεύμα άγιο. Γιατὶ σε σένα αρμόζει κάθε δόξα, τιμὴ και εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

 

Μετάφραση: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δορμπαράκης
«Μιλάει ο Γρηγόριος Θεολόγος», Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1991
  

Διαβάστε το άρθρο και εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Οι Κυριακές του Θωμά, των Μυροφόρων, της Σαμαρείτιδος, του τυφλού
Η ψηλάφησις του Αποστόλου Θωμά
Έξω η ολιγοπιστία!, του Μητροπ. Νικοπόλεως Πρεβέζης Μελετίου (†)
Κυριακή του Θωμά - Η αναζήτηση του Θεού, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
Η χαρά για την Ανάσταση του Κυρίου, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δορμπαράκη
Ιησούς Χριστός: η εκπλήρωση του Πάσχα, το Πέρασμα, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Χρειασθήκαμε Θεό που σαρκώθηκε και πέθανε, για να ζήσουμε, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
      
Ακούσματα:
Απολυτίκιον Κυριακής του Θωμά
Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος – Ύμνοι [ψάλλει ο Α.Δ.Μ.Χ.Ε. Δημοσθ. Παϊκόπουλος] Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος – Απολυτίκιο & Ύμνοι [ψάλλει ο Θ. Βασιλικός]

Τα “ραπίσματα” στην Εκκλησία, είναι ραπίσματα στον ίδιο το Χριστό [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, Μ. Παρασκευή 2017]
Η θυσία του Αβραάμ και ο Σταυρός του Κυρίου [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]
Ο κόσμος σταυρώνει τον Χριστό [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Πάσχα το τερπνόν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Πάσχα Ιερόν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Δεύτε πάντα τα έθνη [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Αινείτε τον Κύριον [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
  
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ Θωμᾶ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου
     

και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στο Άγιο Πάσχα.

    

        

        

 

Κυριακή 23 Απριλίου

  

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος

Ἡ Ἁγία Πολυχρονία ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὁ Μάρτυρας ὁ γεωργός
Οἱ Ἅγιοι Δονάτος καὶ Θερινὸς οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Κύπριος
Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Νεομάρτυρας

   

            
Δευτέρα 24 Απριλίου

       

Ἡ Ὁσία Ἐλισάβετ ἡ Θαυματουργός
Οἱ Ἅγιοι Ἀχιλλέας, Φήλικας καὶ Φορτουνάτος οἱ Ἱερομάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Στρατηλάτης
Οἱ Ἅγιοι Πασικράτης καὶ Βαλεντίων οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Δάναβος, Δημήτριος, Εὐσέβιος, Λεόντιος, Λογγίνος, Νεστάβος, Νέων καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μελίτων Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν κτήτορας τῆς φερωνύμου μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Δούκας ὁ Νεομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας

                                    

         

Τρίτη 25 Απριλίου

          

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής
Ὁ Ἅγιος Ἀννιανὸς Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Μακεδόνιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

                              

     

Τετάρτη 26 Απριλίου

        

Ὁ Ἅγιος Βασιλέας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀμασείας
Ἡ Ἁγία Γλαφυρή
Ἡ Ὁσία Ἰούστα
Ὁ Ἅγιος Λέων Ἐπίσκοπος Σάμου
Ὁ Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Πέρμ

                           

    

Πέμπτη 27 Απριλίου

           

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Ἀδελφόθεος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Βλαντιμίρ

                    

     

Παρασκευή 28 Απριλίου

     

Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες ἐν Κυζίκῳ
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἐπίσκοπος Τούρωφ

Ὁ Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός

                             

       

Σάββατο 29 Απριλίου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἰάσονας καὶ Σωσίπατρος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Κέρκυρα ἡ Μάρτυς

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ