Τεύχος 173  21 Μαρτίου 2014

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 – ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 14 – ε΄ 6)

[Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;]
    

  

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (β΄ 11 - 18)

[Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (α΄ 24 - 38)

[Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου]
    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Ο Σταυρός του Χριστού...... και ο σταυρός του χριστιανού!»

του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου

           

Η Εκκλησία καυχάται για τον Σταυρό του Χριστού. Η Εκκλησία καυχάται περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο για τον Σταυρό του Χριστού. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Προς Γαλάτες 6,14). Ο Σταυρός είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι «η ωραιότης της Εκκλησίας» και το μεγάλο μυστήριο της. Κανένας ανθρώπινος λόγος, καμμία σκέψη, καμμία λογική δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει ικανοποιητικά και να ερμηνεύσει με πληρότητα το κορύφωμα της αγαπητικής διάθεσης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος: τον σταυρικό θάνατο του Χριστού!
Ο Σταυρός αποτελεί την ύψιστη «καταγγελία» της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Ο Θεός αγάπησε τους ανθρώπους και το απέδειξε! Τρανή φανέρωση είναι ο Εσταυρωμένος Κύριος: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωάν. 3,16). Ο Σταυρός είναι η μεγάλη ευεργεσία του Θεού στον κόσμο. Με την «οικονομία του Σταυρού», δηλ. με το Πάθος, τον θάνατο, την κατάβαση στον Άδη και την Ανάστασή Του ο Χριστός κάνει χειροπιαστή πραγματικότητα την απολύτρωση του ανθρώπου, την αποδέσμευση από τον διάβολο, την κάθαρση από την αμαρτία και την κατάρα.
Ο Σταυρός είναι σύμβολο ειρήνευσης και καταλλαγής. Χάρις στη θυσία του Εσταυρωμένου έληξε ο πόλεμος που ο αλλοτριωμένος άνθρωπος είχε κηρύξει στον Θεό, στην κτίση, στον συνάνθρωπό του, στον ίδιο τον εαυτό του! Στο Γολγοθά υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης, η καινή διαθήκη. Αντί για μελάνη, χρησιμοποιήθηκε το αίμα του αναμάρτητου Κυρίου! Ο Χριστός «ήπλωσε τας παλάμας και ήνωσε τα το πριν διαστώτα». Χάρις στη σταυρική θυσία Του μπορούμε πλέον ν’ απολαμβάνουμε και πάλι τη χαμένη ενότητα με καθετί. Αν η αμαρτία διασπά τον άνθρωπο και τον χωρίζει από την αληθινή ζωή και την προοπτική της αιωνιότητας, ο Σταυρός είναι ο συνεκτικός δεσμός μας με τη θεία Χάρη, είναι η σωτηρία μας.
Ο Σταυρός του Χριστού είναι η ελευθερία μας. Χάρις σ’ αυτόν λυτρωθήκαμε από την πανάρχαια δουλεία της αποστασίας, από την απελπισία του θανάτου, από την τυρρανία του διαβόλου. Ο Κύριος έρχεται «επί το εκούσιον πάθος», με τη θέλησή Του αναλαμβάνει να ολοκληρώσει στον Γολγοθά το έργο της σωτηρίας, προσφέρει τις πληγές Του για να επουλωθούν τα τραύματα του πεπτωκότος ανθρώπου. Ο Χριστός γεύεται τη σταυρική οδύνη και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Γι’ αυτό και ο Σταυρός είναι η ουσιαστική θεραπεία μας από τις ασθένειες των παθών, το φάρμακο της σωτηρίας, το αντίδοτο του θανάτου.
Ο Σταυρός του Χριστού είναι ακόμη η μεγάλη νίκη εναντίον του διαβόλου και των δυνάμεων του σκότους. Ο Χριστός, χάρις κυρίως στη σταυρική θυσία Του, νίκησε το κράτος του διαβόλου. Ο πιστός αντιμάχεται τον διάβολο και τις μεθοδείες του. Όσο περισσότερο μένει ενωμένος μαζί Του, τόσο περισσότερο νικά και ο ίδιος τον μεγάλο αντίδικο και ξεπερνά τις παγίδες του. Γι’ αυτό και ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί τη μοναδική και ακαταμάχητη ασπίδα του καθενός μας απέναντι στις επιθέσεις του διαβόλου.
Ο Χριστός επάνω στον Σταυρό είναι ο «βασιλεύς της δόξης», που βασιλεύει αληθινά και αιώνια στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Σταυρός είναι ο πραγματικός θρόνος του Κυρίου μας. «Είσαι, λοιπόν, βασιλιάς;» είναι η ερώτηση του Πιλάτου στον Ιησού. Κι Εκείνος –που σε λίγο θα κρέμεται γυμνός πάνω στο ατιμωτικό ξύλο της θανατικής καταδίκης- αποκρινόμενος μίλησε για τη δική Του βασιλεία, που δεν είναι ανθρώπινη, αλλά αφορά στον ερχομό Του στον κόσμο για να φανερώσει την αλήθεια και να θεώσει τον άνθρωπο.
Η Εκκλησία βιώνει τον Σταυρό του Χριστού, διακηρύσσει και λιτανεύει τον Σταυρό. Και τούτο διότι τιμώντας τον Σταυρό, προσκυνούμε τον Εσταυρωμένο. Δεν λατρεύουμε ειδωλολατρικά κάποιο σχήμα, αλλά αναγνωρίζουμε το μέγεθος της θυσίας, που ο Χριστός εκούσια υπέστη για τη σωτηρία των ανθρώπων.
 
... και ο σταυρός του χριστιανού!
 
Ταυτόχρονα όμως και ο πιστός, ζώντας συνειδητά μέσα στην Εκκλησία, «θεολογεί» την πραγματικότητα του σταυρού. Γίνεται σταυροφόρος και σταυρωμένος!
Είναι παλιά συνήθεια των χριστιανών να φορούν τον σταυρό -πραγματικά ως κόσμημα, με την αληθινή έννοια του όρου, αφού ο σταυρός κυριολεκτικά κοσμεί την ύπαρξη μας! Ανησυχούμε βλέποντας αρκετούς χριστιανούς να μη φορούν πια τον σταυρό, αλλά διάφορα αλλά «κοσμήματα». Δεν είναι ανάγκη να φοράμε έναν πολύ ακριβό σταυρό! Φτάνει να φοράμε. Ο σταυρός είναι πολύτιμος από μόνος του! Το χειρότερο είναι που βλέπουμε ορισμένους να φορούν κάτι που μοιάζει με σταυρό, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι σταυρός! Προσοχή, γιατί όλα αυτά τα παράξενα «σχήματα» ίσως να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται, αλλά να πρόκειται ακόμη και για κατευθυνόμενα σχέδια αλλοίωσης της ορθοπραξίας μας. Νομίζουμε δε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ανάδοχοι, όταν αγοράζουν τον σταυρό για το παιδί που πρόκειται να βαπτίσουν. Να είναι κανονικός ο βαπτιστικός σταυρός και όχι κάτι σαν σταυρός. Το ιερό αυτό σχήμα, που ευλογήθηκε στο μυστήριο του Βαπτισματος, θα συνοδεύει τον αναδεκτό τους για μια ολόκληρη ζωή. Επιπλέον, θα ήταν πολύ σημαντικό, ο ανάδοχος να μιλήσει γι’ αυτό στο παιδί που βάπτισε και να του ζητήσει να φορά συνεχώς αυτόν τον σταυρό. Θέλουμε ακόμη να επισημάνουμε ότι είναι υπεραρκετός ο σταυρός για να προστατεύει το παιδί μας. Δεν χρειάζεται μαζί με τον σταυρό να κρεμάμε και χάντρες θαλασσιές, «ματάκια» κλπ. Όλα αυτά είναι δεισιδαιμονίες και εκφάνσεις μαγείας, επιρροή σκοτεινών σατανιστικών δυνάμεων, που μας γυρνούν πολλούς αιώνες πίσω, φανερώνοντας έλλειψη παιδείας, έλλειψη πολιτισμού και έλλειψη πίστεως. Ο σταυρός αρκεί! Η «αήττητος και ακατάλυτος και θεία δύναμις του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού» ας γίνει η προστασία αλλά και η ομορφιά της ζωής μας!
Δεν είναι λίγες οι φορές που σημειώνουμε τον σταυρό πάνω στο σώμα μας. Με τον τρόπο αυτό κατ’ αρχήν δηλώνουμε την ορθόδοξη ταυτότητά μας και την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό. Με τα τρία πρώτα δάκτυλα μας ενωμένα ομολογούμε την τριαδικότητα του Θεού (δηλ. τα τρία πρόσωπα της Θεότητος: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα) και με τα δύο επόμενα επίσης ενωμένα διακηρύσσουμε τις δύο φύσεις του Κυρίου μας (δηλ. τη θεία και την ανθρώπινη). Σχηματίζοντας τον σταυρό επάνω στο σώμα μας φανερώνουμε ακόμη την ευγνωμοσύνη μας στο Χριστό, που διά του Σταυρού Του μας έσωσε. Και ζητούμε την προστασία Του, την κραταιά βοήθεια Του για τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Τέλος, με τον τρόπο αυτό απομακρύνουμε τον διάβολο, τα πάθη και τους πονηρούς λογισμούς.

       

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο και εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

    

Γ΄ Κυριακή των Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως
Γ΄ Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν, Νικηφόρου ιερομονάχου του Κρητός
Συμπορευθώμεν..., Ομιλία του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου (7/4/2013)
Μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
«Ει μη εν Προσευχή και Νηστεία», του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann

Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
    
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στη Μεγάλη Σαρακοστή.

 
    

  

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Σταυροπροσκυνήσεως
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
ΔΕΝ θα τελεσθεί Β΄ Θ. Λειτουργία
6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
7:00 μ.μ. Συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς μέ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου (Μεγάλη Τεσσαρακοστή –Μεγάλη Ἑβδομάδα), από τη βυζαντινή Χορωδία τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας καί τῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς ἐνορίας μας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου μας κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου
ΔΕΥΤΕΡΑ
6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
10:15 π.μ. Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία γιά τήν ἐθνική ἑορτή μας
6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
ΠΕΜΠΤΗ
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5:30 μ.μ. Ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (1η Ἀκολουθία)
7:30 μ.μ. Ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (2η Ἀκολουθία)
ΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ιωάννου της Κλίμακος
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10:30 π.μ. Ἡ Β΄ Θ. Λειτουργία
6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
       

   

        

       
Κυριακή 23 Μαρτίου

       

Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ ἑκατὸν ἐνενήκοντα μαθητές του
Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Ἁγιαννανίτης
Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Νίκων καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
                                    

         

Δευτέρα 24 Μαρτίου

          

Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων Ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας
Ὁ Ἅγιος Τιμόλαος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Ἀβραὰμ ὁ ἐν τῷ ὄρει Λάτρῳ ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Παρθένιος ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ἀνάμνηση Θαύματος ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
                              

     

Τρίτη 25 Μαρτίου

        

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος
Ὁ Ἅγιος Τύχων Πατριάρχης Μόσχας
                           

    

Τετάρτη 26 Μαρτίου

         

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
Οἱ Ἅγιοι Μοντανὸς καὶ Μαξίμη οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου
Ὁ Ἅγιος Κοδράτος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Ἐμμανουὴλ καὶ Θεοδόσιος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Σαράντα μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βουλγαρίας
               

     

Πέμπτη 27 Μαρτίου

    

Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἡ Ὁμολογήτρια ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ
Οἱ Ἅγιοι Φιλητὸς, Λυδία, Θεοπρέπιος, Μακεδόνας, Ἀμφιλόχιος καὶ Κρονίδης οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀνανὶ ὁ Προφήτης
Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ Ἀρχιεπίσκοπος Ροστὼβ τῆς Ρωσίας
                             

       

Παρασκευή 28 Μαρτίου

          

Ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος
Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Ἱεροσολυμίτης
Ὁ Ἅγιος Εὐστράτιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νηστευτής
Ὁ Ὅσιος Διονύσιος ὁ Ἐλεήμων
                                            

               

Σάββατο 29 Μαρτίου

            

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἄνδρες καὶ γυναῖκες Μάρτυρες ἐν Ἀσκαλώνι καὶ Γάζῃ
Οἱ Ἅγιοι Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος, Ἄβιβος, Ζανιθᾶς, Ἠλίας, Λάζαρος, Μάρης, Μαρουθᾶς, Ναρσῆς, Σάββας καὶ Σιμιάθος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος Ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου

                      

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ