Τεύχος 330  19 Μαΐου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 21 Μαΐου 2017 – ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΤΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (κστ΄ 1, 12-20)

[Απολογία Παύλου εις Αγρίπαν – Η κλήσις του Χριστού στον Παύλο]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (θ΄ 1-38)

[Θεραπεία εκ γεννετής τυφλού]
    

 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 – ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιη΄ 22-28)

[Περιοδείες Παύλου]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιβ΄ 36-47)

[Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε]
    

  

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 – ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-12)

[Η Ανάληψις του Κυρίου]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κδ΄ 36-53)

[Εμφάνισις του Κυρίου μετά την Ανάσταση]
    

  Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες κατά την εορτή της Αναλήψεως στον Ι. Ναό μας

 

Τρίτη 23 Μαΐου
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
9:00 μ.μ. Ἀναστάσιμη Ἱερά Ἀγρυπνία διά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (ψάλλεται πανομοιοτύπως ὅπως τή νύχτα της Ἀναστάσεως). Κατά τη διάρκεια της Ἱεράς Ἀγρυπνίας, θα τεθοῦν σε προσκύνηση τα ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων, πού φυλάσσονται στό Ναό μας.
  
Τετάρτη 24 Μαΐου / ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
6:30 μ.μ. Ἡ Θ΄ τοῦ Πάσχα, κατά τήν ὁποία ἀποδίδεται ἡ ἑορτή καί ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.
  
Πέμπτη 25 Μαΐου / ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

     

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Μια πολυεπίπεδη ανάγνωση της θεραπείας του Τυφλού»

του Κώστα Νούση, Θεολόγου-Φιλολόγου

           

therapy paralytikou bithesda 01Ένα από τα πλέον μεστά σε θεολογική σημαντική είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα τού εκ γενετής Τυφλού (Ιω. 9: 1-38). Στην περιεκτική, όσο και σύντομη ματιά μας, θα προσπαθήσουμε να αλιεύσουμε ελάχιστους αγιοπνευματικούς μαργαρίτες μέσα από τον πλούτο της προκείμενης περικοπής. «Εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς»: ο κάθε άνθρωπος γεννιέται τυφλός, φέρων τόσο τη δεδομένη και πεπερασμένη κτιστότητα με τη συνακόλουθη φυσική αδυναμία της, όσο και το προπατορικό πλέον αμάρτημα. Είναι παντελώς αδύνατο να ξεπεράσει τα προβλήματα και αδιέξοδα αυτά μόνος. Η ανάστασή του από τις ποικιλόμορφες πτυχές και διαστάσεις του πόνου, της φθοράς και του θανάτου είναι έργο του ακτίστου όντος, που δύναται και ίσταται με θεία ισχύ και βούληση υπεράνω αυτών των θλιβερών πραγματικοτήτων. Η Τριαδική Θεότητα είναι τούτο το άκτιστο Ον, που εν τω προσώπω του Λόγου εισήλθε στην ιστορία της δημιουργίας.
Ο «τυφλός» εκ των στενών του φυσικών ορίων και της αμαρτίας άνθρωπος βλέπει το αληθινό φως, το οποίο χορηγείται υπό του μοναδικού Φωτός του κόσμου (Ιω. 1:9). Το άκτιστο φως της Θεότητας είναι αυτό που θεραπεύει την ανθρώπινη τυφλότητα στην αιωνιότητα, ακόμη και μετά την απώλεια λόγω ασθενείας ή θανάτου της φυσικής όρασης. Και αν δεν βλέπεις το άκτιστο φως και δι’ αυτού τον Θεό, ακόμη και αν υπάρχεις, στην ουσία είσαι τυφλός και νεκρός, τουτέστιν κολασμένος. Το θαύμα τούτο της χορήγησης του αληθινού φωτός – Χάριτος δίδεται μυστηριακά, δι’ ύδατος, με τη Βάπτιση. Έτσι ο Χριστός τον στέλνει να νιφτεί στον αντίστοιχο τύπο της κολυμβήθρας του Σιλωάμ. Ο Χριστός χορηγεί τη Χάρη δι’ ύδατος και Πνεύματος (τύπος εν προκειμένω η χρίση του τυφλού δια του εμπεπτυσμένου πηλού). Δεν πρόκειται, επομένως, για έναν απλό διδάσκαλο, έναν ακόμη προφήτη. Είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρ, η ίδια η πηγή της Χάριτος. Και ο τυφλός πήγε να νιφτεί στον Σιλωάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Ο Χριστός είναι ο σταλμένος από τον Πατέρα. Ο ανανήψας τυφλός είναι πλέον απεσταλμένος του Μεσσία στον κόσμο, όπως και κάθε πιστός μετά το Βάπτισμά του.
«Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;»: η ερώτηση μάλλον στερείται λογικής, φαίνεται βεβιασμένη, ειδικά ως προς το σκέλος της αμαρτωλότητας τού ίδιου του τυφλού. Πώς είναι δυνατό να αμάρτησε μέσα στην κοιλιά της μάνας του, ώστε να τιμωρηθεί από τα γεννοφάσκια του; Φαίνεται να επέτρεψε ο Θεός την ερώτηση αυτή για δυο λόγους: αφενός για να καταρρίψει τις δαιμονικές φιλοσοφικές θεωρίες περί προΰπαρξης των ψυχών και έκπτωσής τους στα σώματα (πλατωνισμός) και αφετέρου για να αποκαλύψει ότι η ακατάληπτη θεία πρόνοια δεν σύρεται μονάχα από το κακό στον τρόπο που χειρίζεται τα προβλήματα των όντων και αποδίδει τη δικαιοσύνη της (Α΄ Κορ. 2:16), οπότε και εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τον Θεό και να ζούμε με ένα αδιάλειπτο γιατί, αλλά τουναντίον να Τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε εν παντί (Α΄ Θεσ. 5:18).
therapy paralytikou bithesda 01Ο Χριστός μάς συνήθισε στα περισσότερα θαύματά του να ερωτά τους ασθενείς πριν από τη θεραπεία τους. Εδώ προβαίνει στην αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης δια της θεϊκής του εξουσίας, παντοκρατορίας και της προαιώνιας βούλησής του, της αναγόμενης στο απερινόητο μυστήριο της θείας Οικονομίας: έχουμε εξάπαντος τύπο της εσχατολογικής εξανάστασης του σύμπαντος κόσμου και της ανθρωπότητας. Πρόκειται για τη θεραπεία – σωτηρία (: ολοκληρώνω κάτι, το διαφυλάσσω σώο, το κρατάω ακέραιο) της φύσης, όχι όμως και της προαίρεσης (: εξ ου και η αιωνιότητα της κόλασης).
Στέλνει, λοιπόν, τον πρώην τυφλό να πλυθεί στην κολυμβήθρα. Ο Θεός κάνει σχεδόν το παν για τη σωτηρία. Θέλει, όμως, και την ανθρώπινη συνεργία, έστω αυτήν την ελάχιστη. Δεν υπάρχει μαγεία και αυτόματη θεραπεία στην Εκκλησία. Ο Χριστός επιθυμεί να συμμετάσχουμε στη σωτηρία μας, στη θέωσή μας. Άλλως δεν υπάρχει αξία, δεν υπάρχει πρόσωπο και ελευθερία, είμαστε στον μονοφυσιτισμό ή όπου αλλού, πάντως όχι στην Ορθοδοξία.
«Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ»: ο Χριστός αποδεικνύει δια της σαφέστατης τούτης σημειολογικής κίνησης ότι είναι ο Δημιουργός του ανθρώπου και του κόσμου (Ιω. 1:3). Ο Κύριος έφτιαξε το πήλινο (εκ στοιχείων υπαρχόντων στο χώμα γέμον) σώμα μας και το εμψύχωσε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μετά το θαύμα αυτό με απόλυτη βεβαιότητα την περίπτωση οιασδήποτε μορφής εξέλιξης (όχι από είδος σε είδος, αλλά εντός του αυτού είδους όσον αφορά στο ανθρώπινο γένος), ωστόσο με άνεση δυνάμεθα, κόντρα στον πλεονάζοντα ορθολογισμό, να πιστέψουμε στην άμεση και έκτακτη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου δια της αναμφίλεκτης και υπέρνοης θείας παντοδυναμίας. Στον εμπτυσμό, επίσης, του χώματος και στον πηλό που σχηματίστηκε θα μπορούσαμε να δούμε τη Χρίση του κτιστού προσλήμματος από τη θεότητα στη μήτρα της Παναγίας και τη Σάρκωση του Λόγου.
«Παράγων ὁ Ἰησοῦς»: ο Χριστός περαστικός θεράπευσε τον τυφλό. Ο τυφλός είναι τα έθνη. Ο Κύριος ήρθε να σώσει πρώτα τον Ισραήλ και βρήκε στον δρόμο του της θείας οικονομίας και τα έθνη, τον Ισραήλ της Χάριτος. Και έτσι ίδρυσε την Εκκλησία. Αυτή η νέα ποίμνη, η πάλαι ποτέ τυφλή εκ της αγνοίας του αληθινού Θεού και της ειδωλολατρίας, δέχεται από την αρχή της το μένος και τις επιθέσεις της Εβραϊκής Συναγωγής. Όπως ο τυφλός, ο τύπος της εξ εθνών Εκκλησίας. Διώκεται η Εκκλησία, εξαρχής, διαχρονικά. Αλλά δεν παύει να μαρτυρεί τον Χριστό και τη θεότητά του. Κάτι που ακόμα δεν μπορεί να χωνέψει και να αποδεχτεί ο παλαιός Ισραήλ. Δυστυχώς…
Ο Τυφλός, μετά ουσιαστικά τον φωτισμό του υπό του Αγίου Πνεύματος, ομολογεί τον Χριστό και θεολογεί. Είναι προφανές ότι δεν μιλάει κατά το πλείστον από μόνος του, πως όλα όσα λέει δεν αποτελούν καρπό μελέτης ή ευφυΐας, αλλά άνωθεν αποκαλύψεως. Τον ομολογεί Προφήτη αρχικά και στη συνέχεια τελειώνει την ομολογία του στην παραδοχή της μεσσιανικότητας του Χριστού, τυπώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τα διάφορα στάδια της πνευματικής ζωής και γνώσης (κάθαρση, φωτισμό, θέωση).
Οι Φαρισαίοι, οι Νομοδιδάσκαλοι, το Ιερατείο των Εβραίων (μάλλον κάθε εποχής) εμφαίνουν τα θρησκευτικά εξουσιαστικά κατεστημένα στη διαχρονική τους πορεία, με την τυπολατρία και όλα τα θλιβερά παρεπόμενα τής κάθε θρησκειοποίησης. Τάφοι κεκονιαμένοι, ζωντανοί νεκροί, ψυγέντες από την έλλειψη στοιχειώδους αγάπης και ανθρωπιάς, αντί να χαρούν για τη θεραπεία του αδελφού τους που είδε μετά από τόσα χρόνια το φως του, ψάχνουν τα σάββατα, την παράβαση του Νόμου, πώς να παγιδέψουν τον τυφλό και τους γονείς του, με ποιον τρόπο θα καταδικάσουν τον Χριστό σε αίρεση και σε θάνατο. Δαιμονικές καταστάσεις…
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (†)
Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ
Κυριακή του Τυφλού: Προκατάληψη, ουδετερότητα ἢ γενναιότητα;
«Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών...», του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητή
Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου
Ανάληψις και Πεντηκοστή
Απόδοση της εορτής του Πάσχα: Η Ανάσταση συνεχίζεται!, του Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη
      
Ακούσματα:
Εις την θεραπεία του εκ γενετής τυφλού [ομιλία του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]
Αναστάσεως ημέρα [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Δεύτε πάντα τα έθνη [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων – Απολυτίκιο (21 Μαΐου) [ψάλλει Βυζαντινός χορός]
Αναλήψεως του Κυρίου – Απολυτίκιο [ψάλλει ο Γεώργιος Ι. Κακουλίδης]
Αναλήψεως του Κυρίου – Ύμνοι (μέρος Α΄) [ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]
Αναλήψεως του Κυρίου – Ύμνοι (μέρος Β΄) [ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]
Αναλήψεως του Κυρίου – Ύμνοι (μέρος Γ΄) [ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]
Αναλήψεως του Κυρίου – Ύμνοι (μέρος Δ΄) [ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]
Παράκληση υπερ των υποψηφίων για τα ΑΕΙ [Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, 15/5/2013]
  
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ Τυφλοῦ, Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης
Ακολουθία τῆς Ἀναλήψεως
     

και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στο Πάσχα: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ.

    

        

        

 

Κυριακή 21 Μαΐου

  

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι
Ὁ Ἅγιος Χριστόφορος Α’ Πατριάρχης Ἀντιοχείας
Ὁ Ὅσιος Κασσιανὸς ὁ Θαυματουργός ὁ Ἕλληνας
Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητὸς ὁ Ὁσιομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Παχώμιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νέος

        

            
Δευτέρα 22 Μαΐου

       

Μνήμη Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ὁ Ἅγιος Βασιλίσκος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Ἰουλία ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Ρωμανὸς ὁ Ἀσκητής
Ἡ Ὁσία Καλή

                                    

         

Τρίτη 23 Μαΐου

          

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Ὁμολογητής
Οἱ Ἅγιοι Δονατιανὸς καὶ Ρογατιανὸς οἱ Μάρτυρες οἱ αὐτάδελφοι
Ὁ Ἅγιος Δεσιδέριος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Βιέννης
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος τοῦ Γκαλίτς
Οἱ Ὅσιοι Ἀδριανὸς καὶ Βογολέπιος
Οἱ Ὅσιοι Δωρόθεος καὶ Ἱλαρίων
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Ροστὼβ – Γιαροσλὰβλ διαλαμψάντων Ἁγίων

                              

     

Τετάρτη 24 Μαΐου

        

Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει
Ὁ Ἅγιος Μελέτιος ὁ στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ἐξ Εὐρύχου Κύπρου
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Στυλίτης

                           

    

Πέμπτη 25 Μαΐου

           

Μνήμη 3ης εὑρέσεως τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Ὁ Ἅγιος Κελεστίνος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ζηνόβιος Ἐπίσκοπος Φλωρεντίας
Ὁ Ἅγιος Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Χερσῶνος

                    

     

Παρασκευή 26 Μαΐου

     

Οἱ Ἅγιοι Ἀλφαῖος καὶ Κάρπος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα
Ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Ὁ Ἅγιος Συνέσιος
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βουλγαρίας
Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μακαρίου
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Δερβίσης

                             

       

Σάββατο 27 Μαΐου

          

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος
Ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεράπων ἡγούμενος τῆς Λευκῆς Λίμνης
Ὁ Ὅσιος Βεδέας ὁ Ὁμολογητής

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ