Τεύχος 177  17 Απριλίου 2014

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 20 Απριλίου 2014 - ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-9)

[Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 1-17)

[Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.]
    

 

Τρίτη 22 Απριλίου 2014 – ΜΝΗΜΗ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού μας
και τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων.
Ενημερωθείτε εδώ για το πρόγραμμα του εορτασμού.

   
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (β΄ 14-21)

[Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, … πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κδ΄ 12 - 35)

[Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται εἰς τὴν ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς.]
    

  

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 –ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

 

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιβ΄ 1-11)

[Απελευθέρωση του Πέτρου από τη φυλακη υπό αγγέλου.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 35 - 52)

[Η κλήσις των Αποστόλων]
    

 

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ο Ἀπόστολος
Α΄ Επιστολή Πέτρου (ε΄ 6-14)

[Ταπεινώθητε ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (β΄ 12 - 22)

[Ὁ Ἰησοῦς αποκαθαίρει τον Ναό, εκδιώκοντας τους εμπόρους.]
     

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου»

του Αρχ. Χριστοδούλου Φάσσου (†)

           

Ατμόσφαιρα χαράς βασιλεύει παντού, χαρμόσυνος χαιρετισμός κυριαρχεί. Η Εκκλησία πλέει σε θάλασσα αγαλλιάσεως και δόξας. Οι ύμνοι της διασαλπίζουν τα συναισθήματά της: «Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή». Αυθορμήτως έρχεται στα χείλη όλων ο νικητήριος χαιρετισμός: «Χριστός Ανέστη» και αυθορμήτως η απάντηση: «Αληθώς Ανέστη». Ακόμη και αυτοί οι άπιστοι παρασύρονται και το επαναλαμβάνουν.
Προσέξτε δε τούτο το θαυμαστό: Εκείνο το οποίο τότε, κατά τις ημέρες εκείνες αποτελούσε αίνιγμα, αμφιβολία, αντικείμενο δυσπιστίας για τους μαθητές -«και εφάνησαν ενώπιον αυτών ωσεί λήρος τα ρήματα αυτών, και ηπίστουν αυταίς» (Λουκ. ΚΔ’, 11), «κακείνοι ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ' αυτής (Μαγδαληνής), ηπίστησαν...» (Μάρκ. ΙΣΤ’, 11)- σήμερα είναι τόσο παραδεκτό και ανθεί στα χείλη όλων, νέων και γέρων, πιστών και απίστων ακόμη.
Αλλά στο σημείο αυτό γεννάται ένα ερώτημα: Οι Χριστιανοί έχουν κατανοήσει καλά αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου; Εμείς έχουμε εννοήσει ποιες υποχρεώσεις μάς γεννά η πίστη ότι «ηγέρθη ο Κύριος όντως;» (Λουκ. ΚΔ’, 34). Έχουμε σκεφθεί τις συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτού του χαιρετισμού «Χριστός Ανέστη»; Μήπως και στα δικά μας χείλη ανθεί απλώς και τον επαναλαμβάνουμε χωρίς να έχουμε καταλάβει το βαθύτερο περιεχόμενο του;
Χρειάζεται να κατανοήσουμε πρώτον ότι η Ανάσταση είναι στενά ενωμένη με το Πάθος και είναι αποτέλεσμα αυτού. Ήδη οι Προφήτες στις σχετικές προφητείες τους συνδέουν τα παθήματα με τη δόξα του Μεσσία. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει χαρακτηριστικά: «Περί ης σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται... τα εις Χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας...» (Α’ Πέτρ. Α’ 10-11).
Κατά την πορεία εις Εμμαούς, και ενώ οι δυο Απόστολοι ήσαν στενοχωρημένοι και σκυθρωποί, ο Κύριος τους είπε: «Ω ανόητοι και βραδείς τη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν οις ελάλησαν οι προφήται! Ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις την δόξαν αυτού;» (Λουκ. ΚΔ’, 25-26).
Γι' αυτό και σε όλη την εκκλησιαστική υμνολογία συνδέεται στενά το Πάθος με την Ανάσταση του Κυρίου. Τη Μ. Πέμπτη ακούμε στο ιε’ Αντίφωνο «...Προσκυνούμέν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάστασιν». Την Κυριακή του Πάσχα διαβάζουμε: «Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν... ιδού γαρ ήλθε δια του Σταύρου χαρά εν όλω τω κόσμω...»
Ωραιότατα και ο Απ. Παύλος συνδέει το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου: «τον δε βραχύ τι παρ' αγγέλους ηλαττωμένον βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου δόξη και τιμή εστεφανωμένον...» (Εβρ. Β’, 9). Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ανάσταση έχει υπόβαθρο το πάθος, τον πόνο, το Γολγοθά. Ανεστήθη, διότι έπαθε. Δεν θα είχαμε το φως που έλαμψε και εθάμβωσε κατά την Ανάσταση, εάν δεν είχε προηγηθεί το «σκότος από ώρας έκτης» (Ματθ. ΚΖ’, 45). Όταν αυτές τις δυο έννοιες τις συνδέουμε, τότε κατανοούμε το μυστήριο της σωτηρίας μας και χαιρόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως, διότι δια του Πάθους λυτρωνόμαστε.

[…]   

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

    

Εις το Άγιον Πάσχα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, του μοναχού π. Μωυσή Αγιορείτη
Ανάσταση σημαίνει νίκη, του Κωνσταντίνου Χολέβα

ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†)
      
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στο Άγιο Πάσχα.
 
    

       

     

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας

  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (20 Απριλίου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (21 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός (μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος) τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (22 Απριλίου)
(Μνήμη τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου καί ὁ Παρακλητικός Κανών τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (23 Απριλίου)
(Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (24 Απριλίου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (25 Απριλίου)
(τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (26 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (27 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

     

 

    

        

       
Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου

       

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Μετεωρίτης
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς
Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀντωνίνος, Βίκτωρ, Ζήνωνος, Ζωτικός, Θεωνᾶς, Καισάριος, Σεβηριανὸς καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας
Ὁ Ὅσιος Ἰωάσαφ ὁ Μετεωρίτης
                                    

         

Δευτέρα Διακαινησίμου 21 Απριλίου

          

Ἡ Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἡ βασίλισσα καὶ οἱ θεράποντες αὐτῆς Ἀπολλώ, Ἰσαάκιος καὶ Κοδράτος οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἰανουάριος, Πρόκλος, Σῶσσος, Φαῦστος, Δησιδέριος, Ἀκούτιος καὶ Εὐτύχιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μαξιμιανὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Σιναΐτης
                              

     

Τρίτη Διακαινησίμου 22 Απριλίου

        

Οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Συκεώτης
Ὁ Ἅγιος Ναθαναὴλ ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Πλάτων ὁ Ἱερομάρτυρας
                           

    

Τετάρτη Διακαινησίμου 23 Απριλίου

           

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος
Ἡ Ἁγία Πολυχρονία ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὁ Μάρτυρας ὁ γεωργός
Οἱ Ἅγιοι Δονάτος καὶ Θερινὸς οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Κύπριος
Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Νεομάρτυρας
                    

     

Πέμπτη Διακαινησίμου 24 Απριλίου

     

Ἡ Ὁσία Ἐλισάβετ ἡ Θαυματουργός
Οἱ Ἅγιοι Ἀχιλλέας, Φήλικας καὶ Φορτουνάτος οἱ Ἱερομάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Στρατηλάτης
Οἱ Ἅγιοι Πασικράτης καὶ Βαλεντίων οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Δάναβος, Δημήτριος, Εὐσέβιος, Λεόντιος, Λογγίνος, Νεστάβος, Νέων καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μελίτων Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν κτήτορας τῆς φερωνύμου μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Δούκας ὁ Νεομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας
                             

       

Παρασκευή Διακαινησίμου 25 Απριλίου

          

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής
Ὁ Ἅγιος Ἀννιανὸς Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Μακεδόνιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
                                            

               

Σάββατο Διακαινησίμου 26 Απριλίου

            

Ὁ Ἅγιος Βασιλέας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀμασείας
Ἡ Ἁγία Γλαφυρή
Ἡ Ὁσία Ἰούστα
Ὁ Ἅγιος Λέων Ἐπίσκοπος Σάμου
Ὁ Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Πέρμ

                      

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ