Τεύχος 343  15 Σεπτεμβρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄ 16-20)

[Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;]

           

       

        

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΣΥΖΥΓΟΥ & ΤΕΚΝΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (στ΄ 2 – 10)

[ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (δ΄ 1 – 15)

[οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ]

                          

    

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 – ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (δ΄ 22 – 27)

[Πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (α΄ 5 – 25)

[Πρόρρησις τῆς γεννήσεως Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.]

                          

                     

    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η αξιοποίηση της ζωής μας»

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

                  

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς μίλησε γιά τό πῶς ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό καί τί πρέπει νά κάνουμε γιά τήν ψυχή μας.
Μᾶς εἶπε: «Ὅποιος θέλει νά σώσει τήν ψυχή του στή ζωή αὐτή, θά τήν χάσει τήν ψυχή του. Καί ὅποιος ἀφήσει νά τήν χάσει σ’ αὐτή τή ζωή, θά τήν κερδίσει γιά πάντα».
Τί θέλει νά πεῖ μέ τά λόγια αὐτά ὁ Χριστός;
Τά ἑξῆς ἁπλά πράγματα:
Ἐκεῖνος πού θέλει ἐδῶ στή γῆ, νά ἀξιοποιήσει τή ζωή του, νά τήν κερδίσει, νά μήν τήν ἀφήσει «νά πάει χαμένη», διασκεδάζοντας, τρώγοντας, πίνοντας, αὐτός θά χάσει τήν ψυχή του. Καί ἐκεῖνος πού θά δεχθεῖ «νά καταστρέψει τή ζωή του», ὅπως λένε μερικοί ἄνθρωποι, αὐτός θά τήν κερδίσει.
Πότε ἕνας ἄνθρωπος νομίζει ὅτι κέρδισε τή ζωή του;
Ὅταν καταφέρνει νά μαζεύει χρήματα. Ὅταν ἔχει τήν δυνατότητα νά διασκεδάζει. Τότε λένε οἱ ἄλλοι: «Αὐτός τήν ἔζησε τή ζωή του. Τήν χόρτασε. Τήν γλέντησε. Τήν κέρδισε». Ἄν μάλιστα κατορθώσει καί κάνει καί καμιά μεγάλη ἐπίγεια προκοπή… Ἔ, τότε πιά ὅλοι τόν χειροκροτοῦν. «Αὐτός εἶναι κερδισμένος ἄνθρωπος», λένε. «Ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Μπράβο του, μπράβο του».
Ὅμως ὁ Χριστός ἀξιολογεῖ τά πράγματα διαφορετικά, γιατί μᾶς λέει: «Ὅποιος προσπαθήσει νά κερδίσει τή ζωή του μ’ αὐτό τόν τρόπο, θά χάσει τήν ψυχή του. Θά τήν καταστρέψει».
Πρίν λίγα χρόνια ζοῦσε ἕνας πάμπλουτος ἄνθρωπος. Σ’ ὅλο τόν κόσμο κουβέντιαζαν γι' αὐτόν. Πέρασε τή ζωή του γλεντώντας καί διασκεδάζοντας. Ὅτι ἐπιθυμοῦσε τό εἶχε. Στήν τήν ψυχή του τί σημασία ἔδινε; Καμία. Ἀλλά ἦλθαν οἱ δυστυχίες. Πεθαίνει τό παιδί του.
Καί τότε γίνεται ὁ πάμπλουτος καί γεμάτος χαρά καί διασκέδαση, ἕνα κουρέλι. Τόν ρωτοῦν οἱ δημοσιογράφοι, τί ἔχει νά πεῖ γιά τή ζωή του. Ἀπαντάει: «Αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιό φτωχός ἄνθρωπος στόν κόσμο».
Τί τοῦ εἶχε προσφέρει ὁ πλοῦτος; Ἡ διασκέδαση; Ἡ χαρά; Ἀπολύτως τίποτε. Μήπως κέρδισε τή ζωή του; Ὄχι. Εἶχε μείνει ὁ πιό ὁ φτωχός ἄνθρωπος στόν κόσμο. Γιατί; Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο: Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο σάρκα. Εἶναι καί ψυχή. Ἡ ψυχή δέν χορταίνει μέ κεῖνα πού χορταίνει ἡ σάρκα. Ἀλλά μέ ἐκεῖνα πεθαίνει.
Ὅταν λοιπόν ἔφυγε ἡ ἀπάτη τοῦ κόσμου, ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καί τῆς διασκέδασης καί ἦλθε ἕνας συγκλονισμός, τόν ἔκανε νά στρέψει τό μάτι ἀπό τά «ἔξω» πρός τά «μέσα», καί νά ἀναρρωτηθεῖ: «Τώρα, τί μοῦ χρειάζονται αὐτά πού ἔχω»; Αἰσθάνθηκε ὅτι δέν ἔχει ἀπολύτως τίποτε, καί εἶπε: «Εἶμαι ὁ πιό φτωχός ἄνθρωπος τοῦ κόσμου».
Γιατί ψάχνουμε γιά τήν διασκέδαση, γιά τήν ἡδονή τοῦ σώματος;
Μήπως καί βροῦμε λίγη χαρά. Γιά τήν χαρά τήν ἐσωτερική ψάχνομε. Παρανοημένα. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος καταλάβει πού βρίσκεται καί πῶς τήν βρίσκει τήν ἀληθινή χαρά, τότε τήν κλωτσάει τήν εὐχαρίστηση τήν ἐξωτερική· τοῦ σώματος. Καί ὄχι μόνο τήν κλωτσάει, ἀλλά προτιμάει καί νά βασανιστεῖ καί νά ὑποφέρει γιά νά μή χάσει τήν ἐσωτερική χαρά.
Παράδειγμα. Ἡ ἁγία ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή. Συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Καί τήν ἀνακρίνουν.
Πῶς σέ λένε;
Παρασκευή.
Ποῦ τό βρῆκες τέτοιο ὄνομα;
Γεννήθηκα ἡμέρα Παρασκευή, γι' αὐτό μέ βαφτίσανε ἔτσι.
Εἶσαι καλή κοπέλα καί ὄμορφη. Ἀρνήσου τόν Χριστό καί θά σοῦ δώσουμε πλούτη καί χαρές.
Δέν γίνεται τέτοιο πράγμα. Ἔχω χαρά. Δέν μοῦ χρειάζεται περισσότερη.
Ἀρχίζουν τά βασανιστήρια. Δέν ὑποχωρεῖ μέ κανένα τρόπο. Γιατί δέν ὑποχωρεῖ; Δέν πονοῦσε; Πονοῦσε καί παραπονοῦσε.
Ἕνα μάρτυρα τόν εἶχαν βάλει στή φωτιά καί τόν σιγόκαιγαν. Αὐτός χαμογελοῦσε. Τοῦ λέει ἕνας:
Τί γελᾶς; Γιά γέλια εἶναι αὐτά πού παθαίνεις;
Ἀπάντησε:
Ἄνθρωπος εἶμαι καί ἐγώ. Ἀπό τήν κάποια μάνα γεννηθήκα, ὅπως καί σεῖς. Ἴδια σάρκα ἔχω. Ἐξ’ ἴσου μέ σᾶς πονάω. Ἀλλά γελάω μέ τά δικά σας κατάντια. Πού μέ βασανίζετε νομίζοντας πώς κάτι θά κάνετε. Καί ἐγώ νά τό ξέρετε χαίρω, γιατί σκέπτομαι ὅτι μέ αὐτό τό βάσανο, μ’ αὐτό τό κάψιμο πού μοῦ κάνετε τώρα, θά ξεφύγω τό αἰώνιο κάψιμο τῆς κολάσεως. Γι' αὐτό γελάω.
Τά παραδείγματα τῶν ἁγίων μας, μᾶς ὠφελοῦν καί μᾶς διδάσκουν πολύ.
Οἱ ἄνθρωποι νόμιζαν ὅτι ἔχασαν τή ζωή τους σ’ αὐτό τόν κόσμο. Ἀλλά κέρδισαν ἐκείνη τή ζωή, τήν ἀληθινή κοντά στό Χριστό.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ - "Όποιος θέλει", του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+) (2004)

«Όχι επανάσταση, αλλά ανάσταση», του Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, Διονυσίου(+)
Ζω δε ουκέτι εγώ, ζεί δέ εν εμοί Χριστός
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὕ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ.
Η Σύλληψις του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τουΑγίου Σωφρονίου, πατριάρχου Ιεροσολύμων
                                      
Ακούσματα:
Ζω δε ουκέτι εγώ [Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (ηχητικό ντοκουμέντο)]
Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Κυριακή πριν την Ύψωση – Ο Σταυρός σήμα κατατεθέν των μαρτύρων & ο Εθνοϊερομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]
Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος - Απολυτίκιο (20 Σεπτεμβρίου) [Ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τον Δ. Παϊκόπουλο]
Σύλληψις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου & Βαπτιστού - Απολυτίκιο (23 Σεπτεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
                                   
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ (21 Σεπτεμβρίου)
Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν
            

 

  

Εθελοντική αιμοδοσία: ζήτημα ζωής!    

      
Αγαπητοί μας ενορίτες, Αγαπητέ μας αναγνώστη,

                               
aimodosiaΠαλιοί και νέοι αιμοδότες θα συγκεντρωθούν ακόμη μια φορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2017 (από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι) για να στείλουν ένα μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Θα συγχρονίσουν τον παλμό της καρδιάς τους με το κάλεσμα της ενορίας Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού για να δώσουν με τρόπο έμπρακτο, ένα δυνατό μήνυμα αγάπης.
Χρόνια τώρα οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας μας, καθημερινά σχεδόν, χτυπούν το σήμα κινδύνου: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΙΜΑ. Δεν αρκεί η ευαισθησία του Ελβετού για να σωθεί ο Ἐλληνας που το έχει ανάγκη. Χρειάζεται και η δική μας ευαισθησία, για τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, το παιδί μας. Το μήνυμα αυτό αφορά όλους μας. Το μέλλον της αιμοδοσίας, το δικό μας μέλλον βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια μας. Αν θέλεις να δώσεις με τρόπο υπεύθυνο ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, πάρε την απόφαση και έλα να συνταχθείς μαζί μας. Να γίνεις μέλος της τράπεζας αίματος. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν. Με ένα «τσίμπημα» της βελόνας και δέκα λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο σου, κάθε εξάμηνο, πληρώνεις τη συνδρομή σου.
ΑιβαλιΕίσαι πάνω από 18 ετών; Έλα να δώσεις το παρόν, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στη προσπάθειά μας, που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό), όπου συνεργείο αιμοδοσίας, από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, θα σε περιμένει μαζί μας.
Στην ενορία θα ανήκει η τιμή ότι σε παρακίνησε να κάνεις την αρχή. Σε σένα όμως η τιμή μιας προσφοράς με ανεκτίμητη αξία, αφού είναι προσφορά ζωής. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ενώνονται οι δρόμοι μας. Ο αγώνας είναι πλέον κοινός.

     
Από την Επιτροπή Αιμοδοσίας της Φανερωμένης Χολαργού

   

Γιατί να γίνω εθελοντής αιμοδότης;

    

αιμοδοσια

                      

 

 

        

   

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

          

Οἱ Ἁγίες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη
Ἡ Ἁγία Ἀγαθόκλεια
Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν Κύπρῳ

 

  

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Γορτύνης
Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη

                                    

 
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

 

Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων

                                    

         

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Οἱ Ἅγιοι Ὑπάτιος καὶ Ἀνδρέας οἱ Ὁμολογητές
Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ νέος ἀπὸ τὴν Κρήτη

                              

     

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

        

Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ

Ὁ Ἅγιος Κοδρᾶτος ὁ Ἀπόστολος ὁ ἐν Μαγνησίᾳ
Ὁ Προφήτης Ἰωνὰς

                           

    

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

           

Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Θαυματουργὸς
Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ κηπουρὸς
                    

     

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

     

Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Οἱ Ὁσίες Ξανθίππη καὶ Πολυξένη
Ἡ Ἁγία Ραΐς ἡ παρθένος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ παντοπώλης ἐκ Καρπενησίου
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας, Μητροπολίτης Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐκ Μουσουλμάνων

                             

       

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ