Τεύχος 277  15 Απριλίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

Κυριακή 17 Απριλίου 2016 – Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (θ΄ 11-14)

[Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν … διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (ι΄ 32-45)

[ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι / δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;]
    

 

Σάββατο 23 Απριλίου 2016 – ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΓΕΡΣΙΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 28 – ιγ΄8)

[βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι' ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας· καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ια΄ 1-45)

[Ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου]
      

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες & ἐκδηλώσεις τῆς ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), 17 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
9:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου» (ἡ τελευταία γιά ἐφέτος)
6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

   

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Ἀπριλίου
6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

       

ΤΡΙΤΗ 19 Ἀπριλίου
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

     

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Ἀπριλίου
7:00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

   

ΠΕΜΠΤΗ 21 Ἀπριλίου
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6:00 μ.μ. Τό Μικρό Ἀπόδειπνον καί ὁ Κανών τοῦ Ἁγίου Λαζάρου
    

   

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 23 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων

   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 24 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
7:30 μ.μ.
Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)

 

    

 Φορτώνουμε τα είδη που συγκεντρώσαμε στο container
για τους αδελφούς μας στη μακρινή Μαδαγασκάρη

 
Την Κυριακή 17 Απριλίου, στέλνουμε την αγάπη μας στα παιδιά και τον λαό της Μαδαγασκάρης.
Φορτώνουμε στο εμπορευματοκιβώτιο (container), μήκους 12 μέτρων, την ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσαν οι τρεις ενορίες: Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού και Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Τον κεντρικό συντονισμό του όλου έργου διευθύνει ο π. Κωνσταντίνος Μαργώνης, Εφημέριος του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο έργο αυτό.
«Όσοι πιστοί, προσέλθετε!»

        

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Βαδίζοντας προς το Πάσχα»

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

           

Πολύτιμη ἡ μνήμη τοῦ θανάτου
Βρισκόμαστε στήν τελευταία Κυριακή πρό τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Βαδίζομε γιά τό ἅγιο Πάσχα. Μετά ἀπό μιά βδομάδα θά ἀρχίσουν οἱ ἑορτές τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐμεῖς βέβαια τό ξέρομε ὅτι ὁ Χριστός ἔπαθε, κατεδικάσθη, ἐσταυρώθη, ἀπέθανε στό Σταυρό καί ἐτάφη. Νωρίς τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε. Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας. Καί ὅλοι ξέρομε ὅτι ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας. Ἀλλά ὅταν ὁ Χριστός ζοῦσε ἐπάνω στή γῆ, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ἐκεῖνοι πού τόν ἐπίστευσαν ἀπό τά θαύματά του καί ἀπό τήν διδασκαλία του, ἐπίστευαν ὅτι πρέπει νά φτειάξει στόν κόσμο τό ὡραιότερο κράτος. Μία Βασιλεία δικαιοσύνης, μία Βασιλεία πλούτου, μία Βασιλεία καλωσύνης, μία ἀληθινή Βασιλεία ἐπάνω στή γῆ. Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στή γῆ.
Ὅμως, ὁ Χριστός, τούς μιλοῦσε ἀπό τήν ἀρχή καί συνεχῶς γιά τόν θάνατό του. Παράξενο πράγμα. Ἐμεῖς δέν θέλομε νά μιλᾶμε γιά τόν θάνατό μας. Παρότι εἴμαστε θνητοί. Καί ὁπωσδήποτε θά πεθάνομε. Καί εἴμαστε «ὑπό κρίσιν». Θά κριθοῦμε δηλαδή. Καί πρέπει νά σκεπτόμαστε, πῶς στό δικαστήριο τοῦ Θεοῦ δέν θά κατακριθοῦμε, ἀλλά θά ἐλεηθοῦμε καί θά δικαιωθοῦμε. Εἶναι λάθος μας πού δέν μᾶς ἀρέσει νά μιλᾶμε γιά τόν θάνατό μας. Γιατί ὅσο πιό πολύ ὁ ἄνθρωπος σκέπτεται τόν θάνατό του, σκέπτεται ὅτι θά «εἰσέλθει εἰς κρίσιν» καί ὅτι θά δικαστεῖ, τόσο περισσότερο ἑτοιμάζει κατάλληλα τόν ἑαυτό του καί στό δικαστήριο πού θά γίνει τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας Παρουσίας, δέν θά ἔχει κάτι πού νά τόν καταδικάζει. Ἀλλά καί ἄν ἔχει τίποτε, θά φροντίσει ἀπό τώρα νά τό ἐξαλείψει μέ τή μετάνοια, μέ τήν ἐξομολόγηση, μέ τά καλά ἔργα καί θά τύχει ἐλέους Θεοῦ καί φιλανθρωπίας.
Ἡ ἐδῶ ζωή καί ἡ ἐκεῖ ζωή
Ὁ Χριστός λοιπόν, μιλάει γιά τίς τελευταῖες ἡμέρες ἡμέρες του. Καί λέγει: «Βαδίζομε γιά τήν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θά συλληφθεῖ. Θά παραδωθεῖ εἰς τούς ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων. Θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο. Θά τόν παραδώσουν σέ εἰδωλολάτρες. Θά τόν σταυρώσουν. Θά τόν θάψουν. Ἀλλά τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ». Ἐμεῖς, τί θά γίνει αὔριο, δέν τό ξέρομε. Τά μέλλοντα, προσπαθοῦμε νά τά φαντασθοῦμε. Πιθανολογοῦμε. Ὁ Χριστός μιλάει γιά τό μέλλον του ξεκάθαρα. Ἐμεῖς, ἅμα ἀρχίσει ἄλλος νά μᾶς μιλάει γιά τόν θάνατό μας, νευριαζόμαστε. Ὁ Χριστός μιλάει γιά τόν δικό του θάνατο, καί μάλιστα τόν ξέρει μέ ἀκρίβεια, τόν περιγράφει μέ ἀκρίβεια, μέ εἰρήνη στήν ψυχή.
Γιατί; Γιατί ὁ Θεός ξέρει, ὁ Χριστός ξέρει τί θά συμβεῖ.
Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο ὅπως ἤλθαμε ἐμεῖς. Μέ περιορισμένη δύναμη καί γνώση. Ἐμεῖς ὅσο ζοῦμε, εἴμαστε σέ ἕνα συνεχή προβληματισμό. Δέν ξέρομε ποῦ βαδίζομε, γιά νά ἐλέγχεται ἡ συνείδησή μας κάθε φορά καί νά ἀποφασίζομε κάθε φορά ἐμεῖς μόνοι μας, ἄν κάνομε τό καλό ἤ κάνομε ἁμαρτίες, γιά νά ἔχει ἡ κάθε πράξη μας ἀξία. Νά εἶναι δηλαδή ἄξια νά ἀμειφθεῖ ἀπό τόν Θεό.
Γιατί ὁ Θεός μᾶς ἔφτειαξε ὄχι, ὄχι δένδρα, ὄχι ζῶα, ἀλλά ὄντα πνευματικά. Δηλαδή νά πιστεύομε στόν «ἔσω» ἄνθρωπο περισσότερο ἀπό τόν «ἔξω». Νά πιστεύομε στή δικαιοσύνη καί στήν καλωσύνη περισσότερο ἀπό ὅτι στό φαΐ καί στά ἐπίγεια ἀγαθά. Καί νά πιστεύομε καί νά τό καταλαβαίνομε ὅτι σκοπός καί ἀποστολή μας δέν εἶναι μόνο ἡ ζωή αὐτή. Ἀλλά μετά τόν θάνατό μας πηγαίνομε, ὄχι ὅπως ὅλα τά ζῶα, στό μηδέν στήν ἀνυπαρξία, ἀλλά πηγαίνομε στήν αἰώνια ζωή, πού εἶναι καλύτερη, ἀνώτερη καί τελειότερη ἀπό τή ζωή τήν ὁποία ἔχομε τώρα.
Ἡ τωρινή ζωή εἶναι κάτι τό ἀνάλογο, μέ τή ζωή πού εἴχαμε στήν κοιλιά τῆς μητέρας μας. Ζοῦμε καί ἐκεῖ καί τό καταλαβαίνει καλύτερα ἡ κάθε μητέρα, πόσο ζεῖ καί εἶναι ζωντανό τό παιδί πού ἔχει στήν κοιλιά της.
Ἡ αἰώνια ζωή πάλι εἶναι κάτι τό ἀνάλογο μέ τή ζωή πού ἔχομε καί ἀπολαμβάνομε μετά ἀπό τήν γέννηση.
Ζεῖ τό παιδί μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας του. Ἀλλά οὔτε αἰσθάνεται τόσα, οὔτε βλέπει τόσα, οὔτε χαίρεται τόσα, οὔτε γνωρίζει τόσα, οὔτε ἔχει αὐτούς τούς πλατειούς ὁρίζοντες πού ἔχομε ἐμεῖς. Πού μποροῦμε νά τρέχομε ἀπό τήν μιά ἄκρη τῆς γῆς στήν ἄλλη καί νά πετᾶμε στούς οὐρανούς μέ τά ἀεροπλάνα καί τά μέσα πού ἔχομε σήμερα. Καί ἐπί πλέον μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε μέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Μέ τούς κοντινούς μας, μέ τή φωνή καί μέ τά νοήματα. Καί μέ τούς μακρινούς μέ τά τηλέφωνα, μέ τίς τηλεοράσεις, μέ τίς ἐφημερίδες καί μέ τόσα ἄλλα μέσα τά ὁποῖα παρέχει ὁ σύγχρονος πολιτισμός πού εἶναι καρπός καί δωρεά τοῦ Θεοῦ. Δῶρο αὐτοῦ πού μᾶς δημιούργησε καί μᾶς ἔκανε ὄχι ζῶα προορισμένα γιά σφαγή καί γιά θάνατο, ἀλλά ὄντα πνευματικά μέ τή δυνατότητα νά κυριαρχοῦμε, ἀκριβῶς ἐπειδή εἴμαστε κάτι τό ἀνάλογο μέ τούς ἀγγέλους, ἐπάνω σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Γιά μᾶς ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο. Γιά νά μή μᾶς ἀφήσει νά γοητευόμαστε ἀπό κεῖνα πού γοητεύονται καί τά ζῶα, φαΐ, ἡδονή, χαρά τοῦ σώματος. Ἀλλά νά καταλαβαίνομε ὅτι χαρά τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀνταπόκρισή μας στήν πνευματική μας ἰδιότητα καί ἀποστολή. Καί εἶναι μεγαλύτερο πράγμα ἀπό βιωτική χαρά. Ἦλθε λοιπόν ὁ Χριστός γιά νά μᾶς βοηθήσει μέ τό παράδειγμά του καί μέ τήν διδασκαλία του, νά ζήσομε ἀνθρώπινα, θεάρεστα, πνευματικά. Γιά νά ἀξιωθοῦμε νά πᾶμε στή Βασιλεία του, κοντά του. Ἀφοῦ μᾶς ἔφτειαξε νά εἴμαστε «κοντά του». Νά εἴμαστε δηλαδή ὄντα πνευματικά· ἀνάλογα μέ τόν Θεό. Ὅμοιοι μέ τούς ἀγγέλους. Μέ μιά διαφορά: ὅτι ἔχομε καί σῶμα. Καί νά ζήσομε αἰώνια κοντά του, ὅπως οἱ ἄγγελοι, ὅταν θά πᾶμε μετά τόν θάνατο εἰς τήν αἰώνια ζωή.

  

        Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

    

Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν (Μαρίας Αἰγυπτίας), Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών - Η οσία Μαρία η Αιγυπτία

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών - Της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καί η άκτιστος Θεία Χάρις

Ο Θεός σε αγαπά

Η μετάνοια, Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Η περιεκτική μετάνοια, του Γέροντος Ιωσήφ

Δύο ιστορίες για τη συγχωρητικότητα

 

Ακούσματα:

Κυριακή Ε΄ Νηστειών - Μαρίας της Αιγυπτίας [π. Συμεών Βενετσιάνος (2014)]
Δοξολογία άγια [Γ. Χατζηχρόνογλου, Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
"Το Ισλάμ στο σύγχρονο κόσμο", ομιλία του π. Αλεξάνδρου Καρυώτογλου στο Αρχονταρίκι της Φανερωμένης (20/3/2016)

           
Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό  Αφιέρωμά στο Τριώδιο και  στη Μεγάλη Σαρακοστή.
 
    

    

   

        

       

Κυριακή 17 Απριλίου

              

Οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες
(ο εορτασμός μεταφέρεται στην Τρίτη της Διακαινησίμου)

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Περσίδος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Ἀνίκητος ὁ Ἱερομάρτυρας πάπας Ρώμης
Ὁ Ἅγιος Ἀδριανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος

    

 
Δευτέρα 18 Απριλίου

       

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστής
Ἡ Ὁσία Ἀθανασία ἡ Θαυματουργός ἐξ Αἰγίνης
Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Στρατηλάτης
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος Β’ Ἐπίσκοπος Μελιτηνὴς
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος
Ὁ Ὅσιος Ματθαῖος (ἢ Ματθίας)
Ὁ Ὅσιος Ναυκράτιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Στουδίτης

                                       

         

Τρίτη 19 Απριλίου

          

Ὁ Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἱεροσολυμήτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πεντακόσιοι τεσσαράκοντα ἕξι Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ἡγούμενος τῆς μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Πισιδίας
Ὁ Ἅγιος Τρύφωνας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

                                 

     

Τετάρτη 20 Απριλίου

        

Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Μετεωρίτης
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς
Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀντωνίνος, Βίκτωρ, Ζήνωνος, Ζωτικός, Θεωνᾶς, Καισάριος, Σεβηριανὸς καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας
Ὁ Ὅσιος Ἰωάσαφ ὁ Μετεωρίτης

                              

    

Πέμπτη 21 Απριλίου

           

Ἡ Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἡ βασίλισσα καὶ οἱ θεράποντες αὐτῆς Ἀπολλώ, Ἰσαάκιος καὶ Κοδράτος οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἰανουάριος, Πρόκλος, Σῶσσος, Φαῦστος, Δησιδέριος, Ἀκούτιος καὶ Εὐτύχιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μαξιμιανὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Σιναΐτης

                       

     

Παρασκευή 22 Απριλίου

    

Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Συκεώτης
Ὁ Ἅγιος Ναθαναὴλ ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Πλάτων ὁ Ἱερομάρτυρας

                                

       

Σάββατο 23 Απριλίου

          

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος

(ο εορτασμός μεταφέρεται στη Δευτέρα της Διακαινησίμου)
Ἡ Ἁγία Πολυχρονία ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὁ Μάρτυρας ὁ γεωργός
Οἱ Ἅγιοι Δονάτος καὶ Θερινὸς οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Κύπριος
Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Νεομάρτυρας

                                               

   

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ