Τεύχος 507  15 Ιανουαρίου 2021    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 – ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ) - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ἀπόστολος

Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)

[Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (ιζ΄ 12 – 19)

[Η θεραπεία των 10 λεπρών / Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;]

 

 

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7 – 16)

[Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν / Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (ε΄ 14 – 19)

[Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.]

              

  

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ἀπόστολος

Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (δ΄ 6-15)

[Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (στ΄ 17 - 23)

[Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]

                

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

"Το φως του Χριστού"

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος (Β΄ Κορ. δ΄, 6 – 15)

 

Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Αποστολικός λόγος είναι βαθιά Θεολογικός, γι’ αυτό, ενίοτε, φαντάζει δυσνόητος. Αυτό συμβαίνει και με το σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα, που προέρχεται από την Β΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους. Ο κορυφαίος των Αποστόλων αναφέρεται στο σκοτάδι που επικρατούσε στον κόσμο έως την έλευση του Χριστού στη γη. Η ανθρωπότητα βίωνε κατάσταση πνευματικής και ηθικής αποσύνθεσης, χωρισμένη στα δύο. Αφενός μεν στην πλάνη των ειδώλων, που εκπροσωπούσε η Ελληνική πραγματικότητα της εποχής, αφετέρου δε στην αλλοίωση του Μεσσιανικού μηνύματος και στην θρησκευτική υποκρισία, που χαρακτήριζε τον Ιουδαϊκό κόσμο.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, που κρατούσε δέσμιους τους ανθρώπους στο σκοτάδι, επέλεξε ο Θεός να λάμψει το φως της αληθείας Του, να φέρει δηλ. στο φως την γνώση της δόξας Του. Αυτό συνέβη, όπως ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Οποίος, με παρρησία, διακήρυξε για τον εαυτό Του αυτή την αλήθεια: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που θα με ακολουθήσει δε θα περπατήσει ποτέ πια στο σκοτάδι, αλλά θα έχει μέσα του το φως της ζωής»(1)
Παρά το γεγονός, όμως, ότι ο Θεός ευεργέτησε τόσο τον άνθρωπο ώστε να διαλύσει τα σκοτάδια της ζωής του, στην πορεία της ιστορίας διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει το σκοτάδι της κοσμικής πλάνης από το φως της αλήθειας του Χριστού. Επιλέγει να ζει έξω από τον χώρο ο οποίος φωταγωγείται από την δόξα του Θεού, που δεν είναι άλλος από την Εκκλησία Του! Η επιλογή αυτή έχει κυρίως δύο βασικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο είναι η αμαρτία, η οποία έχει κατακλύσει τον κόσμο και θέλγει τόσο τους ανθρώπους, ώστε να σκοτίζεται ο νους και να αρνείται το φως του Χριστού. Γι’ αυτό ο Μέγας Βασίλειος την χαρακτηρίζει «στέρηση του φωτός από τους οφθαλμούς»(2)
Η αμαρτία προβάλλεται ως κατάσταση φυσιολογική, προς την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει δήθεν να προσαρμοστεί, αποποιούμενος το θέλημα του Θεού, το οποίο προβάλλεται ως παρωχημένο και αναχρονιστικό, ακόμα και σκοταδιστικό!
Με τον τρόπο αυτό, όμως, ο άνθρωπος αφήνεται στην ζωή του διαβόλου, αρνούμενος την αγάπη του Θεού. «Αυτό είναι που επιζητεί συνεχώς ο διάβολος: να εμφανίσει την αμαρτία ως αναπόφευκτη, να δείξει πως η αμαρτία είναι κάτι το φυσικό, για να δικαιολογήσει έτσι τον εαυτό του. Η αμαρτία είναι, κατά τον Άγιο Μακάριο της Αιγύπτου, η λογική του Σατανά. Έχει η αμαρτία τη δική της λογική, την δική της απολογητική, για να μπορεί να δικαιολογηθεί η ίδια, για να μπορεί να αναδειχθεί ως αναγκαία, ως κάτι το φυσικό. Αυτό κάνει συνεχώς ο διάβολος. Ο Χριστός, όμως, είναι ο μόνος αληθινός Λόγος του κόσμου, η Θεία λογική του κόσμου, είναι η λογική του αγαθού»(3)
Το σκοτάδι της πλάνης που επιλέγει σήμερα ο κόσμος έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, την αποστασία από τον Θεό. Η επιλογή αυτή προβάλλεται με ιδιαίτερα υπερφίαλο τρόπο από τους ανθρώπους της απιστίας και του κοσμικού φρονήματος. Θεωρείται, μάλιστα, προσόν για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα να αρνείται την ύπαρξη του Θεού και να τοποθετεί τον εαυτό του στην θέση Εκείνου. Μόνο που η επιλογή αυτή είναι αυτοκαταστροφική και μετατρέπει τον άνθρωπο σε θεατή των συντριμμάτων που προκαλεί μέσα του και γύρω του, ικανό για το χειρότερο.
Η ιστορία της ανθρωπότητας βρίθει από παραδείγματα αποστατών, που επέλεξαν το σκοτάδι της άρνησης του Θεού από το φως του Ευαγγελίου Του. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς περιγράφει τις συνέπειες αυτής της επιλογής: «Να γνωρίζεις ότι όποιος χάνει το Θεό από τον νου και την καρδιά του, αισθάνεται, ξαφνικά, απολυμένος από τα καθήκοντά του, απογυμνωμένος απ’ όλες τις ελπίδες του, συσκοτισμένος στον νου και δηλητηριασμένος στην καρδιά. Η δολοφονία είναι τότε το ίδιο δικαιολογημένη, όπως και η αυτοκτονία, ο γάμος είναι κωμωδία, η αγάπη προς τα παιδιά ανοησία, η φιλία συνεταιρισμός. Αφού όλος ο κόσμος γι’ αυτούς είναι η στάνη των ζώων χωρίς ποιμένα, ενώ η ζωή τυχαία μούχλα στην πλάτη της γης. Όλα τούτα είναι συνεπή για εκείνον που έχει αποστατήσει από τον Θεό»(4)
Βλέπουμε, λοιπόν, αδελφοί μου, τις συνέπειες που έχει στη ζωή του κόσμου η επιλογή του σκότους, με τα χαρακτηριστικά της αμαρτίας και της αποστασίας από τον Θεό, σε σχέση με την επιλογή του φωτός που διασκορπίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από την Εκκλησία. Μπορεί η Εκκλησία, στην ανθρώπινη διάστασή Της, να προβληματίζει, συχνά, τους ανθρώπους με τις πτωτικές επιλογές και αδυναμίες των στελεχών της, καθώς, όμως, είναι το Σώμα του Χριστού, παρατεινόμενο στους αιώνες, είναι σε θέση να φωτίζει τους δρόμους της ζωής εκείνων που επιλέγουν να ζήσουν μέσα Της. Η επιλογή είναι δική μας. ΑΜΗΝ!
Αρχιμ. Ε.Ο.
                                                    
(1) Ιωάν. 8,12
(2) PG 31,212
(3) Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, «Ορθόδοξη Μαρτυρία», Παγκύπριος Σύλλογος Ορθοδόξου Παραδόσεως «Οι φίλοι του Αγίου Όρους», τ. 93, Χειμώνας 2011, σελ. 57
(4) «Δεν φτάνει μόνο η πίστη», σελ. 115

Βρείτε το άρθρο και εδώ

        

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή ΙΒ' Λουκά: Θεραπεία των δέκα λεπρών - Περί Ευχαριστίας, ομιλία Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά: "Σκέψεις στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των 10 λεπρών"

Κυριακή ΙΒ΄Λουκά-Η θεραπεία των 10 λεπρών, του Μητροπολίτου π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

"Κήρυγμα εις το ευαγγέλιον της Κυριακής των 10 λεπρών", του Γεωργίου Πατρώνου

Κυριακή IB΄ Λουκά – Των 10 λεπρών (Λκ. ιζ΄, 12-19), Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης

Το θείο φως - θησαυρός της ψυχής [Β’ Κορ. δ, 6-15], του Παναγιώτη Παπαντωνίου,Θεολόγου

H αυθεντικότητα στο βίωμα του σύγχρονου χριστιανού, του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου (2/1/2013)

  

Ακούσματα - Video:
Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά – Θεραπεία 10 λεπρών: Η ευγνωμοσύνη καθαρισμός της ψυχής [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2020]

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά (Των 10 Λεπρών) [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]

Αντωνίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (17 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]

Αθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας – Απολυτίκιο (18 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]

Αθανασίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (18 [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Ευθυμίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (20 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Ευθυμίου του Μεγάλου – Βίος (20 Ιανουαρίου)

                         

  

        

  

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Μέγας ὁ βασιλεύς
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἰωαννίνων

  

     

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
     

 

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Ἡ Ἁγία Θεοδούλη ἡ Μάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Ἑλλάδιος, Θεόδουλος, Βοήθος, Εὐάγριος καὶ Μακάριος οἱ Μάρτυρες

  

    

Τρίτη 19 Ιανουαρίου

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Ἀναχωρητὴς
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ἀλεξανδρεύς
Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος Ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας
Ἡ Ἁγία Εὐφρασία ἡ Μάρτυς
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου
Ὁ Ὅσιος Μακάριος Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ

                          

   

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

  Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Τελώνης
Ὁ Ἅγιος Λέων Μακέλλης ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος Ἀρχιεπίσκοπος Τυρνόβου

           

 

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου

    Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας

Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
Οἱ Ἅγιοι Εὐγένιος, Οὐαλεριανός, Κάνδιδος καὶ Ἀκύλας οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Ἁγνὴ ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Γραικός

                  

 

Παρασκευή 22  Ιανουαρίου

Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Πέρσης
Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡγιασμένος ὁ ἐν Κρήτῃ

                                      

 
Σάββατο
23 Ιανουαρίου

Οἱ Ἅγιοι Κλήμης καὶ Ἀγαθάγγελος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Γεννάδιος ἐκ Λιθουανίας

  
                                    

         

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ