Τεύχος 502  11 Δεκεμβρίου 2020    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 – ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Ο Ἀπόστολος
Προς Κολοσσαείς Επιστολή Παύλου (γ΄ 4 – 11)

[Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.]

                

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιδ΄ 16-24), κατά Ματθαίον (κβ΄ 14)

[Άνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς / Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.]

           

 

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 – ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή Παύλου (α΄ 8 – 18)

[Μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν.]

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (β΄ 23 – γ΄ 5)

[Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον.]

                           

 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ του εν Ζακύνθω
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ια΄ 33 – ιβ΄ 2)

[Οἱ πατέρες ἡμῶν, διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 30 – 34)

[Ήρξατο ὁ Ἰησοῦς διδάσκειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν.]

        

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

"ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ - Το Μέγα Δείπνο"

Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†)

https://www.faneromenihol.gr/images/stories/Kyriakodromio/Erminies/Kyriaki_IA_Louka_01.jpg

Καλεσμένος στό τραπέζι τοῦ Χριστοῦ. Τί πιό θαυμαστό;
Κάθε φορά πού μαζευόμαστε πνευματικά στήν Ἐκκλησία, ἔχομε ὑποχρέωση νά ποῦμε λίγα λόγια πνευματικά, λόγια οὐσίας Καί νά κάνομε μία ἀναδρομή στό λόγο τοῦ Θεοῦ καί στά δικά μας προβλήματα.
Ἐμεῖς, ξέρουμε τί εἶναι πλοῦτος, τί εἶναι χαρά, τί εἶναι αὐτάρκεια καί τί εἶναι προβλήματα.
Ἀλλά δέν ἀρκεῖ νά ξέρουμε τί εἶναι ὁ πλοῦτος.
Γιατί ἤ ἔχεις κάτι καί τό ἀπολαμβάνεις, ἤ τί τό θέλεις καί τό ξέρεις;
Ξέρουμε ἀκόμη τί εἶναι χαρά, τί εἶναι εἰρήνη, τί εἶναι γλέντι, τί εἶναι καλό φαγητό. Ἀλλά ἅμα δέν μπορεῖς νά τά ἀπολαύσεις, τί νόημα ἔχει μόνο νά τά ξέρεις;
Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἔστω καί ἄν ξέρεις γιά κάποια πράγματα ὅτι εἶναι ἀληθινά καί αἰώνια ἀγαθά καί ἀκόμη ξέρεις πώς μπορεῖς νά τά βρεῖς, ἀλλά δέν κάνεις καμία προσπάθεια θετική καί οὐσιαστική γιά νά τά κερδίσεις, ἔ, αὐτό εἶναι ἄλλο εἶδος ἀνοησίας.
Τό Εὐαγγέλιο μᾶς μίλησε σήμερα γιά τέτοιους προβληματισμούς.
Ἕνας βασιλιάς, πού συμβολίζει σ’ αὐτή τήν περίπτωση τόν Θεό, ἔκανε ἕνα μεγάλο δεῖπνο, καί ἐκάλεσε πολλούς. Καταλαβαίνομε, μόνο πού τό ἀκοῦμε, ὅτι εἶναι ὁ Χριστός αὐτός πού καλεῖ. Καί ὅτι σάν Θεός, προσφέροντας αὐτός ὁ ἴδιος ἕνα μεγάλο δεῖπνο, προσφέρει κάτι τό πάρα πολύ σπουδαῖο καί ὑψηλό. Κάτι, πού ἄν ξέραμε καί ἄν ἐκτιμούσαμε σωστά τί καί ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού μᾶς καλεῖ καί μᾶς τό προσφέρει, θά λέγαμε ὅτι εἶναι τό ὡραιότερο πράγμα στόν κόσμο.
Ἀκούγοντας κάποιος τόν Χριστό νά μιλάει γιά τήν Βασιλεία του, εἶπε: «Καλότυχος ὁ ἄνθρωπος πού θά ἀξιωθεῖ νά βάλει στό στόμα του, ἔστω καί μιά μπουκιά ψωμί στή Βασιλεία σου». Δηλαδή, τό πᾶν εἶναι νά ἔλθει κανείς καί νά εἶναι κοντά σου Χριστέ μου.
Καί ἄς εἶναι μόνο γιά μιά μπουκιά ψωμί.
                                      
Δικαιολογίες· πᾶρε τήν μιά καί χτύπα τήν ἄλλη
Μᾶς λέει λοιπόν τό Εὐαγγέλιο ὅτι τήν πρόσκληση γιά τό βασιλικό τραπέζι, τήν ἔλαβαν πολλοί. Καί ὁπωσδήποτε πρίν τήν λάβουν, ἤξεραν ὅτι ἑτοιμάζεται τό τραπέζι καί κάποια στιγμή θά κληθοῦν καί αὐτοί. Μέχρι τότε, δέν φαίνεται νά ἦταν τοποθετημένοι ἀρνητικά. Ἀλλά ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, ἄρχισαν νά «μαζεύουν» τά λόγια τους καί νά ἀναιροῦν ὅσα ἔλεγαν πρίν.
Ὁ πρῶτος, λέει τό Εὐαγγέλιο, ὁ Χριστός τό λέει, εἶπε: «ἀγρόν ἀγόρασα».
—Ἀγόρασα χωράφι καί θά πάω νά τό δῶ. Δέν ἔρχομαι.
Ἐξετάζομε νά δοῦμε, σκέφτηκε καλά;
Ἄν πήγαινε στό φαγητό, στό τραπέζι, τό βράδυ πού θά γινόταν, θά ἔφευγε τό χωράφι ἀπό τήν θέση του καί δέν θά μποροῦσε νά πάει νά τό δεῖ τήν ἄλλη μέρα τό πρωί; Μ’ ἄλλα λόγια, ἀφοῦ τό χωράφι ἐκεῖ θά ἦταν, μποροῦσε νά πάει νά τό δεῖ καί αὔριο καί τήν παραπέρα ἡμέρα. Συνεπῶς ἡ ἀπάντηση του ἦταν λάθος. Καί ἡ ἐκτίμησή του ὅτι ὑπάρχει λόγος καί ἀνάγκη νά λείψει ἀπό τό δεῖπνο, εἶναι λάθος ἤ ψέμα.
Ἕνας ἄλλος εἶπε: «Ἐγώ ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια. Καί θέλω νά τά δοκιμάσω». Πέντε ζευγάρια βόδια, θέλουν δουλειά πολλή γιά νά τά δοκιμάσει κανείς. Ἡ ὥρα τοῦ δείπνου δέν φτάνει.
Ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν εἶπε, «ψάχνω τώρα νά τά ἀγοράσω, καί θέλω νά τά δῶ».
Τά ἔχω «ἀγοράσει» εἶπε.
Μά τά ἀγόρασες, τά ἔκλεισες στό σταῦλο σου, δέν μπορεῖς νά τά δοκιμάσεις τήν παραπέρα ἡμέρα;
Πάλι λάθος ἐκτίμηση. Πρόκειται γιά ἀδικαιολόγητη βιασύνη; Ἤ γιά ψέμα. Ποιό εἶναι χειρότερο ἀπό τά δυό;
Καί τά δυό εἶναι, «πᾶρ’ τό ἕνα καί χτύπα τό ἄλλο».
Ὁ τρίτος καλεσμένος εἶπε: «Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες παντρεύτηκα. Δέν θά ἀφήσω τήν γυναίκα μου τήν νύχτα μοναχή της καί ἐγώ θά τρέχω γιά τραπέζια καί γιά γεύματα». Καί συμπλήρωσε: «Ἔχε με παρητημένον, μή μέ λογαριάζεις στούς ἀνθρώπους πού θά κάτσουν στό τραπέζι».
Ἐρώτημα: Τήν ἔχανε τήν γυναίκα του ἅμα πήγαινε στό τραπέζι; Δέν θά ἦταν καί αὔριο δική του; Καί ὅλη τους ἡ ζωή δική τους δέν ἦταν· νά ζοῦν μαζί;
Καί ἐδῶ λάθος ἐκτίμηση, λάθος συμπεριφορά. Γιατί;
Γιατί ὁ βασιλιάς πού καλεῖ στό δεῖπνο, δέν εἶναι κάποιος ἐπίγειος βασιλιάς, ἀλλά εἶναι ὁ Βασιλιάς ὅλου τοῦ κόσμου, ὁ Θεός καί Κύριος. Γι' αὐτό, τό «ὄχι» δέν πρέπει νά εἶναι οὔτε εὔκολο, οὔτε νά ψάχνει κανείς γιά φτηνές δικαιολογίες. Γιατί ποιόν ζημιώνει; Τόν Βασιλιά ἤ τόν ἑαυτό του;
Ἐκεῖνον πού προσφέρει τό δεῖπνο ἤ τόν ἑαυτό του;
Καί ὅταν μάλιστα τό θέμα εἶναι ὁλοκάθαρο, ὅτι πρόκειται γιά τόν Θεό καί γιά τήν Βασιλεία του τήν αἰώνια καί ἀτελεύτητη, ἐκεῖνος πού κάνοντας ρηχές, πρόχειρες καί ἁπλές σκεψοῦλες λέει, «ἔχε με παρητημένον»· εἴτε τό λέει ἐπιπόλαια, εἴτε τό τοποθετεῖ μέσα του συνειδητά, πόσο λάθος ἐκτίμηση κάνει;
Καί πόσο, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα, ἀδικεῖ τόν ἑαυτό του;
Πόσο τόν ἀδικεῖ τόν ἑαυτό του;
Μήπως μένει ὁ Θεός ποτέ ρέστος;
—Ψᾶχτε καί βρεῖτε ἄλλους, εἶπε, νἄρθουν στό γεῦμα.
—Ποιούς;
—Βγεῖτε στά σταυροδρόμια, θά βρεῖτε ἐκεῖ ἀνθρώπους νά ρθοῦνε.
Θά ἔλεγε κανείς: «Μπράβο! Ἔτσι θά ἔπρεπε νά γίνονται τά γεύματα τῶν βασιλέων. Νά ταΐζουν ἐκείνους πού βρίσκονται στά σταυροδρόμια, τά φτωχαδάκια. Ὄχι τούς πλούσιους, τούς ἐκλεκτούς τους. Ἔτσι πάει καλύτερα τό πράγμα».
Ὁ Θεός δέν φτωχαίνει ποτέ.
Ἐμεῖς φτωχαίνομε ὅταν δέν ἐκτιμᾶμε τά πράγματα σωστά.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

        

Διαβάστε επίσης:

                           

Εν όψει των Χριστουγέννων, του Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ - Το Δείπνο της θεϊκής αγάπης, Χριστάκη Ευσταθίου, Θεολόγου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ - Το ουράνιο πανηγύρι, Περιοδικό “Ο Σωτήρ“

Προεόρτια των Χριστουγέννων, του Καθηγητή (+) Ιωάννη Φουντούλη

Χριστούγεννα, Μεθ’ ημών ο Θεός!

Το θεολογικό περιεχόμενο και το βαθύτερο νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, του Αθ. Παπαδόπουλου, Θεολόγου.
Η ελπίδα της χριστουγεννιάτικης απελπισίας, του Πρωτοπρεσβυτέρου Αδαμαντίου Αυγουστίδη
Τι είπαν οι ποιητές και οι πεζογράφοι μας για τη γέννηση του Χριστού
Χριστουγεννιάτικη ποίηση

  
και άλλα πολλά, προπαρασκευαστικά και ψυχωφέλιμα στο Ειδικό Αφιέρωμά μας στα Χριστούγεννα

 

Ακούσματα - Video:
                                                    

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA΄ ΛΟΥΚΑ, Το Μεγάλο Δείπνο της Εκκλησίας [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2013]
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA΄ ΛΟΥΚΑ, Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +, 12/12/1982]

Η διαχρονική τιμή στον Άγιο Σπυρίδωνα και τα μηνύματά του στον σημερινό άνθρωπο [Πέρασμα.... όταν η οθόνη γίνεται τρόπος επικοινωνίας vol5 Β΄ κύκλος]

Σπυρίδωνος επισκ. Τριμυθούντος Απολυτίκιο (12 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
Ελευθερίου ιερομάρτυρος Απολυτίκιο (15 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Διονυσίου επισκ. Αιγίνης Απολυτίκιο (17 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων, Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών πατέρων

"Του γαρ και γένος εσμέν" Από τους Προγόνους του Κυρίου στους Απογόνους Του [Ομιλία Αρχιμ. Ζαχαρία του Essex]
                    

  

        

  

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

AgiosEfstratios

Οἱ Ἅγιοι Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος καὶ Ὀρέστης
Ἡ Ἁγία Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς

                              

     

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

AgiosThirsos

Οἱ Ἅγιοι Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος
Οἱ Ἅγιοι Φιλήμων, Ἀπολλώνιος, Ἀρριανὸς καὶ οἱ τέσσερις Προτεκτοράτοι

                           

    

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

AgiosEleftherios_2

Ο Ἅγιος Ελευθέριος
και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες

Ἡ Ἁγία Ἀνθία ἡ Μάρτυς
(μητέρα του Αγίου Ελευθερίου)
Ὁ Ἅγιος Κοράμων ὁ Μάρτυρας ὁ Ἔπαρχος
(πίστεψε στὸν Χριστὸ διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁμολόγησε καὶ μαρτύρησε)
Οἱ Ἅγιοι Δύο Δήμιοι Μάρτυρες
(πίστεψαν στὸν Χριστὸ διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁμολόγησαν καὶ μαρτύρησαν)
Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος ὁ Κουβικουλάριος
Ἡ Ἁγία Σωσάννη
Ὁ Ἅγιος Βάκχος ὁ Νέος
Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ νέος ὁ ἀσκητής

                    

   

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

ProfitisAgeos

Ὁ Προφήτης Ἀγγαῖος
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Θεοφανώ

                              

 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

AgiosDionisios

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Θαυματουργός ὁ ἐκ Ζακύνθου, Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγίνης
Ὁ Προφήτης Δανιὴλ καὶ τὰ τρία παιδιὰ Ἀνανίας, Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ

        

  

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

AgiosSevastianos

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων

                                    

 
Σάββατο
19 Δεκεμβρίου

AgiosVonifatios

Οἱ Ἅγιοι Βονιφάτιος καὶ Ἀγλαΐα ἡ Ρωμαία
Οἱ Ἅγιοι Ἠλίας, Πρόβος καὶ Ἄρης οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Γρηγέντιος Ἐπίσκοπος Αἰθιοπίας

                                    

         

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ