Τεύχος 272  11  Μαρτίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 – ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

    

Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ιγ΄11 – ιδ΄4)

[Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (στ΄14-21)

[Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος / Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ / Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς.]

 

 

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016 – ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Αρχή Σαρακοστής)

     

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κα΄ 8 - 36)

[Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι / Ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]
 

 

   

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 – ΜΝΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΒΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΥΡΩΝΟΣ

    

Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (β΄ 1 – 10)

[Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (β΄23 – γ΄5)

[Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον.]
   

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 13 Μαρτίου
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

9:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν «Σημάντρου»
6:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγνώμης
        
ΔΕΥΤΕΡΑ, 1
4 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός

6.00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΤΡΙΤΗ 1
5 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΤΕΤΑΡΤΗ 1
6 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

7:00 μ.μ.
Ἱερά Ἀγρυπνία στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν «Σημάντρου» μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων (ἑορτή τῶν Ὁσίων Χριστοδούλου καί Ἀλεξίου)
        
ΠΕΜΠΤΗ 1
7 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος
        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 Μαρτίου
7
7:00 π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5:00 μ.μ.
Τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
5:30 μ.μ.
Ἡ Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (1η Ἀκολουθία)
7:30 μ.μ.
Ἡ Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (2η Ἀκολουθία)
        
ΣΑΒΒΑΤΟ
19 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου), καθώς καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
6:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός

      

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 20 Μαρτίου (τῆς Ὀρθοδοξίας)
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων
9:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Παμ. Ταξιαρχῶν «Σημάντρου» καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων
6:00 μ.μ.
Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

    

                   

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Μετάνοια και Νηστεία - Κυριακή της Τυρινής»

του π. Γεωργίου Αλεντά

       

Μέσα στην πολύβουη εποχή μας και το θόρυβο των ημερών, ανάμεσα στις μεγαλόφωνες φανφάρες, τις πολυποίκιλες και ενοχλητικά δαπανηρές φιέστες, τις κωμικοτραγικές ανά το πανελλήνιο εκδηλώσεις, απέναντι στην αναβίωση της ειδωλολατρίας και της προσφοράς λατρείας στον Βάκχο και τον Διόνυσο, τη μέθη, την κραιπάλη, την προκλητικότητα των καρναβαλικών εκδηλώσεων, η Αγία μας Εκκλησία, φιλόστοργος μήτηρ και οικονόμος σοφός των αξιών της ζωής, καταθέτει και πάλι την δική της πρόταση. Πρόταση που δεν περιορίζει τη δράση του ανθρώπου μέσα στα στενά όρια του εφήμερου, του επιφανειακού, του σαρκικού, αλλά αναγάγει πέρα απ’ όλα αυτά. Συνιστά πορεία με προοπτική αιωνιότητος. Προτείνει, σε κραυγαλέα αντίθεση με το κατευθυνόμενο κοσμικό τυπικό, την περισυλλογή, τoν κατευνασμό των παθών, την ισορρόπηση των αντιθέσεων. Αντιπαραθέτει στους αγώνες της επίδειξης και της λαγνείας, αγώνες πνευματικούς, αγώνες αρετής, καλλιέργεια και άσκηση περισυλλογής, νηστείας και εγκράτειας.
Η πρόταση της Εκκλησίας στον ταλαίπωρο, τον πονεμένο, τον ανικανοποίητο άνθρωπο της 3ης χιλιετηρίδας, μπορούμε να πούμε ότι συγκεφαλαιώνεται μέσα σε δύο και μόνο μα δυναμικές λέξεις: Μετάνοια και νηστεία.
Η μετάνοια αναφέρεται στον όλο άνθρωπο. Στην ολοκληρωτική αλλαγή του. Σε μια ανακαινιστική πορεία επιστροφής και σταθερή απόφαση απάρνησης του «παλαιού» εαυτού μας. Η νηστεία είναι το επισφράγισμα της μετανοίας. Υπογράφει και αποδεικνύει έμπρακτα την μεγαλειώδη και ηρωική απόφαση για νέα πλέον «εν Χριστώ» ζωή και χωρίς την καταστρεπτική ψευτιά που μας προσφέρει ο διαζευγμένος με τον Θεό κόσμος. Και βέβαια αναφερόμενοι στη νηστεία δεν εννοούμε και δεν περιοριζόμαστε μονάχα στην περίπτωση της τροφής. Νηστεία είναι μια ευρύτατη έννοια μέσα στην οποία μπορούμε να χωρέσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τον άνθρωπο και τον προσδιορίζουν ως πρόσωπο. Νηστεία είναι η αποκοπή, είναι ο περιορισμός οποιουδήποτε πάθους που μας αποτρέπει από τη συνάντηση μας με τον Χριστό. Νηστεία είναι μια δυναμική πορεία που μας οδηγεί στην ταπείνωση, στον αυτοέλεγχο, τη συγγνώμη, την εγκράτεια, την άσκηση, την αγάπη, την επιστροφή τελικά στον Τριαδικό Θεό, που η κοινωνία μαζί Του είναι ο επιζητούμενος Παράδεισος.
Η νηστεία, όπως ωραιότατα μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι «συνηλικιώτης» του ανθρώπου. Έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου, από τον Θεό, μπήκε και η νηστεία, σαν μέσο άσκησης, στους πρωτοπλάστους. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνουν οι κάποιες απαγορεύσεις σ’ αυτούς, όπως μας αναφέρονται στην Αγία Γραφή, παρά οριοθέτηση στην άνευ ορίων ελευθερία και χαλιναγώγηση προτού καταλήξει στην ασυδοσία; Η συνέχεια μας είναι γνωστή. Η παράβαση της νηστείας εκείνης είχε και έχει συνέπειες τρομερές για το ανθρώπινο, το μεταπτωτικό γένος.
Αυτό ακριβώς το γεγονός, την ανάμνηση της από του Παραδείσου εξορίας των Πρωτοπλάστων, μας θυμίζει η Εκκλησία μας μπροστά στη θύρα της Μ. Τεσσαρακοστής. Πριν αρχίσει η νηστεία, με τρόπο παιδαγωγικό και εποπτικό, βλέπουμε μπροστά μας τους Πρωτοπλάστους να χάνουν την παραδείσια τρυφή, να οδηγούνται στην εξορία, γιατί δεν θέλησαν να τιθασεύσουν τον εαυτό τους, να πουν όχι στις επιθυμίες τους, να τηρήσουν την εντολή του Θεού.
«Με την ανάμνηση αυτή οι Άγιοι Πατέρες θέλησαν να δείξουν πόσο καταστρεπτική είναι η υποδούλωση του ανθρώπου στις αυτοκαταστρεπτικές του επιθυμίες και πόσο σωστική είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας του να αντιστέκεται σ’ αυτές. Οι Πατέρες τονίζουν το κακό που έπαθε ο Αδάμ για να μη μπορεί να επιβάλει για λόγο την ικανοποίηση μιας επιθυμίας και πόσο διέφθειρε έτσι την ανθρώπινη φύση μας και υπογραμμίζουν ότι η αντίσταση στην αμαρτωλή τάση για άμεση ικανοποίηση όλων μας των επιθυμιών είναι μια βασική εντολή του Θεού» (π. Φιλόθεος Φάρος, Πριν και μετά το Πάσχα, σελ. 32).
Η νηστεία δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο προς επίτευξη του σκοπού, που τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η προσκύνηση του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι απαράδεκτο η νηστεία να θεωρείται ως το κεντρικό και μοναδικό ζήτημα της ασκητικής και όλης της Χριστιανικής ζωής.
Η νηστεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τυπική διαδικασία επιλογής ή απορρίψεως τροφών, να αποβλέπει δηλαδή σε ένα είδος αυτοδικαιώσεως, σε μια αυτάρεσκη ή ανθρωπάρεσκη ρύθμιση ατομικών επιθυμιών ή αναγκών. Είναι η κλήση να «αφήσωμεν της σαρκός την ευπάθειαν και να αυξήσωμεν της ψυχής τα χαρίσματα»και συγκεκριμένα να απελευθερωθούμε από τα πάθη μας για να πραγματοποιήσουμε την καθολική την μία και μόνο αγάπη, χωρίς την οποία δεν υπάρχει η ζωή (π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, Κεφάλαια κατανυκτικά, τόμ. Β, σελ 36-40).
Η εποχή μας, εποχή υπέρ-αφθονίας στο κάθε τι, θέλει ανθρώπους καταναλωτές. Θέλει ανθρώπους που να απορροφούν χωρίς σκέψη, χωρίς κρίση, χωρίς απόφαση ό,τι οι «μεγάλοι αδελφοί»μας προσφέρουν. Συνάμα ο άνθρωπος της εποχής μας, ανίκανος να αποφασίσει ύστερα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου που του γίνεται, πέφτει με τα μούτρα στο καταναλωτικό παιχνίδι και θεωρεί πρωτογονισμό και μικροπρέπεια ν’ αντισταθεί και να πει όχι σ’ ό,τι του προσφέρεται -και τελικά τα περισσότερα και άχρηστα του είναι και επιβλαβή αποδεικνύονται.
Γι αυτό η ανάγκη για νηστεία από όλα αυτά ίσως να είναι πολύ πιο επιτακτική σήμερα από κάθε άλλη εποχή. Το χαλινάρι στην τρυφή και στις ανυπότακτες ορέξεις βοά σαν τη μόνη δυνατή λύση, στον αναπότρεπτο χαμό, όχι μόνο του πλανήτη μας απ’ τις καταστρεπτικές παρεμβάσεις μας πάνω σ’ αυτόν, μα και της ψυχής μας κυρίως, που καθημερινά την πωλούμε «αντί πινακίου φακής».
Ας φέρουμε στο νου μας τους Πρωτοπλάστους που με δάκρυα κοιτούν την κλειστή πόρτα του Παραδείσου κι ας αποφασίσουμε για τον εαυτό μας ανάλογα. Όσο είναι καιρός...

   

Διαβάστε το άρθρο και εδώ

 

Γράφει ὁ Μακρυγιάννης περὶ ...νηστείας:
«Ὅταν σκοτώθη ὁ Ἀλήπασσας οἱ Τοῦρκοι πῆραν μίαν γυναίκα του ὁποῦ ῾χε Ρωμαία, τὴν ἔλεγαν Κυρὰ Βασιλική, κι᾿ ἕναν ἀγαπημένον τοῦ Ἀλήπασσα, τὸν ἔλεγαν Θανάση Βάγια, καὶ τοὺς πῆγαν εἰς τὴν Κωσταντινόπολη. Αὐτὸν τὸν καλὸν ἄνθρωπον τὸν εἶχε ὁ Ἀλήπασσας, ὁποῦ ῾τρωγε τοὺς ἀνθρώπους καλύτερα ἀπὸ ψωμί. Ὅταν ἔφκειανε τὸ κάστρο τῶν Γιαννίνων, ἐπιστατοῦσε αὐτὸς ὁ καλὸς ἄνθρωπος. Πόσους ἀνθρώπους ἔρριξε εἰς τὸν ἀσβέστη καὶ κάηκαν κι᾿ ἄλλους τοὺς τρύπαγε εἰς τ᾿ αὐτιὰ καὶ τοὺς κάρφωνε! Αὐτὸς ὁ καλὸς ἄνθρωπος λάδι τὴν Τετράδη καὶ Παρασκευὴ δὲν ἔτρωγε, τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ροκάναγε…»

Από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

  

Διαβάστε επίσης:

    

Η Κυριακή της Τυροφάγου
Στην είσοδο της αγίας Τεσσαρακοστής, του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Η Μεγάλη Σαρακοστή και η οικογένεια, του π. Συμεών Βενετσιάνου
Μεγάλη Σαρακοστή: Πορεία προς το Πάσχα, του π. Αλεξάνδρου Schmemann
Το νόημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann
Η Μεγάλη Σαρακοστή: «Ένας τρόπος ζωής», του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο ευπρόσδεκτος καιρός, του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
Σκέψεις για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ
Τα κατορθώματά μας, Ἀρχιμ. Π.Ἀ., από το Μηνιαίο Περιοδικό «ΛΥΧΝΙΑ», έκδοση της Ι. Μητροπ. Νικοπόλεως, τεύχος Φεβ. 2015
   

Λειτουργικά:

    
Σάββατο Τυρινῆς
Κυριακὴ Τυρινῆς
Πολυέλεος «Ἐπὶ τῶν ποταμῶν» (Ἦχος πλ. δ´) Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἐξήγησις Σίμωνος Καρᾶ mp3 & pdf.

  
 Ακούσματα:

     
Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Δοξολογία άγια [Γ. Χατζηχρόνογλου, Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (2014)
  
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στη Μεγάλη Σαρακοστή.
   

   

        

       
Κυριακή 13 Μαρτίου

       

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Οἱ Ἅγιοι Ἀφρικανός, Πούπλιος καὶ Τερέντιος οἱ Μάρτυρες
                                    

 

Δευτέρα 14 Μαρτίου

       

Ὁ Ὅσιος Βενέδικτος ὁ ἐκ Νουρσίας
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Μάρτυρας ἐν Θεσσαλονίκῃ
Ὁ Ἅγιος Εὐσχήμων ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Λαμψάκου
                                    

         

Τρίτη 15 Μαρτίου

          

Ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος Ἐπίσκοπος Βρετανίας
Ὁ Ἅγιος Νίκανδρος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Αἰγύπτῳ
Ὁ Ἅγιος Μανουὴλ ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Σφακίων
                              

     

Τετάρτη 16 Μαρτίου

        

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ ἐν Πάτμῳ
Ὁ Ἅγιος Σαβίνος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ ἐξ Ἀναζαρβοὺ τῆς Κιλικίας
Ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ὁ Θαυματουργός

                           

    

Πέμπτη 17 Μαρτίου

         

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Δίκαιος, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος
Ὁ Ἅγιος Πατρίκιος Ἀπόστολος τῆς Ἰρλανδίας
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁσιομάρτυρας
               

     

Παρασκευή 18 Μαρτίου

      

Ακάθιστος Ύμνος – Α΄Στάσις

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
Οἱ Ἅγιοι Εὐκαρπίων καὶ Τρόφιμος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες
Ὁ Ὅσιος Ἀνανίας ὁ Θαυματουργός
 

                             

       

Σάββατο 19 Μαρτίου

         

Οἱ Ἅγιοι Χρύσανθος καὶ Δαρεία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Κλαύδιος, Ἱλαρία, Ἰάσονας καὶ Μαῦρος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Παγχάριος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Τορναρᾶς
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Καραμάνος (ἢ Κασσέτης)
                                            

                 

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ