Τεύχος 285  10 Ιουνίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 – ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ

Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (κ΄ 16-18, 28-36)

[Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιζ΄ 1-13)

[Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.]
    

 

Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

 

Ο Ἀπόστολος
Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 13-17)

[Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (κα΄ 14-25)

[Τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Πέτρον.]
     

 

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων

              
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία και μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
7:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

            
ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

           
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς
7:00 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης τῶν Λευκαδιτῶν, μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης.
Ἀκολούθως παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας.

   

 

Τελετή λήξεως των μαθημάτων έτους 2015 - 2016
βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής

   
Δευτέρα 13 Ιουνίου
Ώρα: 7:00 μ.μ.

Η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού, κατά την οποία θα ψάλουν οι μαθητές, που παρακολούθησαν τους κύκλους σπουδών

Ώρα: 7:30 μ.μ.
Η τελετή λήξεως των μαθημάτων βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής διά το διδακτικό έτος 2015-2016

   

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμ. Συνόδου»

του Μητροπ. Μελετίου(+)

      

Ἡ σημασία τῆς ὀρθῆς πίστης
Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τή σκέψη του, τίς γνῶμες του, τίς ἰδέες του. Ἅμα ψάξεις νά βρεῖς γνῶμες, βρίσκεις πιό πολλές ἀπό κεφάλια. Γιατί ἄλλη γνώμη ἔχουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι καί ἄλλη αὔριο.
Ἀλλά ἡ πίστη, ἡ ἀλήθεια δηλαδή γιά τό Θεό, καί γιά τά τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι «ὁ φοῦρνος τοῦ χότζα». Δέν μπορεῖ ποτέ, ἄλλα νά εἶναι σήμερα καί ἄλλα νά εἶναι αὔριο.
Ὅποιος ἄλλα λέει σήμερα καί ἄλλα αὔριο, ὁ ἴδιος δέν ξέρει τί τοῦ γίνεται. Καί κάνει λάθος. Ἤ μᾶλλον λάθη πολλά.
Ὅμως γιά τά ὁποιαδήποτε ἄλλα πράγματα δέν πειράζει, ἤ τό κακό εἶναι λίγο, ἄν κάνομε κάποιο λάθος. Γιατί διορθώνεται. Ἤ καί ἄν δέν διορθωθεῖ, δέν χάθηκε ὁ κόσμος· γιατί ἡ ζημία εἶναι μικρή. Λίγες δεκάρες, κάτι ἀπό περιουσία ὑλική ἤ κάποιο λάθος στήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
Ἐάν ὅμως ὁ ἄνθρωπος χάσει τήν πορεία του τήν σωστή πρός τόν Θεό καί πάρει λάθος δρόμο, πού δέν θά τόν βγάλει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ζημία εἶναι τεράστια καί ἀπροσμέτρητη.
Γι' αὐτό, ἀνέκαθεν ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐπέμενε ὅτι πρέπει νά κρατοῦμε τήν ὀρθή πίστη. Τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τήν μία πίστη πού περιγράφει σωστά καί ἀληθινά τόν Θεό καί τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τίς βασικές ἀρχές τῆς πίστης, τίς διέγραψε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός· πού ὅπως ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο εἶπε:
«Αὕτη ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν».
Ὅποιος δέν ἔχει σωστή γνώμη γιά τό ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί τί εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ὅποιος δέν ξέρει σωστά τί εἶναι ὁ Χριστός, αἰώνια ζωή δέν θά βρεῖ.
Ὁ Υἱός καί οἱ υἱοί
Τότε πού ἔγινε ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπί τοῦ μεγάλου βασιλέως μας τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι: «Τί ἄραγε εἶναι ὁ Χριστός; Ἐμεῖς ξέρομε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας. Καί ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἕνας, ὁ Χριστός πρέπει νά εἶναι κάτι ἄλλο».
Γνωμάτευση μέσα στήν Ἁγία Γραφή: «Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ».
Υἱός τοῦ Θεοῦ ὅμως μπορεῖ νά εἶναι, ἕνας, κατά φύσιν, ἤ κατά χάριν. Κατά χάριν εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς. Μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός, εἴμαστε πλάσματά του. Ἀλλά ἀπό ἀγάπη καί καλωσύνη μᾶς ὀνομάζει παιδιά του καί μᾶς υἱοθετεῖ διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Τήν ὥρα πού βαπτιζόμαστε μέσα στήν κολυμβήθρα, ὁ Θεός κάνει μία πράξη. Δικαστική πράξη. Καί μᾶς παραδέχεται καί μᾶς ἀναγνωρίζει παιδιά του.
Ἀλλά δέν εἴμαστε φυσικά παιδιά του. Εἴμαστε κατά χάριν παιδιά του. Νά λοιπόν τό ἐρώτημα:
Ὁ Χριστός τί ἦταν; Κατά φύσιν ἤ κατά χάριν παιδί του;
Καί ἄρχισαν τότε μία διαμάχη. Θεολογική διαμάχη. Πνευματική διαμάχη. Τῆς ὁποίας ἡ σωστή ἀπάντηση δέν εἶναι γιά κανένα ἀδιάφορη. Γιατί ἡ μία ἄποψη εἶναι ἀλήθεια καί ἡ ἄλλη εἶναι ψέμα. Τό ψέμα, δέν σώζει, δέν ἁγιάζει. Ἀλλά ἀντίθετα ζημιώνει πολύ.
Ἔτσι λοιπόν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐρεύνησαν τίς Ἅγιες Γραφές σέ βάθος, σωστά. Καί τί εἶπαν; Εἶπαν ἐκεῖνο πού ἀκοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενή».
Ἐμεῖς εἴμαστε πολλοί, τά κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ, χιλιάδες, ἑκατομμύρια. Ἀπό τόν Ἀδάμ μέχρι σήμερα, δισεκατομμύρια πολλά. Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, εἶναι μονογενής. Ἐντελῶς διαφορετική κατάσταση. Εἶναι ὁ κατά φύσιν Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Καί γιά νά τό ἐπεξηγήσουν οἱ Πατέρες, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἕνας Θεός νά ἔχει καί Υἱόν καί νά μήν γίνονται δύο Θεοί, λένε: Προσέξατε! Εἶναι «Φῶς ἐκ φωτός. Θεός ἀληθινός, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ». Γεννήθηκε, δέν δημιουργήθηκε. Δέν εἶναι πλάσμα. Δέν εἶναι κατασκεύασμα. Ἀλλά εἶναι κάτι πού γεννήθηκε ἀπό τήν οὐσία τοῦ Πατέρα. Ὅπως γεννιέται τό παιδί, ἀπό τήν οὐσία τῆς μάνας του καί τοῦ πατέρα του.
Καί εἶναι μέ τόν Πατέρα ὅμοιος, ὄχι μόνο ὅσο ὅμοιο εἶναι τό παιδί μέ τόν πατέρα του, ἀλλά κάτι περισσότερο.«Φῶς ἐκ φωτός». Παίρνομε ἕνα κερί καί τό ἀνάβομε. Ἔχομε φῶς. Παίρνομε καί ἕνα ἄλλο κερί καί τό ἀνάβομε. Μπορεῖτε νά βρεῖτε διαφορά στό ἕνα φῶς ἀπό τό ἄλλο; Οὔτε οὐσίας, οὔτε μορφῆς, οὔτε τίποτε. Ἔτσι εἶναι ὁ Υἱός. «Φῶς ἐκ φωτός». Ὁλόιδιος μέ τόν Πατέρα. Ἀπό τήν οὐσία τοῦ Πατέρα.

  
Βρείτε το άρθρο και εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλου Αθανασίου "Λόγος για τους κοιμηθέντες"
Η ωφέλεια από τα μνημόσυνα, Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
Η ανάσταση των νεκρών, Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων
Ενώπιον του θανάτου, Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης
Ανάληψις και Πεντηκοστή, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου
Ο Εκκλησιασμός, απάνθισμα κειμένων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
      

Ακούσματα:
Αινείτε τον Κύριον [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Χερουβικό [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

  

Λειτουργικά αναγνώσματα:
Ακολουθία Κυριακὴς Ἁγίων Πατέρων

   
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας Από την Κυριακή του Θωμά μέχρι την Πεντηκοστή.

     

    

   

Απογευματινό προσκύνημα στο Ι. Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως
Σάββατο 11 Ιουνίου
Αναχώρηση: 4:00 μ.μ.
Απογευματινό προσκύνημα στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ν. Παλάτια, Μήλεσι Ατικής), όπου έζησε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Εσπερινός στον Ιερό Ναό της Μονής
Επίσκεψη και προσκύνημα στο κελλί του Αγίου.
Στη συνέχεια απογευματινός περίπατος στην παραθαλάσσια Σκάλα Ωρωπού
Πληροφορίες – κρατήσεις θέσεων:
στους κ.κ. Επιτρόπους του Ιερού Ναού μας τηλ. 210 6511821.

        

                 

        

       
Κυριακή 12 Ιουνίου

  
Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ
Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Νέος ἐκ Τραπεζοῦντος καὶ ἐν Ἀσπροκάστρῳ
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Θαυματουργός τῆς Κονεβίας

 

 

Δευτέρα 13 Ιουνίου

        

Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος Ἐπίσκοπος Λήδρας
Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Ἀντίπατρος Ἐπίσκοπος Βόστρων
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐξ ἀπάτης τὸν ἀντίχριστον προσκυνήσας

                                    

         

Τρίτη 14 Ιουνίου

          

Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ὁμολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γορτύνης
Ὁ Ὅσιος Νήφων ὁ Καυσοκαλυβίτης

                              

     

Τετάρτη 15 Ιουνίου

        

Ὁ Προφήτης Ἀμώς
Ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος
Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός ὁ Βατοπαιδινός
Ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος Ἐπίσκοπος Ἱππῶνος

                           

    

Πέμπτη 16 Ιουνίου

           

Ὁ Ἅγιος Τύχων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου

                    

     

Παρασκευή 17 Ιουνίου

     

Οἱ Ἅγιοι Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἴσαυρος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Φιλονίδης ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κουρίου

                             

       

Σάββατο 18 Ιουνίου

          

Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὕπατος καὶ Θεόδουλος μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Αἰθέριος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Νικομηδείᾳ

                                            

      

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ