Τεύχος 386  06 Ιουλίου 2018

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ]
  

Ο Ἀπόστολος

Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 6 – 14)

[Έχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα / Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (θ΄ 1 – 8)

[Θεραπεία παραλυτικού / Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;]

     

 

  

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018
ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
    

Ο Ἀπόστολος

Προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή Παύλου (στ΄ 1 – 10)

[ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ… ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ζ΄ 36 – 50)

[Παραβολή τῶν δύο ὁφειλετῶν]

     

 

         

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες κατά το μήνα Ιούλιο στον Ιερό Ναό μας

        

Ὁ Ἑσπερινός: Καθημερινά 7:00 μ.μ.
                       

Ὁ Ὂρθρος και ἡ Θεία Λειτουργία: ώρα 7:00 π.μ.

  • Κάθε Σάββατο και Κυριακή

  • Τρίτη 17 Ἰουλίου, Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

  • Παρασκευή 20 Ἰουλίου, Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

  • Τετάρτη 25 Ἰουλίου, Ἡ κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης

  • Πέμπτη 26 Ἰουλίου, Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς

  • Παρασκευή 27 Ἰουλίου, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ - Ένα σημείο κι ένα θαύμα»

Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

         

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα Κατά Μάρκον (β΄ 1 – 12) αναφέρεται στο θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Καπερναούμ. Πρόκειται για ένα σημείο κι ένα θαύμα. Το θαύμα είναι πως συγχώρησε τις αμαρτίες του παραλυτικού και το σημείο είναι που τον γιάτρεψε και σωματικά. Το ένα αναφέρεται στην ψυχή και το άλλο στο σώμα.
Το σημείο και το θαύμα μαζί αποτελούν την ολοκληρωμένη θεραπεία του παραλυτικού. Ας δούμε μερικά σημεία της περικοπής.
Ο παράλυτος δεν ήταν ένας νευρωτικός άνθρωπος που αμάρτησε βαριά κι η ενοχή του προκάλεσε την παράλυση, όπως θα μας έλεγε ένας ψυχίατρος. Ο άνθρωπος δεν ήταν νευρωτικός, αλλ’ αμαρτωλός και η αρρώστια του ήταν αποτέλεσμα των συνεπειών της συγκεκριμένης αμαρτίας του. Ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός λέγει πως «πολλά των νοσημάτων εξ αμαρτιών φύονται», δηλ. πολλά νοσήματα προκαλούνται απ’ τις αμαρτίες. Ο Κύριος στη θεραπεία του παραλυτικού θεραπεύει πρώτα την αιτία, που είναι η αμαρτία και μετά το σώμα που έπασχε από την πτώση του δυστυχισμένου αυτού ανθρώπου σε κάποιο αμάρτημα.
Οι Φαρισαίοι πιθανώς να σκεπτόταν ως εξής: Ο Χριστός είναι ένας πλάνος. Θεραπεύει το αφανές, δηλ. την ψυχή που δεν φαίνεται και κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει, εάν αφέθησαν οι αμαρτίες του, ενώ αφήνει το σώμα που είναι εμφανές και πιο δύσκολο να θεραπευθεί. Άλλωστε η ψυχή του ανθρώπου πρώτα θανατώθηκε από τους βρόγχους της αμαρτίας και μετά επακολούθησαν στην ανθρώπινη φύση οι ασθένειες κι’ ο θάνατος, σύμφωνα με τη δικαιοκρισία του Θεού.
Μια σημαντική παρατήρηση κάνει ο Θεοφάνης Κεραμεύς. Ο Χριστός άλλοτε κάνει το θαύμα βλέποντας την πίστη του αρρώστου, εφ’ όσον ο ασθενής ήταν καλά στα μυαλά του. Π. χ. στην περίπτωση των τυφλών ο Χριστός έκανε το θαύμα «κατά την πιστιν» (Μτθ. 9,29) αυτών. Άλλοτε πάλι όπως στη Χαναναία, στον Ιάειρο, στον εκατόνταρχο και σ’ αυτόν τον παραλυτικό έκανε το θαύμα όχι βλέποντας την πίστη των ασθενών, αλλά την πίστη αυτών που ζητούσαν απ’ το Χριστό να τους κάνει καλά. « και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ…». Οι άρρωστοι αυτοί, και πιο ειδικά στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο παραλυτικός, πιθανώς να μην είχαν ακέραιο το μυαλό τους στις διάφορες λειτουργίες. Ο νους είχε επισκοτισθεί.
Οι ιεροί ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος μας λέγουν πως ο Χριστός, όταν είδε τον παραλυτικό, τον αποκάλεσε με τη λέξη « τέκνον». « θάρσει, τέκνον , αφεωνταί σοι αι αμαρτίαι» (Ματθ. 9,2 και Μρκ. 2,5). Ο ιερός ευαγγελιστής Λουκάς γράφει πως τον προσφώνησε με τα ακόλουθα λόγια, « άνθρωπε, αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου» (Λουκά 5,20). Παιδί μου, άνθρωπε μου, είναι τα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός στον παραλυτικό. Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας γράφει πως ονόμασε τον παραλυτικό, «τέκνον», επειδή όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, που είναι Αυτός που μας δημιούργησε ή επειδή διέγνωσε ο Χριστός πως ο άρρωστος Τον παραδεχόταν ως Κύριο και Δημιουργό.
Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με πολλή δύναμη λόγου σχολιάζει την προσφώνηση αυτή του Κυρίου. «Ω μακαρίας προσηγορίας», ω ευτυχισμένη προσφώνηση. Ο παραλυτικός ακούει τη λέξη « τέκνον» και «υιοποιείται τω ουρανίω Πατρί», υιοθετείται απ’ τον ουράνιο πατέρα και προσκολλάται στον αναμάρτητο Θεό και γίνεται κι’ ο ίδιος χωρίς αμαρτίες με την άφεση των παραπτωμάτων του. Παντού μέσα στην Καινή Διαθήκη φαίνεται το χάρισμα της υιοθεσίας. Όλοι εκείνοι που έφεραν τα σημάδια της αμαρτίας, βρήκαν το θεραπευτή τους. Ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας, που μας έκανε παιδιά του Θεού.
Πολλοί από τους ανθρώπους για διάφορες δυσλειτουργίες της ψυχής τους που έχουν αντίκτυπο και στο σώμα τους, καταφεύγουν μόνο στους ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Η Εκκλησία δεν απορρίπτει την επιστημονική εργασία αυτών των γιατρών. Ίσα-ίσα τη θεωρεί δημιουργική, όταν δεν εξέρχεται των επιστημονικών ορέων της και δεν καταργεί το Θεό. Η πικρή αλήθεια είναι πως τα διάφορα αμαρτήματα μας δεν θεραπεύονται με τα ηρεμιστικά ούτε και με τις όντως θαυμάσιες παρεμβάσεις και ανακύψεις των ψυχολόγων και ψυχιάτρων.
Ο άνθρωπος χρειάζεται τη ζωντανή παρουσία του Κυρίου και την άφεση των αμαρτιών του που θα του επέφερε μια θαυμαστή οντολογική αλλαγή στη συμπεριφορά του. Χρειάζεται να νοιώσει το Χριστό ως αδελφό του και πατέρα του. Να εμπιστευθεί τον εαυτό του στη Χάρη Του με τα μυστήρια της μετανοίας, της εξομολογήσεως και της Θ. Ευχαριστίας.
Είναι γεγονός ότι η παρουσία του Χριστού στον άνθρωπο, που έχει αποφασίσει να αλλάξει ζωή, πολύ γρήγορα φέρνει την ειρήνη στην ψυχή του και του χαρίζει την ασφάλεια και μια μόνιμη πνευματική κατάσταση χωρίς ανασφάλειες και φοβίες. Αυτή τη θεραπεία θα πρέπει όλοι να επιδιώξουμε.

                           
Βρείτε το άρθρο και εδώ

                                   

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος της Ι.Μ. Κηφισίας
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ - Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 2006
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ (Ματθ. 9, 1-8), Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (†), 1985
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου (Ματθ. θ΄ 1-8)

                  
Ακούσματα:
Όλγας Ισαποστόλου – Ἀπολυτίκιον (11 Ιουλίου) [ψάλλει ο Θανάσης Δασκαλοθανάσης]
Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος - Ἀπολυτίκιον (11 Ιουλίου) [Βυζαντινή χορωδία]
Παϊσίου Αγιορείτου - Ἀπολυτίκιον (12 Ιουλίου) [Βυζαντινή χορωδία]
Παϊσίου Αγιορείτου - Ἀπολυτίκιον-Θεοτόκιον (12 Ιουλίου) [Βυζαντινή χορωδία]

         

        

        

 

Κυριακή 8 Ιουλίου

  

        

Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυρας

και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες:
Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Μάρτυς μητέρα τοῦ Ἁγίου Προκοπίου
Οἱ Ἁγίες 12 Γυναῖκες Συγκλητικὲς
Οἱ Ἅγιοι Ἀντίοχος καὶ Νικόστρατος οἱ Τριβούνιοι
Οἱ Ἅγιοι Ἄβδας (ἢ Αὐδᾶς) καὶ Σάββας οἱ Μάρτυρες

    
Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ἀθωνίτης, ο Μυροβλύτης

             

            
Δευτέρα 9 Ιουλίου

   

Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ταυρομενίας
 
                                    

         

Τρίτη 10 Ιουλίου

 

Οἱ Ἅγιοι 45 Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴ Νικόπολη τῆς Ἀρμενίας
                              

     

Τετάρτη 11 Ιουλίου

  

   

Ἡ Ἁγία Ὄλγα ἡ Ἰσαπόστολος ἡ βασίλισσα
Θαῦμα Ἁγίας Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Ἅγιος Κινδέος ὁ Πρεσβύτερος
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ νέος Ὁσιομάρτυρας ἀπὸ τὸ Ἐλβασᾶν
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυρας ἀπὸ τὰ Βρύουλλα ἢ Βουρλά

                

    

Πέμπτη 12 Ιουλίου

  

AgiosPaisios

 

Οἱ Ἅγιοι Πρόκλος καὶ Ἱλάριος οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Βερονίκη
Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ ὁ Μαλεῖνος, πνευματικὸς πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

                    

     

Παρασκευή 13 Ιουλίου

 

  

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
Ὁ Ἅγιος Ὀνησιφόρος
Οἱ Ἅγιοι Ἠλιόφωτοι (Ἐπαφρόδιτος, Ἀμμώνιος, Χουλέλαιος, Εὐσθένιος καὶ Ἠλιόφωτος ὁ ἀρχηγός τους)
Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Σαββαΐτης

                             

       

Σάββατο 14 Ιουλίου

  

      

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ σοφὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας
Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ὁμολογητής

 
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ