Τεύχος 373  6 Απριλίου 20187

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 8 Απριλίου 2018ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-8)

[Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 1-17)

[Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.]
    

 

Τρίτη 10 Απριλίου 2018
ΜΝΗΜΗ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ
    

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού μας
και τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων.
Ενημερωθείτε στη συνέχεια για το πρόγραμμα του εορτασμού

  
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (β΄ 14-21)

[Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, … πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (κδ΄ 12 - 35)

[Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται εἰς τὴν ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς.]
    

 

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 – ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (γ΄ 1-8)

["Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀναβαίνοντες εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην" θεραπεύουν "χωλὸν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχοντα"]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (β΄ 12 - 22)

[Ὁ Ἰησοῦς αποκαθαίρει τον Ναό, εκδιώκοντας τους εμπόρους.]
    

  

«Χρειασθήκαμε Θεὸ ποὺ σαρκώθηκε καὶ πέθανε, γιὰ νὰ ζήσουμε. Νεκρωθήκαμε μαζί Του, γιὰ νὰ καθαρισθοῦμε. Ἀναστηθήκαμε μαζί Του, ἐπειδὴ μαζί Του καὶ νεκρωθήκαμε. Συνδοξασθήκαμε, ἐπειδὴ συναναστηθή-καμε... Τίποτε ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει σὰν τὸ θαῦμα τῆς σωτηρίας μου: λίγες σταγόνες αἵματος Ἐκείνου ἀναπλάθουν τὸν κόσμο ὅλο καὶ γίνονται σὰν χυμὸς γάλακτος γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ συνδέουν καὶ συνάγουν ἐμᾶς σὲ μία ἑνότητα.
Ὧ, Πάσχα! τὸ μέγα καὶ ἱερό, ποὺ καθαρίζεις τὸν κόσμο ὅλο!».
Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου - Λόγος με´ εἰς τὸ Πάσχα (ἀπόσπασμα)

  

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας

 

Ἄς προσπαθήσουμε κι εφέτος νά κάνουμε μία μικρή θυσία καί νά παραμείνουμε ἕως τέλους στήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τήν ὡραιότερη καί λαμπρότερη Θεία Λειτουργία ὅλου τοῦ ἔτους! Ὁ Ἀναστημένος Χριστός περιμένει ὅλους μας.

   

      
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (8 Απριλίου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
                           
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (9 Απριλίου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός –μετ’ ἀρτοκλασίας, θείου κηρύγματος και λιτανείας – τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας καί ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄

                   
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (10 Απριλίου)
(Μνήμη τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριο και εἰς τούς Ἁγίους Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο & Εἰρήνη, στό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (11 Απριλίου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (12 Απριλίου)

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
                        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (13 Απριλίου)
(τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
                       
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (14 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
                   
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (15 Απριλίου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

    

    

  

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

  

«Το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου»

του Αρχιμ. Χριστοδούλου Φάσσου (†)

           

pasxa1Ατμόσφαιρα χαράς βασιλεύει παντού, χαρμόσυνος χαιρετισμός κυριαρχεί. Η Εκκλησία πλέει σε θάλασσα αγαλλιάσεως και δόξας. Οι ύμνοι της διασαλπίζουν τα συναισθήματά της: «Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή». Αυθορμήτως έρχεται στα χείλη όλων ο νικητήριος χαιρετισμός: «Χριστός Ανέστη» και αυθορμήτως η απάντηση: «Αληθώς Ανέστη». Ακόμη και αυτοί οι άπιστοι παρασύρονται και το επαναλαμβάνουν.
Προσέξτε δε τούτο το θαυμαστό: Εκείνο το οποίο τότε, κατά τις ημέρες εκείνες αποτελούσε αίνιγμα, αμφιβολία, αντικείμενο δυσπιστίας για τους μαθητές -«και εφάνησαν ενώπιον αυτών ωσεί λήρος τα ρήματα αυτών, και ηπίστουν αυταίς» (Λουκ. ΚΔ’, 11), «κακείνοι ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ' αυτής (Μαγδαληνής), ηπίστησαν...» (Μάρκ. ΙΣΤ’, 11)- σήμερα είναι τόσο παραδεκτό και ανθεί στα χείλη όλων, νέων και γέρων, πιστών και απίστων ακόμη.
Αλλά στο σημείο αυτό γεννάται ένα ερώτημα: Οι Χριστιανοί έχουν κατανοήσει καλά αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου; Εμείς έχουμε εννοήσει ποιες υποχρεώσεις μάς γεννά η πίστη ότι «ηγέρθη ο Κύριος όντως;» (Λουκ. ΚΔ’, 34). Έχουμε σκεφθεί τις συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτού του χαιρετισμού «Χριστός Ανέστη»; Μήπως και στα δικά μας χείλη ανθεί απλώς και τον επαναλαμβάνουμε χωρίς να έχουμε καταλάβει το βαθύτερο περιεχόμενο του;
Χρειάζεται να κατανοήσουμε πρώτον ότι η Ανάσταση είναι στενά ενωμένη με το Πάθος και είναι αποτέλεσμα αυτού. Ήδη οι Προφήτες στις σχετικές προφητείες τους συνδέουν τα παθήματα με τη δόξα του Μεσσία. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει χαρακτηριστικά: «Περί ης σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται... τα εις Χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας...» (Α’ Πέτρ. Α’ 10-11).
Κατά την πορεία εις Εμμαούς, και ενώ οι δυο Απόστολοι ήσαν στενοχωρημένοι και σκυθρωποί, ο Κύριος τους είπε: «Ω ανόητοι και βραδείς τη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν οις ελάλησαν οι προφήται! Ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις την δόξαν αυτού;» (Λουκ. ΚΔ’, 25-26).
Γι' αυτό και σε όλη την εκκλησιαστική υμνολογία συνδέεται στενά το Πάθος με την Ανάσταση του Κυρίου. Τη Μ. Πέμπτη ακούμε στο ιε’ Αντίφωνο «...Προσκυνούμέν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάστασιν». Την Κυριακή του Πάσχα διαβάζουμε: «Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν... ιδού γαρ ήλθε δια του Σταύρου χαρά εν όλω τω κόσμω...»
Ωραιότατα και ο Απ. Παύλος συνδέει το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου: «τον δε βραχύ τι παρ' αγγέλους ηλαττωμένον βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου δόξη και τιμή εστεφανωμένον...» (Εβρ. Β’, 9). Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ανάσταση έχει υπόβαθρο το πάθος, τον πόνο, το Γολγοθά. Ανεστήθη, διότι έπαθε. Δεν θα είχαμε το φως που έλαμψε και εθάμβωσε κατά την Ανάσταση, εάν δεν είχε προηγηθεί το «σκότος από ώρας έκτης» (Ματθ. ΚΖ’, 45). Όταν αυτές τις δυο έννοιες τις συνδέουμε, τότε κατανοούμε το μυστήριο της σωτηρίας μας και χαιρόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως, διότι δια του Πάθους λυτρωνόμαστε.
Ποιό είναι τώρα το συμπέρασμα από την άρρηκτη αυτή ένωση Αναστάσεως και Πάθους; Ο Απ. Πέτρος μας λέγει: «Εις τούτο γαρ εκλήθητε... ίνα επακολούθησητε τοις ίχνεσιν αυτού...» (Α’ Πέτρ. Β’, 21). Δηλαδή, όταν λέμε «Χριστός Ανέστη», δεν θα χαιρόμαστε μόνο για την Ανάστασή Του, αλλά θα σκεπτόμαστε και τα παθήματά Του. Και κατά συνέπεια καλούμεθα όχι μόνον να είμεθα μέτοχοι της χαράς της Αναστάσεως, αλλά και των παθημάτων. Τούτο σημαίνει ότι, για να φθάσουμε στην Ανάσταση, θα περάσουμε και μεις μέσα από πάθη και θλίψεις. «Ωσπερ κοινωνοί εστε των παθημάτων, ούτω και της παρακλήσεως» (Β’ Κορ. Α’, 7). Καλούμεθα σε αγώνα πνευματικό και θα δοκιμά¬σουμε πόνο. Καλούμεθα σε μία γέννηση και αυτή προϋποθέτει πάντοτε ωδίνες. Ο εχθρός ευρίσκεται πάντοτε γύρω μας και εντός μας. Ασφαλώς θα φθάσουμε στη νίκη, στην Ανάσταση, αλλά κατόπιν αγώνος και θλίψεων. Θα βλέπουμε την Ανάσταση, αλλά δια μέσου του Γολγοθά. Θα βλέπουμε μέσω των δακρύων, αλλά τότε λέγουν οι Πατέρες ότι βλέπουμε καθαρότερα. Τις θλίψεις θα τις βλέπουμε με το φακό της Αναστάσεως, ώστε να μη μας καταβάλλουν.
Και εφ' όσον πονώ... και εφ' όσον θλίβομαι... και εφ' όσον υποφέρω... και πάλι η Ανάσταση δίνει τη λύση. Κανείς δεν το αρνείται. Είδατε ότι και ο Κύριος μετά την Ανάσταση φέρει τους τύπους των ήλων. Θα αγωνιζόμαστε, θα πονούμε, αλλά θα παρηγορούμεθα δια της Αναστάσεως. Θα γνωρίζουμε ότι θα φέρουμε τα τραύματά μας δια βίου. Και θα αναμένουμε την Ανάσταση τη Δευτέρα για την τελεία θεραπεία.
Και τώρα ας σταθούμε σ' ένα δεύτερο σημείο. Ένα ερώτημα ας θέσουμε στον εαυτό μας: Πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου;
Ίσως απορήσουν μερικοί. Θεωρείται τόσον άστοχο το ερώτημα. Ασφαλώς πιστεύουμε. Πριν όμως απαντήσουμε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Εκείνοι που πίστευσαν προ πάντων στην Ανάσταση ήσαν οι Απόστολοι. Ας δούμε τι έκαναν Αυτοί, πώς φανέρωσαν την πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο.
α) Εκήρυξαν την Ανάσταση.
Η εντολή τους δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο: «υμείς δε έστε μάρτυρες τούτων» (Λουκ. ΚΔ’, 48). Και διαλάλησαν αυτό το μεγάλο, το ακατανόητο, το απίστευτο γεγονός παντού. Και πόσα δεν τους στοίχισε! Πόσες θυσίες, πόσοι διωγμοί, πόσες φυλακίσεις, πόσα μαρτύρια, πόσο αίμα, αλλά και τη ζωή τους ακόμη! Βέβαια, κηρύττουν το γεγονός χωρίς κανέναν δισταγμό. «Ου δυνάμεθα γαρ ημείς α είδομεν και ηκούσαμεν μη λαλείν...» (Πράξ. Δ’, 20).
β) Οι Μαθητές έζησαν την Ανάσταση του Κυρίου.
Η ζωή τους ήταν μία απόρροια της Αναστάσεως. Είχαν κατανοήσει ότι ο «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών» (Α’ Πέτρ. Β’ 21) «και ηγέρθη δια την δικαίωσιν ημών» (Ρωμ. Δ’, 25). Είχαν κατανοήσει τούτο το μέγα: «Συνετάφησαν αυτώ δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών... ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν» (Ρωμ. ΣΤ’, 4). Η ζωή τους ήταν ζωή ανθρώπων αναστημένων, «εγηγερμένων εκ νεκρών...» (Εφεσ. Ε’, 14).
Και επανέρχομαι στο ερώτημα της αρχής. Πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου; Εάν ναι, τότε και μεις πρέπει να κάνουμε ό,τι και οι άγιοι Απόστολοι. Να το κηρύττουμε, να το διαλαλούμε, να διασκορπίζουμε παντού το μήνυμα της Αναστάσεως.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Εις το Άγιον Πάσχα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου

Θάνατος και χαρά, του αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη, ομιλία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Υπήκοος μέχρι θανάτου
Κυριακή του Πάσχα: «Το Άγιον Πάσχα»
Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Ανάσταση σημαίνει νίκη, του Κωνσταντίνου Χολέβα
      
Ακούσματα:
Πάσχα το τερπνόν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Πάσχα Ιερόν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Εβραίοι συνέκλεισαν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Εις το μνήμα, Σε επεζήτησεν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Ζωοδόχος Πηγή – Απολυτίκιο (Παρασκευή Διακαινησίμου) [Ψάλλει Βυζαντινός χορός]
  
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Μεγάλη Παρασκευή
Μέγα Σάββατον
Κυριακὴ Πάσχα
Κατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Δευτέρα Πάσχα και Διακαινήσιμος εβδομάς
     

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στα ειδικά αφιερώματά μας στην Αγία & Μεγάλη Εβδομάδα και στο Άγιο Πάσχα

    

        

        

 

Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου

  

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Οἱ Ἅγιοι Ἄγαβος, Ἀσύγκριτος, Ἑρμῆς, Ἡρωδίων Ἐπίσκοπος, Ροῦφος καὶ Φλέγων οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήντα
Ὁ Ἅγιος Κελεστίνος πάπας Ρώμης

     

            
Δευτέρα Διακαινησίμου 9 Απριλίου

       

Ὁ Ἅγιος Εὐψύχιος ὁ ἐν Καισαρείᾳ
Ὁ Ἅγιος Βάδιμος ὁ Ὁσιομάρτυρας

                                    

         

Τρίτη Διακαινησίμου 10 Απριλίου

          

Οι Ἅγιοι Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τριάντα ἐννέα Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μιλτιάδης πάπας Ρώμης
Ἡ Ἁγία Ὄλδα ἡ Προφήτης
Οἱ Ἅγιοι ἐν τῇ μονῇ Νταοὺ Πεντέλης οἱ Ὁσιομάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος (ἢ Δῆμος) ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἁλιεὺς
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ε’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

                              

     

Τετάρτη Διακαινησίμου 11 Απριλίου

        

Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας Ἐπίσκοπος Περγάμου
Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος Ἐπίσκοπος Τβὲρ καὶ Καζάν
Ὁ Ὅσιος Καλλίνικος

Ὁσίες Τρυφαίνη καὶ Ματρώνα οἱ ἐν Κυζίκῳ

                           

    

Πέμπτη Διακαινησίμου 12 Απριλίου

           

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Παρίου
Ἡ Ὁσία Ἀνθούσα
Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης

                    

     

Παρασκευή Διακαινησίμου 13 Απριλίου

     

Ἡ Ζωοδόχος Πηγή

Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος πάπας Ρώμης
Οἱ Ἅγιοι Ἐλευθέριος καὶ Ζωΐλος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλασσῶνος
«Επέτειος της αποφράδος ημέρας της υπό των Φράγκων γενομένης αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (13 Απριλίου 1204)»

                             

       

Σάββατο Διακαινησίμου 14 Απριλίου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἀρίσταρχος, Πούδης καὶ Τρόφιμος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα
Ἡ Ἁγία Θωμαΐς ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Ἀρδαλίων ὁ Μάρτυρας, ὁ πρώην μῖμος
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ