Τεύχος 288  1 Ιουλίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 – Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (β΄ 10–16)

[Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (δ΄ 18–23)

[Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.]
    

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες κατά το μήνα Ιούλιο στον Ι. Ναό μας


Ὁ Ἑσπερινός: Καθημερινά 7:00 μ.μ.
Ὁ Ὂρθρος και ἡ Θ
εία Λειτουργία: ώρα 7:00 π.μ.

  • Κάθε Σάββατο και Κυριακή

  • Παρασκευή 1 Ιουλίου, Ἁγίων Ἀναργύρων

  • Πέμπτη 7 Ἰουλίου, Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς

  • Δευτέρα 11 Ἰουλίου, Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας και Όλγας της ισαποστόλου

  • Τετάρτη 20 Ἰουλίου, Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

  • Δευτέρα 25 Ἰουλίου, Ἡ κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης

  • Τρίτη 26 Ἰουλίου, Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς

  • Τετάρτη 27 Ἰουλίου, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

Ἡ κλήση τῶν Μαθητῶν

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

             

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 4, 18-23)

Ἀπαραίτητος προβληματισμός
Στὸ Ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο γιά τό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ στούς πρώτους μαθητές του. Στόν Πέτρο καί στόν Ἀνδρέα. Ἦταν ψαράδες. Μέ ἰδιόκτητο καΐκι καί δίχτυα. Ἀπό τήν διήγηση φαίνεται ὅτι οἱ δουλειές τους πήγαιναν καλά. Καί ἦταν φυσικό νά εἶναι εὐχαριστημένοι.
Ὅμως ὁ ἄνθρωπος, πού δέν μένει στήν ἐπιφάνεια, πού δέν ἐνδιαφέρεται μόνο νά γεμίσει τό στομάχι του καί νά ἱκανοποιήσει κάποιες ἄλλες ἐπιθυμίες του, δέν ἀρκεῖται σ’ αὐτά.
Ἐξετάζει τόν ἑαυτό του καί τή θέση του στόν κόσμο. Καί καταλαβαίνει, ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς του δέ μπορεῖ νά εἶναι οὔτε τό φαγητό, οὔτε ἡ διασκέδαση, οὔτε τά χρήματα.
Ἡ ζωή εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό αὐτά. Κάτι ἔξω ἀπό αὐτά.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά προβληματίζεται, διαπιστώνει -ἄν θέλει νά εἶναι εἰλικρινής- ὅτι εἶναι δεμένος μέ τά ἐπίγεια, ἐγκλωβισμένος στή φιλαυτία του, δέσμιος τῶν παθῶν του.
Πρέπει νἆναι κανείς, ἐξωπραγματικός γιά νά μήν τό ἀντιλαμβάνεται.
Ζώντας λοιπόν αὐτή τήν κατάσταση, ἀναζητᾶ μιά συντροφιά πνευματική. Ἕνα φῶς. Ὅταν καίει τό καντηλάκι μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ λέμε: «Τί παρηγοριά μοῦ δίνει τοῦτο τό φῶς. Γεμίζει ἡ καρδιά μου γαλήνη».
Πόσο ἔχομε ἀνάγκη τή συντροφιά πού φωτίζει τόν ἐσωτερικό μας κόσμο!
                        
Καινή διδαχή
Κάπως ἔτσι ζοῦσαν ὁ Πέτρος καί ὁ Ἀνδρέας, ὅταν πέρασε ἀπό ἐκεῖ ὁ Χριστός. Μόλις τόν εἶδαν, κάτι κατάλαβαν. Ὁ Χριστός τούς εἶπε: «Ἀφῆστε τα αὐτά. Ἐλᾶτε κοντά μου».
Παράξενα λόγια! Σάν ποιός νά εἶναι αὐτός, ἀναρρωτιέται ὁ καθένας, πού μοῦ ζητᾶ νά τά ἀφήσω ὅλα; Γιά ποιόν νά τά ἀφήσω; Καί γιατί;
Τό νά ἀφήσεις ἕνα ὁποιοδήποτε πραγματάκι σου, εἶναι θυσία. Τό νά τά ἀφήσεις ὅλα; Εἶναι μεγάλη θυσία. Εἶναι ξεγύμνωμα.
Ὅμως τό Εὐαγγέλιο τό λέγει ξεκάθαρα:
Τά ἄφησαν ὅλα καί τόν ἀκολούθησαν...
Γιατί; Χωρίς λόγο; Ἀπερίσκεπτα;
Ὁ Χριστός ὅταν τούς εἶπε «δεῦτε ὀπίσω μου», δέν τό εἶπε ξερό. Προσέθεσε: «Καί ἐγώ θά σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Θά ἀλλάξει ἡ ζωή σας. Θά γίνει ὀμορφότερη».
Τόν ἄκουσαν οἱ ἀπόστολοι καί πῆγαν κοντά του. Καί ἀπό τότε τί ἔγινε;
Ἔγινε ἐκεῖνο πού γίνεται καί σέ μᾶς, κάθε φορά πού πηγαίνομε πιό συνειδητά κοντά στόν Χριστό...
Κοντά του, ἔβλεπαν τά θαύματα πού ἔκανε: παράλυτοι γίνονταν καλά. Τυφλοί ἔβλεπαν. Ἔφευγαν τά δαιμόνια. Ἀνασταίνονταν νεκροί. Γαλήνευε ἡ τρικυμισμένη θάλασσα.
Καί ἀναρρωτιόνταν: «Ποιός εἶναι αὐτός πού κάνει ὅλα αὐτά; Πῶς τόν ὑπακούει ἀκόμη καί ἡ ἄψυχη φύση, πού δέν εἶναι πρόσωπο;»
Προσέχοντας κανείς αὐτά, πόσο φωτίζεται στήν καρδιά, στό νοῦ στήν ψυχή;
Καί ἄκουγαν καθημερινά οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι λόγια πού δέ μποροῦσε νά τά διανοηθεῖ ἄνθρωπος. Γιατί ἔλεγε ὁ Χριστός:
• Καλότυχος ὅποιος δέν ἀφήνει τόν ἑαυτό του, νά μπλοκάρει στή σκέψη ὅτι ἐδῶ εἶναι ἡ ζωή. Ἐδῶ ὁ Παράδεισος. Ἐδῶ καί ἡ κόλαση.
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού κατανοεῖ ὅτι ἄλλο ἡ σοφία του, καί ἄλλο ἡ σοφία καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ.
• Μακάριος, ὅποιος δέν μπλοκάρει στή σκέψη, ὅτι ζωή σημαίνει: φαγητό, χρήματα, διασκέδαση. Ἀλλά βλέπει τήν καταστασή του καί διαπιστώνει, ὅτι εἶναι γεμᾶτος λάθη, πάθη, ἀδυναμίες. Ὄχι ὅπως ἔπρεπε νά ἦταν.
• Μακάριοι αὐτοί πού ἔχουν ταπείνωση καί διαπιστώνουν τήν πνευματική τους ἀνεπάρκεια.
• Μακάριοι ἐκεῖνοι πού δέν ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους, νά κυριαρχεῖται ἀπό ὀργή καί θυμό.
• Ἀκόμη περισσότερο μακάριοι, ἐκεῖνοι πού βλέπουν ὄχι μόνο τό κακό τοῦ κόσμου, ἀλλά κυρίως τό κακό πού βρίσκεται μέσα τους. Καί ξέρουν ὅτι τό χειρότερο κακό πού ὑπάρχει, δέν εἶναι ἐκεῖνο πού μᾶς βρίσκει, ἀλλά ἐκεῖνο πού κάνομε στόν πλησίον, γιατί μᾶς διαλύει πνευματικά καί μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό.
Αὐτά μάθαιναν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κοντά στόν Χριστό καί γι’ αὐτό μέρα μέ τή μέρα, τόν ἀγαποῦσαν περισσότερο. Γιά χάρη του ξέχασαν τόν ἑαυτό τους καί τίς ἰδέες τους. Καί ἔκαναν γιά τόν Διδάσκαλο ὅλο καί μεγαλύτερους κόπους καί θυσίες.
                      
Δέν ἔλλειψαν οἱ φουρτοῦνες
Ὅμως δέν ἔλλειψαν οἱ φουρτοῦνες. Μιλᾶμε γιά ἐκεῖνες πού ἀναστατώνουν τήν ψυχή...
Ἦρθαν στιγμές, πού πολλοί ἔφυγαν ἀπό τόν Χριστό. Οἱ ἀπόστολοι προβληματίζονταν.
Τούς λέγει ὁ Χριστός:
-Μήπως θέλετε καί σεῖς νά φύγετε; Μήπως κάνατε λάθος πού ἤλθατε κοντά μου;
Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Πέτρος:
-Κύριε, ποῦ νά πᾶμε; Σύ ἔχεις τά λόγια τῆς αἰώνιας ζωῆς. Γιατί νά ψάξουμε; Γιά μιά μπουκιά; Γιά ἕνα ρουχαλάκι; Γιά πέντε δεκάρες; Δέν θά σέ ἀφήσομε ποτέ.
Μετά τήν ἀνάστασή του, τούς εἶπε ὁ Κύριος: Ξεχυθεῖτε στόν κόσμο καί κηρύξατε τό Εὐαγγέλιο.
Τό ἔκαναν. Δέν ἔπαυσαν νά διακηρύττουν, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου. Ἡ ἀληθινή ζωή.
Μπροστά στόν Πέτρο καί τόν Ἀνδρέα, εἴμαστε πνευματικά φτωχαδάκια.
Παρά ταῦτα, βλέποντας κάτι λίγο, μιά μόνο ἀκτίνα ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, γεμίζει ἡ καρδιά μας γαλήνη, χαρά, ἱκανοποίηση, πού δέν τίς βρίσκομε οὔτε σέ ὅλα τά ἀγαθά τοῦ κόσμου.
Καί λέμε: «Δόξα νἄχει ὁ Θεός, πού μοῦ ἄνοιξε τά μάτια καί μέ ἔφερε σέ ἐπίγνωση».
Τότε καταλαβαίνομε λίγο, τί ἔγινε μέ αὐτούς πού ἄνοιξαν διάπλατα τά μάτια τους στό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτῷ, του πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
Η θαυμαστή αλιεία, "Ο Σωτήρ" (1985)
Οι ακροαταί του νόμου και οι ποιηταί του νόμου [Ρωμ. β΄ 10-16] - Πώς θα μας κρίνει ο Θεός, "Ο Σωτήρ"
                       
Ακούσματα:
Δεύτε πάντα τα έθνη [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
                         
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κατάθεσις ἐσθῆτος Θεοτόκου (Σάββατο 2/7)
Κυριακὴ Β´ Ματθαίου
       

                 

        

  

Κυριακή 3 Ιουλίου

  
Ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος (Θαλαμηπόλος)
Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Νέος ὁ Καρπενησιώτης
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

    

       
Δευτέρα 4 Ιουλίου

       

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
Οἱ Ἁγίες Κυπρίλλα, Ἀρόα καὶ Λούκια οἱ Μάρτυρες

                                    

         

Τρίτη 5 Ιουλίου

          

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης

Ὁ Άγιος Κυπριανός ο νέος οσιομάρτυρας
Ὁ Όσιος Λαμπαδός

                              

     

Τετάρτη 6 Ιουλίου

        

Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας
Οἱ Ἅγιοι Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς καὶ Ρῆξος Βικάριος οἱ Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴν Κομπανία

                           

    

Πέμπτη 7 Ιουλίου

           

Ἡ Ἁγία Κυριακὴ ἡ Μεγαλομάρτυς
                    

     

Παρασκευή 8 Ιουλίου

     

Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Μάρτυς μητέρα τοῦ Ἁγίου Προκοπίου
Οἱ Ἁγίες 12 Γυναῖκες Συγκλητικὲς
Οἱ Ἅγιοι Ἀντίοχος καὶ Νικόστρατος οἱ Τριβούνιοι
Οἱ Ἅγιοι Ἄβδας (ἢ Αὐδᾶς) καὶ Σάββας οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ἀθωνίτης, ο Μυροβλύτης

                             

       

Σάββατο 9 Ιουλίου

          

Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ταυρομενίας

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ