Οἱ  Ἱερές  Ἀκολουθίες  τῆς  Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΤΡΙΤΗ 
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 
7.00 π.μ. Ἡ  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΠΕΜΠΤΗ
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
7.00 π.μ. Ἡ Θ. Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6.00 μ.μ Τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
7.00 μ.μ Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν  Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α΄ Στάση)

ΣΑΒΒΑΤΟ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ  Ἁγ.  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου), καθώς καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
6.00 μ.μ. Ὁ  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὀρθοδοξίας)
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία  (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν    ἱερῶν εἰκόνων
Δέν θά τελεσθεῖ Β΄ Θ. Λειτουργία
6.00 μ.μ. Ὁ  Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία 
10.15 π.μ. Ἡ ἐπίσημη Δοξολογία γιά τήν ἐθνική ἑορτή μας
6.00 μ.μ. Ὁ  Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ


ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ,   ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ
7.00 μ.μ. Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.00 μ.μ Ἡ Α΄  Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν  Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β΄ Στάση)
7.00 μ.μ Ἡ Β΄  Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν  Ὑπεραγία Θεοτόκο (Β΄ Στάση)

ΣΑΒΒΑΤΟ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ  Ἁγ.  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία  (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10.30 π.μ. Ἡ  Β΄  Θεία  Λειτουργία
Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)  δέν θά τελεσθεῖ Β΄ Θ. Λειτουργία)
6.00 μ.μ. Ὁ  Κατανυκτικός  Ἑσπερινός


ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ,   ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ
6.00 μ.μ. Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων    Δώρων
6.30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΠΕΜΠΤΗ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων    Δώρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος, οἱ  Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7.00 μ.μ Ἡ ἱερά  Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

ΣΑΒΒΑΤΟ
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ  Ἁγ.  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου)
6.00 μ.μ. Ὁ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς αἰγυπτίας)
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία  (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
10.30 π.μ. Ἡ  Β΄  Θεία  Λειτουργία


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ