ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ         

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
Χ Ο Λ Α Ρ Γ Ο Υ

      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά
ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ
καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Μουσικῆς
«Οἱ Ὑπέρμαχοι»
σᾶς προσκαλοῦμε
στή συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς,
ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Στήν ἐκδήλωση θά ἀποδοθεῖ ὀφειλόμενη τιμητική διάκριση
στόν Πρωτοψάλτη κ. Βασίλειο Κατσιφῆ,
Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ
τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στίς 7.00 μ.μ.
στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ

 

Πρόγραμμα μουσικού μέρους της εκδηλώσεως :

1. «Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται. Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου». Ὕμνος σέ ἦχο β', μετά τόν Ν΄ Ψαλμό
2. Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
3. Ἀργό Ἀλληλουάριο, ἦχος β΄
4. «Ἆρόν σου τήν φωνήν ἀληθῶς». Τροπάριον τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἦχος πλ. α'
5. «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε». Στίχοι ἀπό τίς διπλές Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων. Ἦχος α'
6. «Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς». Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων. Ἦχος β'
7. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», «Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ;». Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων. Ἦχος δ'
8. «Τήν Τιμιωτέραν». Ἀργό καλοφωνικό ὀκτάηχο μάθημα μετά κρατήματος τεριρέμ

Ψαλτοτράγουδα (ποιήματα Βασιλείου Κατσιφῆ)
1. Νά ‘μουν σέ ρέμα πλάτανος, ἦχος α΄
2. Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Ἐκκλησιά, ἦχος βαρύς ἐναρμόνιος
3. Ἡ προσευχή μου, ἦχος β΄


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ