ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
4.30 μ.μ.    Ὁ  Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Παραμονή τῶν Θεοφανείων
7.00 π.μ.   Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων
(Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἔλθει Ἱερεύς νά ἁγιάσει τό σπίτι τους τήν ἡμέρα αὐτή, παρακαλοῦμε νά μᾶς τό δηλώσουν συμπληρώνοντας τό εἰδικό ἔντυπο πού ὑπάρχει στόν Ἱ. Ναό)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Τα Άγια Θεοφάνεια
7.00 π.μ.   Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Μέγας  Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων
5:00 μ.μ.   Ὁ Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
7.00 π.μ.   Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

 

Θεοφάνεια


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ