Anakoinoseis

MegaliTessarakosti

01a
bottom
01a

bottom

01a

bottom

BioiAgionBioiAgion2

Faneromeni

Ιδιαίτερα σημαντικός ο φετινός Έρανος Αγάπης της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών

 

καλος σαμαρειτηςΤην Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ξεκινά ο ετήσιος Έρανος Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σκοπός του είναι η ενίσχυση του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου της Εκκλησίας. Φέτος δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον Έρανο λόγω των εξαιρετικά δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των αναγκών που αυτές δημιουργούν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ο Έρανος διεξάγεται με άδεια της Νομαρχίας Αθηνών και θα διαρκέσει από τις 12 έως και τις 18 Δεκεμβρίου.
Στο σχετικό μήνυμα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αναφέρει:

 

  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

 Ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε καί  φέτος τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Ἑτοιμαζόμαστε νά ζήσουμε καί νά μεταδώσουμε τό μήνυμα ὅτι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ’ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν».  Νά βιώσουμε τό μοναδικό αὐτό γεγονός πού ἀνατρέπει τή ροή τῶν γεγονότων καί εἰσάγει τό Χριστό στήν ἀνθρώπινη ἰστορία.
 Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ἡ Ἐκκλησία διεξάγει τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης». Σκοπός της νά εὐαισθητοποιήσει ὅλους μας. Νά μᾶς ὑπενθυμίσει τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, τούς πονεμένους, τούς πτωχούς, τούς ἀσθενεῖς, ὅλους ἐκείνους τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ στούς ὁποίους ὀφείλουμε νά στραφοῦμε μέ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη.
 Φέτος ἡ περίοδος αὐτή μᾶς βρίσκει μέσα σ’ ἕνα κλίμα ἰδιαίτερης ἀνησυχίας καί ἀβεβαιότητας. Ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει ἀγγίξει περισσότερο ἤ λιγότερο ὅλους. Ἔχει περιορίσει τίς δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ σέ μερικούς ἔχει δημιουργήσει πρόβλημα ἐπιβίωσης. Καθημερινά διαπιστώνουμε ὅλοι τίς κοινωνικές συνέπειες αὐτῆς τῆς κρίσης. Μέσα σ’ αὐτή τήν ἐπιβαρυμένη κατάσταση, τίθεται τό ἐρώτημα ἄν μποροῦμε νά ἀπευθυνθοῦμε πάλι στούς ἀνθρώπους, ζητώντας κι ἐμεῖς τόν ὀβολό τους.
 Τό ἐρώτημα αὐτό, ὅσο δύσκολο κι ἄν φαντάζει, δέ μπορεῖ παρά νά ἔχει γιά ἑμᾶς μία ἀπάντηση: εἶναι ἀκριβῶς αὐτή τή στιγμή πού ἡ Ἐκκλησία θά ἀπευθύνει τό μήνυμά της. Ἀκριβῶς τήν ὥρα πού ἡ κρίση ἀγγίζει ὅλους μας, δέν εἶναι δυνατό ὁ καθένας νά κλειστεῖ στόν ἑαυτό του γιά νά ἀντιμετωπίσει ἐγωιστικά τήν κατάσταση. Αὐτή τήν ὥρα εἶναι πού πρέπει νά καλλιεργήσουμε ὅλοι αἰσθήματα συναντίληψης καί ἀλληλεγγύης. Νά ἀναλογισθεῖ ὁ καθένας αὐτούς πού ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη, αὐτούς πού ἡ κρίση πλήττει περισσότερο. Νά διατηρήσουμε καί νά ἀναπτύξουμε τήν ἀνθρωπιά μας. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι σέ δύσκολες περιόδους, δυσκολότερες ἀπ’ αὐτή πού ζοῦμε σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἀνέπτυξε τό φιλανθρωπικό της ἔργο καί οἱ πιστοί προσέφεραν στά ἔργα τῆς ἀγάπης. Ἦταν γιά παράδειγμα στήν περίοδο τῆς κατοχῆς πού ἱδρύθηκε ὁ «Ἐκκλησιαστικός Ὀργανισμός Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης», ὁ ὁποῖος κινητοποίησε τή συνείδηση τῶν Χριστιανῶν πού προσέφεραν ἐθελοντικά πολύτιμες ὑπηρεσίες.
 Σήμερα ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπως γνωρίζετε, ἐπιτελεῖ ἕνα πολύπλευρο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο:
– σέ κάθε ἐνορία, μέ τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μέ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, λαμβάνεται μέριμνα γιά ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας εἴτε μέ τή μορφή ἑνός οἰκονομικοῦ βοηθήματος, εἴτε μέ ἄλλους τρόπους ὑλικῆς καί ἡθικῆς βοήθειας.
– τά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως ἡ Στέγη Κατακοίτων Γερόντων, οἱ 15 Ἐνοριακές Στέγες Γερόντων, οἱ στέγες φιλοξενίας ἀστέγων και ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας, τό ἵδρυμα «Δάμαρις» καί τό ἵδρυμα «Μαρίας Κόκκορη» γιά παιδιά μέ νοητική στέρηση, τό Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, οἱ δύο Βρεφονηπιακοί σταθμοί πού λειτουργοῦν, προσφέρουν πολύτιμες ὑπηρεσίες σέ σημαντικό ἀριθμό ἀδελφῶν μας.
– ἡ διανομή μερίδων φαγητοῦ ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή καί τά Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, μερίδων πού ὁ ἀριθμός τους ἔφθασε ἐδῶ καί δύο μῆνες στίς 10.000 σέ καθημερινή βάση, ἔρχεται νά ἀπαντήσει στή στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιά ἕνα πιάτο φαγητό, τό ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο γιά μιά πολιτισμένη κοινωνία.
– ἡ διακονία καί ἐνίσχυση φυλακισμένων καί ἡ Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν, προσφορά στούς πονεμένους συνανθρώπους μας,
– τά καινούργια ἱδρύματα, τά ὁποῖα βρίσκονται ἤδη στό δρόμο τῆς δημιουργίας ὅπως τό ἵδρυμα γιά τά αὐτιστικά παιδιά, τό ἵδρυμα για τούς ἐξαρτημένους νέους καί τά ἱδρύματα πού προετοιμάζονται στό Βαρνάβα Ἀττικῆς, ἔρχονται νά ἐπεκτείνουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
– ἡ καινούργια προσπάθεια μέ τήν ἐπωνυμία «Ἀποστολή», πού σκοπό ἔχει νά συντονίσει καί νά ἐπεκτείνει τά ἔργα αὐτά, νά ὑλοποιήσει προγράμματα ὑποστήριξης τῶν συνανθρώπων μας, ὅπως προγράμματα ψυχικῆς ὑγείας, παροχῆς ἰατρικῶν υπηρεσιῶν, ἀνθρωπιστικές ἀποστολές κ.ἄ., γίνεται γιά νά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε ἀποτελεσματικότερα στίς σύγχρονες ἀνάγκες.
Ὅλα αὐτά καί τόσα ἄλλα στηρίζονται στίς ὑποδομές τῆς Ἐκκλησίας μας. Στηρίζονται ὅμως κυρίως στήν προσφορά ἀγάπης τῶν πιστῶν. Στή μεγαλύτερη ἤ μικρότερη προσφορά πολλῶν συνανθρώπων μας, τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη δέν ἐψύγη.
  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 Αὐτές τίς ἡμέρες οἱ ἐθελοντές συνεργάτες τῶν ἐνοριῶν θά χτυπήσουν τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας. Καθώς πορευόμαστε νά ἑορτάσουμε τή Θεία Ἐνανθρώπηση, ἄς στρέψουμε τη σκέψη μας σέ ὅλους αὐτούς πού ἔχουν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο ἀνάγκη ἀπό τή δική μας βοήθεια. Κι ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. Γιά νά πλημμυρίσει ἡ κοινωνία μας ἀπό ἀνθρωπιά καί ἀγάπη. Γιά νά γεμίσει καί ἡ δική μας ζωή ἀπό τήν πληρότητα πού προσφέρει ἡ ἀληθινή βίωση τῶν Χριστουγέννων. Τό εὔχομαι σε ὅλους μέ τήν καρδιά μου.
 Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

  • Newsletter Εγγραφή

    Πόσα μάτια έχει ο άνθρωπος;

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ